spisovatelka, překladatelka, lingvistka

Recenze mých prací
Houslistka  
Autor:Etela Farkašová
Rok vydání:2012
Anotace:Recenze se zabývá nejnovější básnickou sbírkou MF: Houslistka. Kniha je doplněna ilustracemi Květy Fulierové a CD, na němž je záznam scénického představení s původní hudbou Ondřeje Fucimana.
Autorka recenze vyzdvihuje mimo jiné i přirozené přechody z češtiny do slovenštiny, vliv jednotlivých uměleckých žánrů - výtvarno, hudba, slovo. Nebývale výtvarně pojatou sbírku vydal Augustin Rosa, nakladatelství PRO Banská Bystrica. Scénický projekt se realizoval pod záštitou primátora města Brna a předsedy Obce spisovatelů.
Aktualizace záznamu:12. 6. 2012 21:07:33

Houslistka zdařile propojuje více druhů umění  
Autor:Helena Michková
Vydalo:Deník Brno, Kulturní příloha
Rok vydání:2012
Anotace:Nový soubor veršů se podobá hudební skladbě. Básně jsou uzavřenými melodiemi, přerušovanými skutečností.
Básně jsou inspirovány abstraktními malbami slovenské výtvarnice moravského původu: Květy Fulierové. Soubor obsahuje dvanáct básní provázených reprodukcemi obrazů a dva texty z pera výtvarnice. Skladba má ještě jednu zvláštnost - v souvislosti s poezií vznikala i původní hudba Ondřeje Fucimana. Jako melodram byla Houslistka uvedena Divadlem hudby a poezie AGADIR v Brně. Součástí knihy je i CD - studiová nahrávka melodramu. Hudba je nástrojem k poznávání přírody, života i jeho krás. Do těch může patřit i představa zimní krajiny, hořícího domu nebo zkrvavělých nohou mořské panny, kterou její princ nakonec opustil. Takové a další pestré představy probouzejí vlastní čtenářovy asociace a tu a tam se vracejí ke zcela obyčejným krásám života.

Aktualizace záznamu:27. 10. 2013 00:30:30

Hrnčířovy ženy  
Autor:Johana Kotišová
Vydalo:A2 kulturní čtrnáctidenník Praha
Rok vydání:2012
Anotace:Revenzentka Johana Kotišová označuje román Hrnčířovy ženy za román - křívdu. Oceňuje střídání češtiny a slovenštiny. Zdůrazňuje postavu Josefy Hrnčířové jako ženy, která musí čelit nárazům v rodině i těžké době za totaliy.
Ipozorňuje na motiv křivdy a následného ublíženectví.
Aktualizace záznamu:24. 4. 2015 15:20:35

Tak nějak plynou naše dny  
Autor:Pavel Kotrla
Vydalo:Duha, časopis Moravské zemské knihovny v Brně
Rok vydání:2012
Anotace:Recenze se zabývá románen Hrnčířovy ženy, který vydalo nakladatelství Sursum v Tišnově. Autor recenze vyzdvihl jazykovou stránku - prolnutí češiny, slovenštiny - a skutečnost, že příběh se neodehrává pouze v minulosti, třebaže základní problém vychází z totalitní doby. Román se soustřeďuje především na osobní problematiku hlavních hrdinů, na vztahy v rodině. Knihu jako celek hodnotí pozitivně, výtky má především k technickému zázemí knihy.
Aktualizace záznamu:12. 6. 2012 21:33:23

Milena Fucimanová: Denní menuTextová ukázka 
Recenze knihy:Denní menu
Autor:Josefína Formanová
Vydalo:A2 kulturní čtrnáctidenník Praha
Rok vydání:2011
Anotace:Recenze knihy Denní menu, kterou vydalo nakladatelství Kniha Zlín 2009
A2 č. 7/2011, str. 29.
Aktualizace záznamu:17. 9. 2011 10:41:40

Co právě čte... Denní menu  
Autor:Josef Prokeš
Vydalo:Deník Brno, Kulturní příloha
Rok vydání:2010
Anotace:Z domácí prózy mě v poslední době zaujal komorní příběh trýznivého stáří Denní menu od brněnské autorky Mileny Fucimanové
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 00:13:48

Denní menu Mileny Fucimanové  
Autor:Petr Odehnal
Vydalo:Zvuk zlínského kraje, Zlín
Rok vydání:2010
Anotace:Recenze knihy Denní menu
Aktualizace záznamu:5. 4. 2012 10:15:15

Pastorále  
Spoluautor:Ondřej Fucimann - hudba
Rok vydání:2010
Anotace:Televizní záznam Živého Betléma ze Starého Lískovce. Česká televize - regionální vysílání Brno
Aktualizace záznamu:17. 9. 2011 10:42:13

