spisovatelka, překladatelka, lingvistka

Učebnice
Já, troufalá  
Anotace:Antologie poezie českých autorek od 50. let dvacátého století do současnosti.
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Jak správně psát velká počáteční písmena v češtiněObrazová ukázka  
Vydalo:Vakát Brno
Rok vydání:2008
Anotace:Jazyková příručka je určená pro základní školy, pro všechny typy středních odborných škol, pro gymnázia i pro širokou veřejnost. Kniha důsledně respektuje Pravidla českého pravopisu z roku 1999. Obsahuje tři části: výkladovou, textovou a kontrolní. Uvádí velké množství příkladů a zachycuje tak nejen problematiku pravopisu, ale všímá si i jevů v kultuře, vědě, sportu, zaznamenává změny v ekonomice, politice i v dalších oblastech dnešní společnosti. Příklady jsou aktuální. Výkladová část přesně formuluje základní pravidla platná pro současnou pravopisnou normu v dané oblasti. Textová část strohý výklad beletrizuje a kontrolní část umožňuje okamžité ověření, zda je daný jev zvládnutý -příručka je opatřena Klíčem. Těm zvídavějším a hravějším kniha otevírá prostor pro vlastní tvůrčí přístup k práci. Některé tvořivé úkoly zase vedou uživatele k přesnému vyhledávání informací v příslušných odborných publikacích. Kniha uplatňuje mezipředmětové vztahy a pro čtenáře, kteří už nejsou školou povinni, dává možnost vyhledat a ověřit si další fakta, která přináší současný trend společnosti.
Aktualizace záznamu:28. 5. 2008 10:58:21

Literatura pro 3. a 4. ročník středních škol  
Spoluautor:vedoucí autorského kolektivu Josef Soukal
Vydalo:SPN, Praha
Rok vydání:2003
Anotace:Do učebnice Literatura pro 3. a 4. ročník jsem přispěla 13 samostatnými rozbory básníků závěru 19.století a první poloviny 20. století.
Aktualizace záznamu:12. 5. 2011 16:26:45

Sloh - třetí vydáníObrazová ukázkaTextová ukázka 
Vydalo:Fortuna, Praha
Rok vydání:2003
Ilustrace:David Daniel, Pierre Garnier, Milivoj Husák, Adéla Matasová, Bohuslava Olešová, Jarmina Totušková
Anotace:Učebnice slohu pro 6.- 9. ročník základních škol, příslušné ročníky víceletých gymnázií a pro střední školy a učňovské školy.
Učebnice slohu je napsána tak, aby přinášela co největší prostor kreativitě žáků (studentů). Smysl této učebnice nespočívá v tom, aby žáci splnili všechny úkoly, ale aby si dovedly vybrat, aby vnesly vlastní tvořivé hry a svou osobní míru naplnění slova. Jednotlivé úkoly (a možnosti) jsou odstupňovány tak, že s knihou mohou pracovat jak žáci šestých až devátých tříd, tak i studenti středních škol všech typů.
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Testy z jazyka českého, příprava k maturitěObrazová ukázkaTextová ukázka 
Vydalo:Fortuna, Praha
Rok vydání:2003
Anotace:Mluvnické i stylistické rozbory uměleckých textů, publicistických textů i textů běžné promluvy, dále textů staročeských, nářečných i slovenských. Kniha je zaměřena na nové pojetí maturitních zkoušek, kdy analýza textů vychází především z porozumění textu a schopnosti pečlivě číst a vnímat čtené.
Úlohy jsou koncipovány tak, aby se student soustředil na přesný význam textu, ověřil si, nakolik dovede pochopit text a jeho sdělení, nakolik dokáže vystihnout komu je text určen a za jakým účelem byl napsán. Úlohy se soustředí nejen na běžné mluvnické znalosti, ale i na význam slova, komunikativní funkci jazyka.
K učebnici je připojen i Klíč.
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Sloh - druhé vydáníObrazová ukázkaTextová ukázka 
Vydalo:Fortuna, Praha
Rok vydání:1998
Ilustrace:David Daniel, Pierre Garnier, Milivoj Husák, Adéla Matasová, Bohuslava Olešová, Jarmina Totušková
Anotace:Učebnice slohu pro 6.- 9. ročník základních škol, příslušné ročníky víceletých gymnázií a pro střední školy a učňovské školy.
Učebnice slohu je napsána tak, aby přinášela co největší prostor kreativitě žáků (studentů). Smysl této učebnice nespočívá v tom, aby žáci splnili všechny úkoly, ale aby si dovedly vybrat, aby vnesly vlastní tvořivé hry a svou osobní míru naplnění slova. Jednotlivé úkoly (a možnosti) jsou odstupňovány tak, že s knihou mohou pracovat jak žáci šestých až devátých tříd, tak i studenti středních škol všech typů.
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Řeč a sděleníObrazová ukázka  
Vydalo:Biskupské gymnázium, Brno
Rok vydání:1997
Anotace:Mluvnické i stylistické rozbory uměleckých textů, publicistických textů i textů běžné promluvy, dále textů staročeských, nářečných i slovenských. Kniha je zaměřena na nové pojetí maturitních zkoušek, kdy analýza textů vychází především z porozumění textu a schopnosti pečlivě číst a vnímat čtené.
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Sloh - první vydáníObrazová ukázkaTextová ukázka 
Vydalo:Biskupské gymnázium, Brno
Rok vydání:1994
Ilustrace:David Daniel, Pierre Garnier, Milivoj Husák, Adéla Matasová, Bohuslava Olešová, Jarmina Totušková
Anotace:Učebnice slohu pro 6.- 9. ročník základních škol, příslušné ročníky víceletých gymnázií a pro střední školy a učňovské školy.
Učebnice slohu je napsána tak, aby přinášela co největší prostor kreativitě žáků (studentů). Smysl této učebnice nespočívá v tom, aby žáci splnili všechny úkoly, ale aby si dovedly vybrat, aby vnesly vlastní tvořivé hry a svou osobní míru naplnění slova. Jednotlivé úkoly (a možnosti) jsou odstupňovány tak, že s knihou mohou pracovat jak žáci šestých až devátých tříd, tak i studenti středních škol všech typů.
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00