spisovatelka, překladatelka, lingvistka

Překlady z češtiny
Eustach  
Vydalo:Printing Permission, Nationalmedia Council, Abu Dhabi United Arab Emirates
Rok vydání:2018
Anotace:Překlad do angličtiny.:
FROM THE DECISIVE TONE of THE BELL A1 - novel in seven stories. Přeložila Jana Vojtěchová. Vyšlo ve Spojených arabských emirátech v antologii nazvané Společně Together ve spolupráci s Českým centrem Mezináriodního PEN klubu v Praze.
Aktualizace záznamu:5. 6. 2018 15:31:51

VúlajtTextová ukázka 
Originál:Vúlajt
Spoluautor:Přeložila Katka Ringesová
Vydalo:Robert Bosch Stiftung, edition foto TAPETA Berlin Projekt TransStar Europa
Rok vydání:2015
Anotace:Vúlajt je první příběh z knihy Nárazový tón zvonu A1, který v roce 2014 vydalo nakladatelství SURSUM. Příběh přeložila do němčiny Katka Ringesová. Celou knihu překládá německá spisovatelka a překladatelka Kristina Kallert.
Aktualizace záznamu:30. 12. 2015 13:47:53

StechäpfelTextová ukázka 
Vydalo:Philipp Reclam jun.Stuttgart, Německo
Rok vydání:2008
Anotace:Báseň Dětská koupel je zařazena do německé antologie: Gedischte von Frauen aus drei jahrtausenden. Antologii sestavila Ulla Hahn.
Aktualizace záznamu:6. 5. 2011 12:18:18

Překlad webových stránek do polštiny a slovenštiny  
Překlad:Milena Fucimanová
Vydalo:Divadlo hudby a poezie Agadir
Rok vydání:2004
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Die horenObrazová ukázkaTextová ukázka 
Překlad:Reiner Kunze
Vydalo:Zeitschrift fur Literatur, Kunst und Kritik, 48. Jahrgang, 2, Německo. Quartal
Rok vydání:2003
Anotace:Čtyři básně M.F. publikované v německém časopise pro literaturu, umění a kritiku:
die horen 2. Quartal 2003
Na str. 134:
Der Bahnhof von Brumov
Ave während der Fahrt
Na str. 135:
Die wunderschönen Vogeltriller
Kinder baden
Aktualizace záznamu:24. 3. 2014 12:22:38

Wie macht das der clownObrazová ukázkaTextová ukázka 
Překlad:Reiner Kunze
Vydalo:Verlag Thomas Reche, Passau, Německo
Rok vydání:2003
Anotace:V antologii jsou v překladu Reinera Kunzeho zastoupeni následující čeští autoři - jednotlivá jména uváděna podle seřazení v knize:
Karel Toman, Vladimír Holan, Oldřich Mikulášek, Miroslav Holub, Jaroslav Seifert, Ivan Diviš, Ludvík Kundera, Miloš Macourek, Jiří Pištora, Milan Kundera, Antonín Brousek, Jana Štroblová, lenka Chytilová, Milena Fucimanová a Jan Skácel.
Báseň M.F.: Solitudo je na str. 31
Antologii ilustrovala Bettina Haller
Aktualizace záznamu:24. 3. 2014 12:41:29

Wo wir zu Hause das Salz haben NachdichtungenObrazová ukázkaTextová ukázka 
Překlad:Reiner Kunze
Vydalo:S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, Německo
Rok vydání:2003
Anotace:Antologie české a slovenské poezie v překladu Reinera Kunzeho. jejich jména uvádíme podle zařazení v knize:
Slovenští autoři: Laco Novomeský, Miroslav Válek
Čeští autoři:
Josef Svatopluk Machar, Karel Toman, Bohuslav Reynek, Jiří Wolker, František Halas, Vít Obrtel, Jaroslav Seifert, Jan Zahradníček, Vilém Závada, Vladimír Holan, František Hrubím, Oldřich Mikulášek, Jiří Kolář, Ivan Blatný, Ludvík Kundera, Antonín Bartušek, Jan Skácel, Miroslav Holub, Vlasta Dvořáčková, Jiří Šotola, Ivan Diviš, Miloš Macourek, Milan Kundera, Miroslav Florian, Josef Hrubý, Jiří Pištora, Oldřich Dadák, Olga Neveršilová, Jana Štroblová, Václav Havel, Josef Hanzlík, Antonín Brousek, Petr Kabeš, Daniel Strož, Karel Kryl, Milena Fucimanová, Helena Aeschbacherová, Lenka Chytilová, Petr Hruška, Pavel Petr.
Verše M.F. na str. 258 - 263: (malá počáteční písmena podstatných jmen uvádí překladel)
Nachricht über einen baum der mich liebste und nachricht über mich selbst
Grossvater
Der bahnhof von Brumov
Ave während der fährt
Solitudo
Kinder baden
Von wo bis wohin das gedicht
Licht fiel auf die töpferscheibe
Aktualizace záznamu:24. 3. 2014 13:14:29

Schmerzstrauch - poetische prosa und gedichteObrazová ukázkaTextová ukázka 
Originál:Akord dim, Tma - mléko do propasti vydojené (výběr)
Překlad:Reiner Kunze
Vydalo:Edition Toni Pongratz, Am Kalvarien 4, Hauzenberg Německo
Rok vydání:1997
Anotace:Kniha obsahuje výběr z lyrické prózy Akord dim (Sursum Tišnov) a básnické sbírky Tma mléko do propasti vydojené (BiGy Brno) v překladu reinera Kunzeho.
Aktualizace záznamu:24. 3. 2014 13:26:48