spisovatelka, překladatelka, lingvistka

Překlady do češtiny
Erasmus Rotterdamský a jiné básněTextová ukázka 
Autor originálu:Reiner Kunze
Vydalo:Psí víno, časopis pro současnou poezii
Rok vydání:2004
Anotace:Časopis Psí víno, 2004, číslo 29
Aktualizace záznamu:3. 10. 2011 14:20:57

Ukázky ze současné ruské poezieTextová ukázka 
Vydalo:Psí víno, časopis pro současnou poezii
Rok vydání:2004
Anotace:Ukázky z tvorby současné ruské poezie. V 31 čísle časopisu Psí víno (2004) jsou zastoupeny tyto autorky: Gina Gatina, Olga Fc, Věra Lipatová, Ira Novická, Marina Chagan.
Aktualizace záznamu:3. 3. 2005 23:37:49

Neobvyklý deníkObrazová ukázkaTextová ukázka 
Originál:Niecodziennik caly
Autor originálu:Jan Twardowski
Vydalo:Cesta, Brno
Rok vydání:2003
Ilustrace:Daniel Ladman
Anotace:Překlad vychází z polského originálu Niecodziennik caly
Knížka obsahuje drobné postřehy autora – básníka a katolického kněze. Je to poezie vpravdě františkánská, plná pokory a lásky ke všemu živému. je překvapivě plná laskavého humoru. Básník – kněz nikde nementoruje, sklání se k těm nejmenším, miluje děti, rozumí lidem, vzpomíná bez sentimentu. Vedle básní, zaznamenávaných jakoby na okraj, je tady zastoupena i řada anekdot nebo anekdotických situací, jak je zažil autor sám nebo se o nich doslechl.
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Jako věci z hlínyObrazová ukázkaTextová ukázka 
Originál:Wie die dinge aus ton
Autor originálu:Reiner Kunze
Spoluautor překladu:Ludvík Kundera, Milan Kundera, Jan Skácel
Vydalo:Sursum, Tišnov
Rok vydání:1997
Ilustrace:Nicolae Sandulescu
Anotace:Výbor poezie Reinera Kunzeho je sestaven z básnických sbírek: Rané básně (před rokem 1959), Citlivé cesty (orig. Sensible Wege und fruhe Gedichte – vyd. Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, 1996), Ztlumení hlasu na nejnižší míru (orig. Zimmerlautstarke – vyd. Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, 1977), Na vlastní naději (orig. Auf eigene Hoffnung – vyd. Fischer taschenbuch Verlag GmbH, 1977) a Jediný život každého z nás (orig. Eines jeden einziges Leben – vyd. Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, 1994).Na překladu toho výboru – prvního v české republice - se spolupodíleli: Milan Kundera ( šest básní, oddíl Rané básně, Ludvík Kundera – sedm básní uvedených v oddílu Rané básně a Citlivé cesty, Jan Skácel Jednadvacet variací na téma „Pošta“ (1966) uvedené v oddílu Citlivé cesty. Všechny ostatní básně (87) přeložila Milena Fucimanová.
Reiner Kunze patří k významným německým básníkům, je nositel mnoha literárních cen. Uveďme aspoň některé: V roce 1968 dostává cenu Čs. svazu spisovatelů za překlady a v r. 1971 Německou cenu za knihy pro mládež. V roce 1973 Cenu Bavorské akademie krásných umění za literaturu, Molleho literární cenu ve Švédsku, v roce 1977 cenu Georga Trakla v Rakousku a Andrease Gryphiuse a Georga Buchnera v Německu. V 80. a 90. letech poct a cen přibývá. Kunzemu je udělen Spolkový kříž za zásluhy I. třídy a Bavorský řád za zásluhy. Dále připomínám Cenu H..M..Schleyera, Velký kříž Spolkové republiky Německa za zásluhy, čestný doktorát Technické univerzity v Drážďanech, čestné občanství města Greizu, Cenu Jána Smreka na Slovensku.
Reiner Kunze se narodil 16. srpna 1933 v Oelsnitz / Erzgebirge (Olešnice v Krušných horách). Po maturitě studoval na Filozofické fakultě Univerzity v Lipsku, tehdy byl součástí této fakulty i Žurnalistický institut, jehož přednášky Kunze navštěvoval rovněž. Od roku 1955 byl jmenován odborným asistentem s pověřením výuky. Záhy se ukázalo, že je sledován Stasi, zejména po maďarských událostech. Politický tlak je čím dál silnější, nechybí ani vyhrůžky, a tak se Kunze rozhodne opustit tehdejší NDR a přesídlí do NSR. Jeho osudová životní družka je Češka, odtud plyne i stálý básníkův zájem o českou poezii, kterou překládá. Jeho velkou básnickou láskou i osobním přítelem je Jan Skácel. V současné době Reiner Kunze žije a tvoří v Erlau u Pasova.
Básně Reinera Kunzeho je možné bez nadsázky označit jako poezii mužnosti, poezii rytířskou. Jeho verše jsou hutné svým poselstvím, ale nikdy nesklouznou k sentimentu, k plané lyričnosti. Není v nich nenávist, jen hluboká humanita. A láska k milované ženě. Kunze se vždy dokáže podívat „zevnitř“, aniž by narušil tajemství věcí, krajiny či lidí...
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00