spisovatelka, překladatelka, lingvistka

NABÍDKA
  • Přednášky o novém pojetí maturitních zkoušek u českého jazyka - pro gymnázia a všechny střední školy s maturitou.Ukázky z učebnice Testy z jazyka českého (Fortuna)

  • Překlady z ruštiny nebo polštiny (poezie, próza, publicistika)

  • Překlady do ruštiny - obchodní smlouvy apod.

  • Autorské besedy