spisovatelka, překladatelka, lingvistka

Beletrie - poezie
Denní menuTextová ukázka 
Anotace:Soubor sedmi básní - jako dnů v týdnu doprovázen dalším písňovýnm textem a původní hudbou: Agadir, Ondřej Fuciman. Tři básně tohoto souboru vyšly v časopisu pro současnou poezii Psí víno - Zlín - číslo 32 (IX. ročník 2005).
Aktualizace záznamu:4. 8. 2009 11:08:27

Vzkazuju po chlebuTextová ukázka 
Anotace:Nejnovější básně vystihující konkrétní nálady, neopakovatelné momentky z cest, inspirace zaslechnutým slovem, přírodním úkazem a podobně.
Autobiografické prvky obsahuje závěrečná skladba Speleoložka, přináší motiv stárnutí, nahlédnutí do jeskyně, které dosud nebyla otevřena pro veřejnost.
Aktualizace záznamu:4. 10. 2011 10:07:06

Zuzana Textová ukázka 
Anotace:Báseň Zuzana ze sbírky Cesty uveřejněná v ve slovenském časopise Literárny týždennik, Bratislava. Verše vybrala redaktorka časopisu,paní Zuzana Kuglerová.
Aktualizace záznamu:8. 6. 2016 11:18:10

Vzkazuju po chlebu: Pravé bytí a mé (ne)předmětné myšleníTextová ukázka 
Vydalo:časopis Glosolalia
Rok vydání:2020
Anotace:Verše psané pro slovenský časopis - šéfredaktor Derek Rebro. Vydáváno v Bratislavě.
Aktualizace záznamu:1. 12. 2019 10:20:40

Lebenspendende Strahlen über Enceladus IITextová ukázka 
Spoluautor:Překlad Kristina Kallert
Vydalo:Ostragehege, Dresden, Německo
Rok vydání:2019
Anotace:Pět básní z cyklů rukopisných cyklů: ¨¨
Divergentní posloupnost, Výdutě a Životodárné výtrysky nad Enceladem II
Přeložila Kristina Kallert
Aktualizace záznamu:19. 3. 2019 07:59:15

Nezabíjejte toho krocanaTextová ukázka 
Vydalo:HeWer, Herberk, z.s. a Weles, z.s.
Rok vydání:2019
Ilustrace:Fotografie Josef Ptáček
Anotace:Kniha poezie, ovšem nepsaná ve verších, ale jako krátké texty- sentence.
Sbírka obsahuje dva základní oddíly: Nezabíjejte toho krocana a Exponenciály.
První oddíl se ještě dělí na tři části. Nezabíjete toho krocana, Svatořečení beduínů a Divergentní posloupnost.
Exponenciály jsou dvojjazyčné - dialog v češtině i slovenštině.
Básně zachycují současné dění v nás i kolem nás.
Aktualizace záznamu:1. 12. 2019 09:40:47

Korene/ Kořeny - sborník česko-slovenské poezie  
Spoluautor:dalších 41 českých a slovenských autorů
Vydalo:Sursum, Tišnov
Rok vydání:2018
Ilustrace:Květoslava Fulierová
Anotace:Sborník vychází ke stému výročí založení první Československé republiky.
Editorky: Etela Farkašová a Milena Fucimanová.
Knihu ilustrovala bratislavská výtvarnice moravského původu, paní Květoslava Fulierová. Publikaci provázejí notové záznamy původních skladeb Ondřeje Fucimana z předcházejících kulturních akcí - scénických čtení jednotlivýcgh autorů.
Aktualizace záznamu:26. 10. 2018 00:25:02

Rút rozmlouvá s básníkem  
Vydalo:Dobrá adresa, Praha
Rok vydání:2018
Anotace:Výběr z cyklu Rút rozmlouvá s básníkem. Cyklus vznikl jak odezva na básnickou sbírku slovenského autora Petera Mišáka: Rút
Reflexivní poezie motivovaná starozákonním příběhem, ale přesahující meze tohoto příběhu. Volný rozhovor na téma věrnosti, svobody, možností... Současný pohled ženy.
Aktualizace záznamu:5. 6. 2018 14:18:33