Jedno denní menu z Valašska  
Autor:autor recenze: Ladislav Jurkovič
Vydalo:Moravská zemská knihovna, Brno
Rok vydání:2009
Aktualizace záznamu:14. 9. 2011 23:12:39

Vítězové a poražení města B. Recenze knihy Denní menu  
Autor:Pavel Kotrla
Vydalo:Texty Knihkupectví Malina Vsetín
Rok vydání:2009
Anotace:Nakladatelství Kniha Zlín Marka Turni neexistuje příliš dlouho. I mezi těmi vzniklými po roce 1989 patří k těm mladším, svým edičním plánem však již několikrát dokázalo přitáhnout pozornost. Pro mne prozatím naposledy se tak stalo prózou Mileny Fucimanové Denní menu (2009.
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 00:15:59

Osamělý tanec Mileny FucimanovéTextová ukázka 
Autor:Petra Hudcová
Vydalo:Host, Brno
Rok vydání:2006
Anotace:Recenze na trojnovelu Tančila jsem v synagoze.Recenze vyšla v čas. Host O5/2006
Aktualizace záznamu:2. 7. 2006 17:02:42

Osamělý tanec Mileny Fucimanové  
Autor:Petra Hudcová
Vydalo:Host, Brno
Rok vydání:2006
Anotace:Recenze trojnovely Tančila jsem v synagoze. Recenze vyšla v časopise Host 05/ 2006:
Tušená zkušenost předchozích generací žen spolu s hledáním vlastního prostoru spirituality nespoutaného příliš úzkým pojetím vytvářejí četná pnutí a tápání a určují také vztah matky a dcery. Matka s obavami sleduje první lásku dospívající dcery,která je vůči ní uzavřená. Vnitřní osamělost obou žen a matčina touha po sdílení směřují ke střetu, ten je však přerušen nečekanou ztrátou dcery při záplavách a obavami o její život. V tomto okamžiku se také ukazuje definitivní odcizení manželů doufajících v návrat dcery. Potřeba ženy pochopit sebe samu, spojit vnitřní a vnější svět vlastního "já" je zatlačena do pozadí. Okamžikem ztráty dcery autorka opouští konkrétní linii vztahu mezi matkou a dcerou a zobecňuje téma mateřské lásky a oběti.... V závěru knihy je naznačeno mlčenlivé, smířené souznění obou žen; tato neurčitost vytváří vědomí ženské spřízněnosti "osudem". Jedná se však o spřízněnost osamělou, která obě hrdinky uzavírá v jejich vlastních světech. ... text Mileny Fucimanové nabízí jednu interpretaci ženské zkušenosti a snaží se odhalit složitý vztah několika vzájemně si odporujících pohledů, jimiž se hlavní hrdinka pokouší svou zkušenost interpretovat. Přestože s ní nemusíme souhlsit, upozorňuje tato mateřská zpověď nejen na zkušenost přechozích generací žen, ale především na řadu nevyslovených otázek ve vztahu matky a dcery.
Aktualizace záznamu:2. 7. 2006 17:17:37

Tanec převážně v temnotách  
Autor:Jakub Grombíř
Vydalo:Psí víno, časopis pro současnou poezii
Rok vydání:2006
Aktualizace záznamu:17. 9. 2011 10:30:56

bez názvu  
Autor:Ludvík Vaculík
Rok vydání:2005
Anotace:Milá paní Fucimanová, Vaši knížku jsem přečetl jedním tahem. Děj je zajímavý, věty jsou plné významu. Vadou zdá se mi jenom to, že na jednom místě opouštíte svůj styl, spíše podáváte zprávu: ta kritika poměrů, škola, ředitel...
Zpočátku mě také uráželo, že i někdo jiný může psát o Klobucké, Svaté Anně atd. než já.
Jestli by Vám někdo vytýkal tu potopu nebo jí nerozuměl, byl by hloupý. Mějte se pěkně! Ludvík Vaculík
Praha 19.10.2005
Aktualizace záznamu:11. 11. 2005 23:45:31

Kniha roku 2005  
Recenze knihy:Tančila jsem v synagoze
Autor:Ludvík Vaculík
Vydalo:Lidové noviny, Praha
Rok vydání:2005
Anotace:
Aktualizace záznamu:30. 12. 2005 14:08:01

Po potopě i před ní  
Recenze knihy:Tančila jsem v synagoze
Autor:Doc. PhDr. Ladislav Soldán, CSc.
Vydalo:Moravská zemská knihovna, Brno
Rok vydání:2005
Anotace:Časopis DUHA, zima 2005
Aktualizace záznamu:17. 1. 2006 09:25:38

