spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Stařeček kamelot
Přání
(paní učitelce Blaženě Bosákové)

Od toho času kdy padly železné závory
jezdím jak omráčená
Evropou
Viděla jsem už Řím i Atény a Paříž
dvacet evropských zemí
a pořád nemám dost

Ale cestami neměřím dálky
nejsou ani úředním dokladem splněných přání

Každé léto musím dojít v Brumově až ke Kakolovému
a z návojské strany k Šefránkům
kam se před lety pomalu vracel jejich staříček
s batohem plným knih vypůjčených od našich

A Marie Kakolová vyrostla v překrásnou ženu
protože určitě jako malučká pila vodu z ptačích stop


Přítomnost

Nevím nic o Ikarově matce
je anonymní jako všichni v paneláku
holubům drobí chleba třebaže se to nemá
a před půlnocí a brzy zrána venčí psa

Pejskařky ji už znají ale nevědí že

když na ni zavrčí kamery
a mladá moderátorka mluví
o údělu matek nesmrtelných synů

ona v té chvíli namáčí synovy košile do moře
a při každém praní nechá jednu z nich odplouvat
spolu s otázkami
aby mohla zůstat statečná


Solitudo

Dojdu? samozřejmě že dojdu
Zkamenění nám není dáno
Bojím se umřít. Až přijde ta chvíle
nechci slyšet hudbu
je to sestra Tesklivcova
s vyhřezlou flétnou nechci držet takt

B dur je kalich s medem ve kterém uvízla včela
C dur je hříšný kámen prostřený k snědku
Ale kdo mi z něj pomůže vstát?

Může se duše vrátit orvaná? Orvaná z čeho?
Vždyť to není strom. Má duše je mlází
Duše má je mlází. Když je jí zima
mění pruty v smyčce
Pustá je duše má bez houslí


Zpráva o stromě který mne miloval a zpráva o mně

Byl to strom jako každý jiný (ořešák)
s hořce voňavými listy
Rostl tak těsně u zdi že jedna jeho paže
měla věčně ošoupané rukávy

Ten strom mne miloval
mohla jsem se zdobit jeho korunou
mohla jsem se houpat ve větvích
mohla jsem slyšet dávnou legendu jeho rodu
která dosud nebyla vyslovena v člověčině

Byl by mi prozradil jak tvoří jádra
podobající se motýlům jež kdosi uhranul

Vím, že bych do smrti neslyšela křivého slova
že bych si četla v tajných svitcích jeho kořenů

Naučil by se i líbat až by pochopil
co pro mne láska znamená

Ale ne!
Musela bych se přiznat že jeho dozrálé plody
otvírám ranou pěstí...
Stařeček kamelot