Rút rozmlouvá s básnikem - slovenský překlad  
Spoluautor:Překlad. Hana Košková
Vydalo:Literárny týždennik, Bratislava, Slovensko
Rok vydání:2018
Anotace:Ukázka z cyklu Rút rozmlouvá s básníkem - cyklus vznikl jako básnická polemika se sbírkou básní Rút slovenského autora Petra Mišáka.
Pro slovenský Literárny týždennik vybráno prvních šest básní.
Přeložila slovenská básnířka Hana Košková.
Aktualizace záznamu:12. 12. 2018 21:21:23

Divergentní posloupnost Textová ukázka 
Vydalo:Protimluv Ostrava
Rok vydání:2017
Anotace:Divergentní posloupnost jsoucí bez konečné limity (a bez konejšení). Básně každodenní. chodíme po stejných cestách. Básně jsou částí většího celku se stejnojmenným názvem. K tomu cyklu se řadí ještě další oddíly zvané Výdutě a Svatořečení beduínů. Věčná polemika o vině, kterou neunese člověk sám. O potřebě naděje.
Výběr: Schůdky ke sv Trojici, Polní cesty - úvozy, Poetické ojetiny. Třemdava bílá , Autorské čtení
Aktualizace záznamu:5. 6. 2018 15:20:24

Životodárné výtrysky nad Enceladem Textová ukázka 
Vydalo:Terasa Zlínské literární tržnice
Rok vydání:2017
Anotace:Výběr osmi básní z připravované básnické sbírky Životodárné výtrysky nad Enceladem:
Katalog bylin a hub, Hodina mléka a jiné přízraky, Ranní brněnská pohádka, Noční jízda vlekem, Pýthagore! Je krátce po jedenácté večer, Brány do jiných úrovní, Stydlivá
Aktualizace záznamu:5. 6. 2018 14:34:58

Nezabíjejte toho krocanaTextová ukázka 
Vydalo:Romboid, Bratislava, Slovensko
Rok vydání:2017
Anotace:Cyklus reflexivních básní vyjadřující obavy z krize tohoto světa i z krize osobnosti. Samomluvy. Mini příběhy. Co v sobě zabíjíme a co rodíme? Zde dvanáct básní: Bezmocnost, Krutost, Odevzdanost, Přítomnost, (Ne)salónní definice štěstí,
... a požitky smyslů, Zátiší s reflexním prachem, Samadruhá, Čas od času, Stromy se v noci navštěvují, Fresiánka prosím, Prosím nezabíjete toho krocana
Aktualizace záznamu:5. 6. 2018 14:59:27

Pohyblivý rok  
Vydalo:Dobrá adresa, Praha
Rok vydání:2017
Anotace:Soubor básní vybraný z rukopisných cyklů Divergentní posloupnost a Nezabíjejte toho krocana.
Jednotlivé básně nejsou psány do tradičních řádků pod sebou, ale připomínají krátké téměř prozaické sentence.
Tyto sentence reagují na dramatické události - migrace, obavy, intolerance a také osobní mikro dramata.
Základním jazykem zůstává čeština, ale v některých verších se plynule a přirozeně objevují slovenské výrazy nebo celé slovenské výpovědní části.
Jednotlivé básně vybral a pro Dobrou adresu připravil básník Milan Hrabal.
Aktualizace záznamu:3. 6. 2017 14:29:40

Překlad básní ze sbírky Stařeček kamelotTextová ukázka 
Spoluautor:Překladatel Reiner Kunze
Vydalo:Sudetenland, Europäische Kulturzeitschrift, Německo
Rok vydání:2017
Anotace:Výběr básní ze sbírky Stařeček kamelot v překladu německého básníka Reinera Kunzeho.
Německý překla je uváděn zároveň s českým originálem.
Šéfredaktor literárního časopisu je Dr. Peter Becher.
Aktualizace záznamu:3. 6. 2017 15:09:34

Svatořečení beduínů  
Rok vydání:2017
Anotace:Cyklus básní reagující na současné dění. Úzkosti, obavy.
Co je a co není stav nouze. Nakolik nás válcují ideologie všeho druhu?
Uveřejněno poprvé i v internetovém časopise Kulturní noviny, šéfredaktor Jiří Plocek.
Aktualizace záznamu:13. 9. 2017 19:48:03

