spisovatelka, překladatelka, lingvistka

Překlady do če?tiny
Erasmus Rotterdamský a jiné básněTextová ukázka 
Autor originálu:Reiner Kunze
Vydalo:Psí víno, časopis pro současnou poezii
Rok vydání:2004
Anotace:Časopis Psí víno, 2004, číslo 29
Aktualizace záznamu:3. 10. 2011 14:20:57

Ukázky ze současné ruské poezieTextová ukázka 
Vydalo:Psí víno, časopis pro současnou poezii
Rok vydání:2004
Anotace:Ukázky z tvorby současné ruské poezie. V 31 čísle časopisu Psí víno (2004) jsou zastoupeny tyto autorky: Gina Gatina, Olga Fc, Věra Lipatová, Ira Novická, Marina Chagan.
Aktualizace záznamu:3. 3. 2005 23:37:49

Neobvyklý deníkObrazová ukázkaTextová ukázka 
Originál:Niecodziennik caly
Autor originálu:Jan Twardowski
Vydalo:Cesta, Brno
Rok vydání:2003
Ilustrace:Daniel Ladman
Anotace:Překlad vychází z polského originálu Niecodziennik caly
Kní?ka obsahuje drobné postřehy autora ? básníka a katolického kněze. Je to poezie vpravdě franti?kánská, plná pokory a lásky ke v?emu ?ivému. je překvapivě plná laskavého humoru. Básník ? kněz nikde nementoruje, sklání se k těm nejmen?ím, miluje děti, rozumí lidem, vzpomíná bez sentimentu. Vedle básní, zaznamenávaných jakoby na okraj, je tady zastoupena i řada anekdot nebo anekdotických situací, jak je za?il autor sám nebo se o nich doslechl.
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Jako věci z hlínyObrazová ukázkaTextová ukázka 
Originál:Wie die dinge aus ton
Autor originálu:Reiner Kunze
Spoluautor překladu:Ludvík Kundera, Milan Kundera, Jan Skácel
Vydalo:Sursum, Ti?nov
Rok vydání:1997
Ilustrace:Nicolae Sandulescu
Anotace:Výbor poezie Reinera Kunzeho je sestaven z básnických sbírek: Rané básně (před rokem 1959), Citlivé cesty (orig. Sensible Wege und fruhe Gedichte ? vyd. Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, 1996), Ztlumení hlasu na nejni??í míru (orig. Zimmerlautstarke ? vyd. Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, 1977), Na vlastní naději (orig. Auf eigene Hoffnung ? vyd. Fischer taschenbuch Verlag GmbH, 1977) a Jediný ?ivot ka?dého z nás (orig. Eines jeden einziges Leben ? vyd. Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, 1994).Na překladu toho výboru ? prvního v české republice - se spolupodíleli: Milan Kundera ( ?est básní, oddíl Rané básně, Ludvík Kundera ? sedm básní uvedených v oddílu Rané básně a Citlivé cesty, Jan Skácel Jednadvacet variací na téma ?Po?ta? (1966) uvedené v oddílu Citlivé cesty. V?echny ostatní básně (87) přelo?ila Milena Fucimanová.
Reiner Kunze patří k významným německým básníkům, je nositel mnoha literárních cen. Uveďme aspoň některé: V roce 1968 dostává cenu Čs. svazu spisovatelů za překlady a v r. 1971 Německou cenu za knihy pro mláde?. V roce 1973 Cenu Bavorské akademie krásných umění za literaturu, Molleho literární cenu ve ?védsku, v roce 1977 cenu Georga Trakla v Rakousku a Andrease Gryphiuse a Georga Buchnera v Německu. V 80. a 90. letech poct a cen přibývá. Kunzemu je udělen Spolkový kří? za zásluhy I. třídy a Bavorský řád za zásluhy. Dále připomínám Cenu H..M..Schleyera, Velký kří? Spolkové republiky Německa za zásluhy, čestný doktorát Technické univerzity v Drá?ďanech, čestné občanství města Greizu, Cenu Jána Smreka na Slovensku.
Reiner Kunze se narodil 16. srpna 1933 v Oelsnitz / Erzgebirge (Ole?nice v Kru?ných horách). Po maturitě studoval na Filozofické fakultě Univerzity v Lipsku, tehdy byl součástí této fakulty i ?urnalistický institut, jeho? předná?ky Kunze nav?těvoval rovně?. Od roku 1955 byl jmenován odborným asistentem s pověřením výuky. Záhy se ukázalo, ?e je sledován Stasi, zejména po maďarských událostech. Politický tlak je čím dál silněj?í, nechybí ani vyhrů?ky, a tak se Kunze rozhodne opustit tehdej?í NDR a přesídlí do NSR. Jeho osudová ?ivotní dru?ka je Če?ka, odtud plyne i stálý básníkův zájem o českou poezii, kterou překládá. Jeho velkou básnickou láskou i osobním přítelem je Jan Skácel. V současné době Reiner Kunze ?ije a tvoří v Erlau u Pasova.
Básně Reinera Kunzeho je mo?né bez nadsázky označit jako poezii mu?nosti, poezii rytířskou. Jeho ver?e jsou hutné svým poselstvím, ale nikdy nesklouznou k sentimentu, k plané lyričnosti. Není v nich nenávist, jen hluboká humanita. A láska k milované ?eně. Kunze se v?dy doká?e podívat ?zevnitř?, ani? by naru?il tajemství věcí, krajiny či lidí...
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00