spisovatelka, překladatelka, lingvistka

Předná?ky
Seminář rétoriky  
Rok vydání:2017
Anotace:Dvoufázový seminář rétoriky.

1. technika řeči - dechová cvičení, pauzy, neverbální prostředky ...
2. vlastní projev:
výběr slov dle tématu ale i dle posluchačstva,
výstavba větných celků,
kompozice vlastního projevu.

Praha - Smíchov
Agentura Ttime.
Aktualizace záznamu:3. 6. 2017 14:52:52

Seminář administrativní če?tiny  
Milena Fucimanová
Rok vydání:2012
Anotace:Předná?ka se konala v Ostravě, Vratimovská 142. Přítomno: 12 administrativních pracovnic z ostravských podniků.
Předná?ka spolu se seminářem má tři části:
První část se soutředila na problémy současné gramatiky českého jazyka, předev?ím se týkala problémových pravopisných jevů, pak následovala morfologie a syntax. Dále pravopis velkých počátečních písmen, skloňování slov cizího původu, skloňovaní cizích osobních jmen a zeměpisných názvů.
Druhá část se věnovala administrativní če?tině a problematice obchodní korespondemce.
Třetí část seznámila přítomné se základními pravidly rétoriky.
Aktualizace záznamu:12. 6. 2012 20:38:00

Skloňování cizích slov  
Rok vydání:2007
Anotace:
Pra?ská teplárenská, Praha
Skloňování cizích slov. Skloňování cizích vlastní jmen a příjmení. Skloňování cizích geografických názvů.
Pra?ská teplárenská 8.9. 2007. Organizuje Ttime Praha.
Aktualizace záznamu:6. 10. 2011 12:44:35

Morfologie a syntax českého jazyka  
Rok vydání:2006
Anotace:Pra?ská teplárenská Praha
Předná?ka a seminář.
Aktualizace záznamu:6. 10. 2011 12:33:26

Obchodní korespondence  
Rok vydání:2006
Anotace:Pra?ská teplárenská Praha
Nejnověj?í zásady obchodní korespondence. Administrativní styl.
Pra?ská teplárenská 20.5.2006. Organizuje ALKA Praha
Aktualizace záznamu:6. 10. 2011 12:43:02

Obchodní korespondence a problémové pravopisné jevy  
Rok vydání:2006
Anotace:Předná?ka a následný seminář o současné pravopisné normě a základních typech obchodní korespondence a administrativního stylu.
Praha, Václavské náměstí, Alka
Aktualizace záznamu:25. 10. 2011 20:41:48

Současná pravopisná norma a obchodní korespondence  
Rok vydání:2006
Anotace:Pra?ská teplárenská, Praha - Hole?ovice
Seminář o současné pravopisné normě s přihlédnutím k problémovým pravopisným jevům. Předná?ka a následný seminář - určeno administrativním pracovníkům podniku.
Aktualizace záznamu:6. 10. 2011 11:40:03

Syntax - současná norma  
Rok vydání:2006
Anotace:Pra?ská teplárenská
Předná?ka a seminář 20. 5. 2006.
Organizuje ALKA Praha
Aktualizace záznamu:6. 10. 2011 12:27:59

Základní pravopisné jevy a zásady obchodním korespondence  
Rok vydání:2006
Anotace:Pra?ská teplárenská - Praha Hole?ovice 19. 4. 2006. Předná?ka určena administrativním pracovníkům podniku. Organizuje ALKA PRAHA
Aktualizace záznamu:25. 10. 2011 20:38:18

Jak motivovat děti tělesně posti?enéTextová ukázka 
Rok vydání:2005
Anotace:
Integrované učili?tě Brno
Nový přístup k dětem tělesně posti?eným. Motivace musí vycházet z jejich vnímání světa, z jejich pro?itků i mo?ností.
20.5. 2005
Aktualizace záznamu:6. 10. 2011 12:45:41