Divergentní posloupnostTextová ukázka 
Rok vydání:2016
Anotace:Ukázky z připravované básnické sbírky Divergentní posloupnost. Básně v časopisu Literárny týždennnik uveřejněné u příležitosti setkání českých a slovenských spisovatelů ve dnech 5. - 7. dubna 2016 ve Vysokých Tatrách: Obec spisovatelů a Spolok slovenských spisovatelov. Místo setkání: Dům Spolku slovenských spisovatelov Timrava.
Jde o následující básně:
Putující rok 2015
Novoroční přípitek 2016
Akordšmirgl
Oheň na stránkách bulváru mrazí

Dne: 23. března 2016

Aktualizace záznamu:8. 6. 2016 11:12:18

Antologie české literatury k tématům víry  
Spoluautor:Další spisovatelé, odpovědný redaktor Michal Altrichter
Vydalo:Centrum Aletti Refugium Velehrad Roma, s.r.o.
Rok vydání:2015
Anotace:V antologii je uvedeno přes sedmdesát autorů, mezi nimi například i exprezident Václav Havel, Jiří Kuběna, Ivan Diviš, Jan Zahradníček, Václav Renč, Zdeněk Rotrekl, Josef Kostohryz Zuzana Nováková, Věroslav Mertl, Gertruda Goepfertová, Jan Kameník( Ludmila Macešková),Petr Piťha, Dominik Pecka, František Lazecký, Jaroslav Durych, Zdeněk Volf, František Daniel Merth, Jakub Deml a další.
Jsem zastoupena básní Dětská koupel - str. 485
Knihu ilustroval Jan Jemelka
Každý oddíl knihy má své základní téma, básně jsou často doplněné úvahou editora.
Duchovno není v knize soustředěno jen na motivy náboženské. Duchovno je tady vnímáno jako plní rozvinutí lidského potenciálu - v duchu myšlenek Odilo Štampacha.
Aktualizace záznamu:1. 1. 2017 09:44:03

Antologie české literatury 20. století k tématům víryTextová ukázka 
Spoluautor:Kolektiv autorů
Vydalo:Refugium Velehrad-Roma.s.r.o.
Rok vydání:2015
Ilustrace:Jan Jemelka
Anotace:Publikace vznikla rámci projektu OP VK Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu.
Úvodní slovo Michal Altrichter.
Do oddílu Paměť života vybraná moje báseň Dětská koupel - str. 485
Aktualizace záznamu:8. 6. 2016 11:44:56

CestyTextová ukázka 
Spoluautor:Etela Farkašová
Vydalo:Sursum, Tišnov
Rok vydání:2015
Ilustrace:Květoslava Fulierová
Anotace:Kniha veršů ve spolupráci se slovenskou básnířkou Etelou Farkašovou - sbírka česko-slovenská, neboť jednotlivé jazyky se prolínají, doplňují. Sbírku citlivě ilustrovala slovenská výtvarnice moravského původu, paní Květoslava Fulierová.
Aktualizace záznamu:30. 12. 2015 13:32:29

BásněTextová ukázka 
Vydalo:Literární obtýdeník TVAR, Praha
Rok vydání:2014
Anotace:V čísle 12 / 2014 vychází osm dosud nezveřejněných básní:
Zuzana, Dilema, Rouhání, Podél trati do Brumova,Dary, Dům číslo 261, Předjaří, Bourání.
Básně nejsou zatím promýšleny jako ucelný cyklus, ani nejsou zvěstí připravované básnické sbírky. Jsou to solitéry, odrážejí nejnovější osobní prožitek autorky.
Aktualizace záznamu:28. 9. 2014 21:58:39

Básně  
Vydalo: HERBERK, internetový časopis
Rok vydání:2013
Anotace:V internetovém časopise Herberk uvedeny tři básně:
Na trojské pláni
Náhle v noci
Žlutá podkova modrá hříva
Aktualizace záznamu:22. 3. 2014 20:34:47

Co zůstává - antologieTextová ukázka 
Spoluautor: vybraní autoři bývalého časopisu Proglas
Vydalo:Centrum pro studium Demokracie a Kultury CDK, Brno
Rok vydání:2013
Anotace:Antologie vznikla při příležitosti dvacátého výročí založení brněnského CDK a je věnována našemu zesnulému redaktorovi a příteli Karlu Křepelkovi.
V antologii jsou zastoupeni autoři, kteří už dříve vycházeli na stránkách čassopisu Proglas. Editor František Mikš.
M.F. zastoupena dvěma básněmi: Solitudo - str. 99; Ve starém napajedle usnul kos -str. str. 100.
Aktualizace záznamu:22. 3. 2014 20:30:30