Model dobré práce s textem na SŠTextová ukázka 
Recenze knihy:Testy z jazyka českého
Autor:PhDr. Ondřej Hausenblas
Rok vydání:2004
Anotace:V knížce vůbec nejsou zbytečné testy k přeměření studenta na známku ani vychytralé testy napodobující amatérské úlohy ze „státní maturity“. Jsou tu velmi dobře vybrané krátké věcné i literární texty s inteligentním obsahem a k nim připravené sady otázek mířících na všestranné uchopení textu studentem. Všestranné uchopení ovšem neznamená „z pravopisu, koncovek i rozboru věty“, nýbrž spíše co do porozumění slovům, povaze stylu, záměru mluvčího, co do úsudku nad textem i co do schopnosti obměnit vyjádření s vědomím změny významu, a ještě v dalších ohledech.
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Nesoustavné a nesouvislé poznámky na okraj prozaického díla Mileny FucimanovéTextová ukázka 
Autor:PaedDr. Ivo Harák
Rok vydání:2004
Anotace:Analýza próz Akord dim a Obraziště z hlediska uměleckých jazykových prostředků.
In: Studia moravica 1, UP, Olomouc 2004, str. 255-258.
Aktualizace záznamu:27. 2. 2005 22:56:03

Česká literatura 2. pol. 20 stoletíTextová ukázka 
Recenze knihy:Akord dim
Autor:Petra Hudcová
Rok vydání:2003
Anotace:Ročníková práce - 4. ročník ČJ/NJ MU v Brně.
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Rozhlasové relace věnované současné poeziiTextová ukázka 
Recenze knihy:Stařeček kamelot
Autor:Miloň Čepelka
Vydalo:Český rozhlas, Praha
Rok vydání:2003
Anotace:Praha, duben 2003
Relace Dobré ráno (rozhlasové relace věnované současné poezii)
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Stařeček kamelotTextová ukázka 
Recenze knihy:Stařeček kamelot
Autor:Zdeněk Janík
Vydalo:Lidové noviny, Praha
Rok vydání:2003
Anotace:Praha, 24.3.2003
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Tak už se ztište a poslouchejteTextová ukázka 
Recenze knihy:Stařeček kamelot
Autor:Jiřina Kašparová
Vydalo:Zvuk zlínského kraje, Zlín
Rok vydání:2003
Anotace:Zlín, léto 2003
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Halas v nás  
Recenze knihy:Tma - mléko do propasti vydojené
Autor:Ladislav Soldán
Vydalo:měsíčník KAM, Brno
Rok vydání:2001
Anotace:Brno, únor 2001
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Lektorský posudek učebnice Mileny Fucimanové Testy z jazyka českého – připravujeme se k maturitěTextová ukázka 
Recenze knihy:Testy z jazyka českého, příprava k maturitě
Autor:Pavel Bechyně
Rok vydání:2001
Anotace:Praha, 2.5.2001
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

ObrazištěTextová ukázka 
Recenze knihy:Obraziště
Autor:Zdeněk Janík
Vydalo:Lidové noviny, Praha
Rok vydání:2000
Anotace:Praha, 8.11.2000
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Obraziště Mileny FucimanovéTextová ukázka 
Recenze knihy:Obraziště
Autor:Lukáš Foldyna
Vydalo:Host, Brno
Rok vydání:2000
Anotace:Brno, září 2000
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Příběh bez konceTextová ukázka 
Recenze knihy:Obraziště
Autor:Ladislav Soldán
Vydalo:měsíčník KAM, Brno
Rok vydání:2000
Anotace:Brno, listopad 2000
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Spisovatelku ovlivnily hlavně příběhy blízkýchTextová ukázka 
Recenze knihy:Obraziště
Autor:Dana Drcmánková
Vydalo:Zlínské noviny, Zlín
Rok vydání:2000
Anotace:Zlín, 26.7.2000
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Ti, kteří dosud slyšíTextová ukázka 
Recenze knihy:Tma - mléko do propasti vydojené
Autor:Zdeněk Janík
Vydalo:Tvar, Praha
Rok vydání:2000
Anotace:Praha, 20.11.2000
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Dvojjazyčná sbírkaTextová ukázka 
Recenze knihy:Jako věci z hlíny
Autor:Zbyněk Fišer
Vydalo:Host, Brno
Rok vydání:1999
Anotace:Brno, květen 1999
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Mit Kästner-Abend auf Tournee  
Recenze knihy:Akord dim
Autor:Milli Hornegger
Rok vydání:1999
Aktualizace záznamu:17. 9. 2011 10:28:27