Jak vzniká román  
Rok vydání:2005
Anotace:Střední zemědělské učili?tě Vala?ské Klobouky.
Předná?ka o vývoji románu obecně. Jak vznikal román Tančila jsem v synagoze.Do jaké míry je próza ovlivněna osobními zá?itky autora, jakou roli hraji fantazie a schopnost vytvářet dramatické situace. Postavení jazyka. Úloha jazyka - dialogy postav jsou chrakteristikou nejen osob samotných, ale i prostředí a doby.
Předná?ka a následující beseda určena ?ákům zemědělského učili?tě ve Val. Kloboukách. Proběhla 13. 12. 2005.
Adresa: Střední zemědělské učili?tě, Brumovská ulice, Vala?ské Klobouky
Aktualizace záznamu:6. 10. 2011 11:41:17

Motivace ?áků středních odborných ?kol a učili??  
Rok vydání:2005
Anotace:Integrovaná střední ?kola, Jánská ul. Brno
Předná?ka proběhla 28. dubna ve 14. hodin na Integrované odborné ?kole v Brně, ul. Jánská Soustředím se na nový, moderněj?í způsob přípravy a vedení maturitní zkou?ky na středních odborných ?kolách a na motivaci ?áků středních odborných a ?kol a zejména učili??. Předná?ka určena učňům i jejich pedagogům. Datum: 28. 4. 2005.
Aktualizace záznamu:6. 10. 2011 11:37:58

Vá?ení a milí přátelé literatury  
Vydalo:Bulletin Obce spisovatelů Dokořán
Rok vydání:2005
Anotace:Příspěvek -článěk o Měsíci autorského čtení v Brně.
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:02:05

Slohové postupy a metody  
Rok vydání:2004
Anotace:Středisko pedagogického vzdělávání Most.
Předná?ka určena pro pedagogy základních ?kol, středních ?kol a gymnázií. Součástí akce byla i beseda: práce s učebnicí SLOH (Milena Fucimanová, vydalo nakladatelství Fortuna Praha). Předná?ka se uskutečnila 16.9. 2004
Aktualizace záznamu:6. 10. 2011 11:36:04

Dovednost a tvořivost ve slohovém vyučování  
Rok vydání:2002
Anotace:Pedagogické středisko Zlín
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:03:04

Hra a tvůrčí nápady ve slohu  
Rok vydání:2002
Anotace:Pedagogické středisko Doma?lice
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:01:18

Jak klasifikovat slohové práce?  
Rok vydání:2002
Anotace:Pedagogické středisko České Budějovice
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:03:13

Konference o če?tině ? mluvený projev, řečnictví  
Rok vydání:2002
Anotace:Fakulta sociálních věd, Hradec Králové 24.9.2002
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:01:48

Rozvoj tvořivosti v hodinách slohu  
Rok vydání:2002
Anotace:Pedagogické středisko Poděbrady
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:03:22

Rozvoj pozorování a přesného vyjadřování ? slohová výuka  
Rok vydání:2001
Anotace:Pedagogické středisko Kladno, prosinec 2001
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:03:40

Řečové a písemné dovednosti ?áků a studentů  
Rok vydání:2001
Anotace:Pedagogické středisko Písek
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:03:47

Slovní zásoba ve slohových pracích ?áků základních a středních ?kol  
Rok vydání:2001
Anotace:Pedagogické středisko Pelhřimov
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:03:55

Tvůrčí psaní na základních i středních ?kolách  
Rok vydání:2001
Anotace:Pedagogické středisko Hradec Králové
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:04:04

Motivace ve slohové výuce  
Rok vydání:2000
Anotace:Základní ?kola Brumov?Bylnice
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:04:38

Rozvoj tvořivost ve slohovém vyučování na základních i středních ?kolách  
Rok vydání:2000
Anotace:Pedagogické středisko Pardubice
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:04:46

Typologie dopisů a nové pojetí slohového vyučování  
Rok vydání:2000
Anotace:Pedagogické středisko České Budějovice
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:05:03

Motiv hry ve slohovém vyučování  
Rok vydání:1999
Anotace:Pedagogické středisko Plzeň
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:05:12

Rozvoj samostatnosti v písemném vyjadřování ?áků  
Rok vydání:1999
Anotace:Pedagogické středisko Rakovník
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:05:20

Výuka slohu na gymnáziu  
Rok vydání:1996
Anotace:Gymnázium Ostrava
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:01:34