Houslistka  
Spoluautor:Ondřej Fuciman - hudba
Vydalo:PRO, Banská Bystrica, Slovensko
Rok vydání:2012
Anotace:Melodram Houslistka je ispirovaný souborem obrazů moravsko-slovenské výtvarnice Kvety Fulierové - Metamorfózy hudby. Obrazy doprovází původní hudba i nové verše.
Aktualizace záznamu:20. 5. 2012 10:32:58

Stavitelé chrámu poezieTextová ukázka 
Spoluautor:77 dalších autorů v antologii
Vydalo:Agentura Krigl, Praha
Rok vydání:2010
Ilustrace:Zora Jandová
Anotace:Antologie současné české poezie. Vydalo nakladatelství Agentura Krigl v Praze - majitel Ing. Vladimír Krígl. uspořádal Jiří Halberštít, vtipně ilustrovalůa Zora Jandová.
Aktualizace záznamu:14. 4. 2011 09:51:24

PastoráleTextová ukázka 
Spoluautor:Ondřej Fuciman - hudba
Rok vydání:2009
Anotace:Živý Betlém - 25. prosince 2009 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Brně- Starém Lískovci.
Aktualizace záznamu:4. 10. 2011 11:30:22

StechäpfelTextová ukázka 
Vydalo:Philipp Reclam jun.Stuttgart, Německo
Rok vydání:2008
Anotace:Antologie: Geschichte von Frauen aus drei Jahrtausenden.
Ferausgegeben von Ulla Hahn
Reclam Bibliothek
Aktualizace záznamu:6. 5. 2011 12:19:52

Fenomén dnes a jiné básněTextová ukázka 
Vydalo:Psí víno, časopis pro současnou poezii
Rok vydání:2007
Anotace:Psí víno 2007, číslo 41
Aktualizace záznamu:3. 10. 2011 13:40:22

Cyklus Denní menuTextová ukázka 
Rok vydání:2006
Anotace:Cyklus Denní menu uveden na internetu na stránkách www.husiti.cz - Dialog na cestě, tvorba členů a hostů.
Aktualizace záznamu:4. 10. 2011 12:15:56

Čerstvá šťáva a jiné básněTextová ukázka 
Vydalo:Psí víno, časopis pro současnou poezii
Rok vydání:2006
Anotace:Básně z cyklu vydaného ve 36.čísle časopisu Psí víno.
Aktualizace záznamu:4. 10. 2011 10:13:45

Báseň: ***Textová ukázka 
Milena Fucimanová
Vydalo:Psí víno, časopis pro současnou poezii
Rok vydání:2005
Anotace:Báseň vydaná v časopise pro současnou poezii Psí víno - Zlín číslo 34
Aktualizace záznamu:5. 10. 2011 19:16:50

báseň: KdybychTextová ukázka 
Vydalo:Psí víno, časopis pro současnou poezii
Rok vydání:2005
Anotace:Psí víno 2005, číslo 35
Aktualizace záznamu:3. 10. 2011 13:55:54

Pondělí a jiné básně (Cyklus Denní menu)Textová ukázka 
Vydalo:Psí víno, časopis pro současnou poezii
Rok vydání:2005
Anotace:Psí víno 2005, číslo 32
Aktualizace záznamu:3. 10. 2011 13:27:10

Básně: Jméno Josef a jinéTextová ukázka 
Vydalo:Psí víno, časopis pro současnou poezii
Rok vydání:2004
Anotace:Psí víno 2004, číslo 29
Aktualizace záznamu:4. 10. 2011 10:44:52

Co si myslí andělíčekTextová ukázka 
Spoluautor:editoři: Tomáš Lotocki a Ivan Petlan
Vydalo:Větrné mlýny
Rok vydání:2004
Ilustrace:fotografie Jindřich Štreit
Anotace:Almanach poezie s podtitulem Dítě v české poezii.Zastoupeni čeští autoři od 19.století do současnosti. Doslov napsal Tomáš Mazáč. Kniha vydána s podporou partnerů Letní filmové školy v Uherském Hradišti:ČSOB, SYNOT, Hospodářské noviny.
Aktualizace záznamu:22. 3. 2005 23:13:24

Vhled a jiné básněTextová ukázka 
Vydalo:Psí víno, časopis pro současnou poezii
Rok vydání:2004
Anotace:Básně z cyklu vydaného v časoopise Psí víno 2004, číslo 28.
Aktualizace záznamu:4. 10. 2011 10:21:51