Nacht, der eigenen Sterne müde  
Recenze knihy:Akord dim
Autor:Volker Strebel
Vydalo:Berliner Lese Zeichen
Rok vydání:1999
Anotace:Berlin, březen 1999
Aktualizace záznamu:17. 9. 2011 10:21:00

Akord dim je vždy drásavýTextová ukázka 
Recenze knihy:Akord dim
Autor:Roman Burian
Vydalo:Rovnost, Brno
Rok vydání:1998
Anotace:Brno, 27. listopadu 1998
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Báseň v blízkosti úžasuTextová ukázka 
Recenze knihy:Jako věci z hlíny
Autor:Basil (Ladislav Soldán)
Vydalo:měsíčník KAM, Brno
Rok vydání:1998
Anotace:Brno, červen 1998
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Kunzeho Jako věci z hlíny  
Autor:Jiří Sedlák
Vydalo:Brněnský večerník
Rok vydání:1998
Aktualizace záznamu:17. 9. 2011 10:45:30

Nacht der eigenem Sterne müde  
Recenze knihy:Akord dim
Autor:Volker Strebel
Vydalo:Prager Zeitung, Německo
Rok vydání:1998
Aktualizace záznamu:17. 9. 2011 10:22:53

Neuerscheinungen aus der Edition Pongratz in HauzenbergTextová ukázka 
Recenze knihy:Akord dim, Tma - mléko do propasti vydojené
Autor:Hannelore Engshuber
Vydalo:Passauer neue Presse, Německo
Rok vydání:1998
Aktualizace záznamu:17. 9. 2011 10:24:29

Sdělnost textu jako výsledek slohové přípravy  
Recenze knihy:Řeč a sdělení
Autor:PhDr. Ondřej Hausenblas
Vydalo:Slovo a slovesnost, Praha
Rok vydání:1998
Anotace:Praha, 59/1998
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Aby řeč byla i sdělenímTextová ukázka 
Recenze knihy:Řeč a sdělení
Autor:PhDr. Ondřej Hausenblas
Rok vydání:1997
Anotace:O koncepci vyučování češtině – nad knížkou Mileny Fucimanové Řeč a sdělení
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Reiner Kunze stellt vor: Milena FucimanováTextová ukázka 
Recenze knihy:Akord dim
Autor:R. K.
Vydalo:Rheinischer Merkur, München, Německo
Rok vydání:1997
Anotace:München, 28.November 1997
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Reiner Kunze stellt vor::Milena Fucimanová  
Recenze knihy:Akord dim, Tma - mléko do propasti vydojené
Autor:Reiner Kunze
Vydalo:Rheinischer Merkur, München, Německo
Rok vydání:1997
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Posouzení učebnice PhDr. Mileny Fucimanové – SLOHTextová ukázka 
Recenze knihy:Sloh
Autor:Mgr. Jindra Šindlarová
Rok vydání:1995
Anotace:Praha, březen 1995
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Posudek na učebnici PhDr. Mileny Fucimanové – SlohTextová ukázka 
Recenze knihy:Sloh
Autor:Mgr. Milan Polák
Rok vydání:1995
Anotace:Olomouc, 22.3.1995
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Lektorský posudek učebnice Sloh autorky Mileny FucimanovéTextová ukázka 
Recenze knihy:Sloh
Autor:PhDr Olga Trnková
Rok vydání:1994
Anotace:Brno, 30.5.1994
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Mučivá potřeba křídelTextová ukázka 
Recenze knihy:Tma - mléko do propasti vydojené
Autor:Mojmír Trávníček
Vydalo:Proglas, Brno
Rok vydání:1994
Anotace:Brno, říjen 1994
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

O slohuTextová ukázka 
Recenze knihy:Sloh
Autor:PhDr. Zuzana Voráčová
Rok vydání:1994
Anotace:Brno, 20.5.1994
Lektorský posudek učebnice Sloh autorky Mileny Fucimanové
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Slohové postupy versus útvary ve slohové výchověTextová ukázka 
Recenze knihy:Sloh
Autor:PhDr. Ondřej Hausenblas
Rok vydání:1994
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Lektorský posudek na Abelovy dětiTextová ukázka 
Recenze knihy:Abelovy děti
Autor:Doc. PhDr. Marie Krčmová, CSc
Rok vydání:1989
Anotace:Brno, 31.května 1989
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Lektorský posudek na Abelovy dětiTextová ukázka 
Recenze knihy:Abelovy děti
Autor:Zbyněk Vybíral
Rok vydání:1989
Anotace:Praha, 1989
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00