spisovatelka, překladatelka, lingvistka

Překlady z če?tiny
Eustach  
Vydalo:Vselennaja Ukrajina 5/2020 literární časopis
Rok vydání:2020
Anotace:Povídku Eustach z knihy Nárazový tón zvonu A1 přelo?ila do ukrajin?tiny ukrajinská básnířka a literární vědkyně Tetjana Dzjuba.
Přelo?ená povídka vy?la v presti?ním ukrajinském literáním časopisu Vselennaja - Vesmír
Poezii básnířky Tetjany Dzuby uvedlo v Brně jako scénické čtení Divadlo hudby a poezie Agadir, autorka byla osobně přítomna.
Aktualizace záznamu:4. 6. 2020 09:32:20

Eustach  
Vydalo:Printing Permission, Nationalmedia Council, Abu Dhabi United Arab Emirates
Rok vydání:2018
Anotace:Překlad do angličtiny.:
FROM THE DECISIVE TONE of THE BELL A1 - novel in seven stories. Přelo?ila Jana Vojtěchová. Vy?lo ve Spojených arabských emirátech v antologii nazvané Společně Together ve spolupráci s Českým centrem Mezináriodního PEN klubu v Praze.
Aktualizace záznamu:5. 6. 2018 15:31:51

VúlajtTextová ukázka 
Originál:Vúlajt
Spoluautor:Přelo?ila Katka Ringesová
Vydalo:Robert Bosch Stiftung, edition foto TAPETA Berlin Projekt TransStar Europa
Rok vydání:2015
Anotace:Vúlajt je první příběh z knihy Nárazový tón zvonu A1, který v roce 2014 vydalo nakladatelství SURSUM. Příběh přelo?ila do němčiny Katka Ringesová. Celou knihu překládá německá spisovatelka a překladatelka Kristina Kallert.
Aktualizace záznamu:30. 12. 2015 13:47:53

StechäpfelTextová ukázka 
Vydalo:Philipp Reclam jun.Stuttgart, Německo
Rok vydání:2008
Anotace:Báseň Dětská koupel je zařazena do německé antologie: Gedischte von Frauen aus drei jahrtausenden. Antologii sestavila Ulla Hahn.
Aktualizace záznamu:6. 5. 2011 12:18:18

Překlad webových stránek do pol?tiny a sloven?tiny  
Překlad:Milena Fucimanová
Vydalo:Divadlo hudby a poezie Agadir
Rok vydání:2004
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Die horenObrazová ukázkaTextová ukázka 
Překlad:Reiner Kunze
Vydalo:Zeitschrift fur Literatur, Kunst und Kritik, 48. Jahrgang, 2, Německo. Quartal
Rok vydání:2003
Anotace:Čtyři básně M.F. publikované v německém časopise pro literaturu, umění a kritiku:
die horen 2. Quartal 2003
Na str. 134:
Der Bahnhof von Brumov
Ave während der Fahrt
Na str. 135:
Die wunderschönen Vogeltriller
Kinder baden
Aktualizace záznamu:24. 3. 2014 12:22:38

Wie macht das der clownObrazová ukázkaTextová ukázka 
Překlad:Reiner Kunze
Vydalo:Verlag Thomas Reche, Passau, Německo
Rok vydání:2003
Anotace:V antologii jsou v překladu Reinera Kunzeho zastoupeni následující če?tí autoři - jednotlivá jména uváděna podle seřazení v knize:
Karel Toman, Vladimír Holan, Oldřich Mikulá?ek, Miroslav Holub, Jaroslav Seifert, Ivan Divi?, Ludvík Kundera, Milo? Macourek, Jiří Pi?tora, Milan Kundera, Antonín Brousek, Jana ?troblová, lenka Chytilová, Milena Fucimanová a Jan Skácel.
Báseň M.F.: Solitudo je na str. 31
Antologii ilustrovala Bettina Haller
Aktualizace záznamu:24. 3. 2014 12:41:29

Wo wir zu Hause das Salz haben NachdichtungenObrazová ukázkaTextová ukázka 
Překlad:Reiner Kunze
Vydalo:S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, Německo
Rok vydání:2003
Anotace:Antologie české a slovenské poezie v překladu Reinera Kunzeho. jejich jména uvádíme podle zařazení v knize:
Sloven?tí autoři: Laco Novomeský, Miroslav Válek
Če?tí autoři:
Josef Svatopluk Machar, Karel Toman, Bohuslav Reynek, Jiří Wolker, Franti?ek Halas, Vít Obrtel, Jaroslav Seifert, Jan Zahradníček, Vilém Závada, Vladimír Holan, Franti?ek Hrubím, Oldřich Mikulá?ek, Jiří Kolář, Ivan Blatný, Ludvík Kundera, Antonín Bartu?ek, Jan Skácel, Miroslav Holub, Vlasta Dvořáčková, Jiří ?otola, Ivan Divi?, Milo? Macourek, Milan Kundera, Miroslav Florian, Josef Hrubý, Jiří Pi?tora, Oldřich Dadák, Olga Never?ilová, Jana ?troblová, Václav Havel, Josef Hanzlík, Antonín Brousek, Petr Kabe?, Daniel Stro?, Karel Kryl, Milena Fucimanová, Helena Aeschbacherová, Lenka Chytilová, Petr Hru?ka, Pavel Petr.
Ver?e M.F. na str. 258 - 263: (malá počáteční písmena podstatných jmen uvádí překladel)
Nachricht über einen baum der mich liebste und nachricht über mich selbst
Grossvater
Der bahnhof von Brumov
Ave während der fährt
Solitudo
Kinder baden
Von wo bis wohin das gedicht
Licht fiel auf die töpferscheibe
Aktualizace záznamu:24. 3. 2014 13:14:29

Schmerzstrauch - poetische prosa und gedichteObrazová ukázkaTextová ukázka 
Originál:Akord dim, Tma - mléko do propasti vydojené (výběr)
Překlad:Reiner Kunze
Vydalo:Edition Toni Pongratz, Am Kalvarien 4, Hauzenberg Německo
Rok vydání:1997
Anotace:Kniha obsahuje výběr z lyrické prózy Akord dim (Sursum Ti?nov) a básnické sbírky Tma mléko do propasti vydojené (BiGy Brno) v překladu reinera Kunzeho.
Aktualizace záznamu:24. 3. 2014 13:26:48