Hostina bez chleba a jiné básněTextová ukázka 
Vydalo:Psí víno, časopis pro současnou poezii
Rok vydání:2003
Anotace:Psí víno 2003, číslo 24
Aktualizace záznamu:4. 10. 2011 10:30:59

Stařeček kamelotObrazová ukázkaTextová ukázkaZvuková ukázka
Vydalo:Sursum, Tišnov
Rok vydání:2002
Ilustrace:Anna a Kristýna Danielovy
Anotace:Kniha má tři části. první, nazvaná V objetí brumovského hradního pána, je básnickou vzpomínkou na Brumov – místo autorčina dětství. Druhá část – Stařeček kamelot – obsahuje nejnovější básně, které svým vyzněním navazují na sbírku předchozí. Třetí část – Tma je mléko do propasti vydojené přejímá značnou část básní předcházející sbírky, některé nově zpracované.
Aktualizace záznamu:4. 10. 2011 11:04:47

báseň: Načněte nový slovníkTextová ukázka 
Vydalo:Psí víno, časopis pro současnou poezii
Rok vydání:2001
Anotace:Psí víno 2001, číslo 16
Aktualizace záznamu:3. 10. 2011 14:08:37

Báseň xxx, báseň JasmínTextová ukázka 
Vydalo:Psí víno, časopis pro současnou poezii
Rok vydání:1999
Anotace:Psí víno 1999, číslo 10
Aktualizace záznamu:4. 10. 2011 12:23:00

Schmerzstrauch-poetische prosa und gedichte  
Vydalo:Edition Toni Pongratz, Am Kalvarien 4, Hauzenberg Německo
Rok vydání:1997
Anotace:Překlad: Reiner Kunze. Část básnické prózy Akord dim a další básně.
Aktualizace záznamu:5. 8. 2011 11:10:54

NeklidněTextová ukázka 
Rok vydání:1995
Anotace:Báseň vydaná v časopise Setkání (České Budějovice)
Aktualizace záznamu:4. 8. 2009 11:22:16

Tma - mléko do propasti vydojenéObrazová ukázkaTextová ukázkaZvuková ukázka
Vydalo:Biskupské gymnázium, Brno
Rok vydání:1994
Ilustrace:David Daniel, Milivoj Husák
Anotace:Básnická sbírka obsahuje i starší skladbu vydanou na sklonku roku 1989 – Ábelovy děti. V této skladbě se rozehrává vnitřní monolog o vině a nevině. V jednotlivých básních převládá existenciální hledisko, potřeba komunikace a zároveň obava ze zploštění dialogu.
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Ábelovy dětiObrazová ukázkaTextová ukázka 
Vydalo:Kulturní středisko Gottwaldov (Zlín)
Rok vydání:1989
Ilustrace:David Daniel
Anotace:Poema - zamyšlení nad mezilidskými vztahy, poema vychází ze skutečného zážitku, který výúsťuje v nezodpovězenou otázku, jací jsme. Poema vychází z konkrétní situace – odmítnutí pomoci, odtud, z neustálých výčitek svědomí se rozvíjí úvaha na téma dobra a zla. K vydání připrail Jiří Veltruský.
Aktualizace záznamu:6. 10. 2011 14:53:43

KlíčeníObrazová ukázkaTextová ukázka 
Spoluautor:kolektiv autorů
Vydalo:Mladá fronta, Praha
Rok vydání:1985
Ilustrace:Kamila Albrechtová
Anotace:Almanach současné české poezie. Uspořádali Jiří Binek, Václav Falada, Vojtěch Kantor, Josef Peterka, Karel Sýs a Jiří Žáček. Předmluvu napsal dr. Václav Falada. Odpovědný redaktor Vojtěch Kantor.
Aktualizace záznamu:4. 10. 2011 12:09:08

Ladění dešťů a jiné básněTextová ukázka 
Vydalo:Divoké víno, Klub mladá poezie, Praha 1
Rok vydání:1970
Anotace:Časopis pro mladou poezii. Vedoucí redaktor Ludvík Hess. Časopis byl po roce 1971 zastaven. Poslední dobou jej Ludvík Hess obnovil v elektronické podobě. Vydává jako měsíčník na internettu.
Aktualizace záznamu:6. 10. 2011 10:24:19