spisovatelka, překladatelka, lingvistka

Přednášky
Seminář rétoriky  
Rok vydání:2017
Anotace:Dvoufázový seminář rétoriky.

1. technika řeči - dechová cvičení, pauzy, neverbální prostředky ...
2. vlastní projev:
výběr slov dle tématu ale i dle posluchačstva,
výstavba větných celků,
kompozice vlastního projevu.

Praha - Smíchov
Agentura Ttime.
Aktualizace záznamu:3. 6. 2017 14:52:52

Seminář administrativní češtiny  
Milena Fucimanová
Rok vydání:2012
Anotace:Přednáška se konala v Ostravě, Vratimovská 142. Přítomno: 12 administrativních pracovnic z ostravských podniků.
Přednáška spolu se seminářem má tři části:
První část se soutředila na problémy současné gramatiky českého jazyka, především se týkala problémových pravopisných jevů, pak následovala morfologie a syntax. Dále pravopis velkých počátečních písmen, skloňování slov cizího původu, skloňovaní cizích osobních jmen a zeměpisných názvů.
Druhá část se věnovala administrativní češtině a problematice obchodní korespondemce.
Třetí část seznámila přítomné se základními pravidly rétoriky.
Aktualizace záznamu:12. 6. 2012 20:38:00

Skloňování cizích slov  
Rok vydání:2007
Anotace:
Pražská teplárenská, Praha
Skloňování cizích slov. Skloňování cizích vlastní jmen a příjmení. Skloňování cizích geografických názvů.
Pražská teplárenská 8.9. 2007. Organizuje Ttime Praha.
Aktualizace záznamu:6. 10. 2011 12:44:35

Morfologie a syntax českého jazyka  
Rok vydání:2006
Anotace:Pražská teplárenská Praha
Přednáška a seminář.
Aktualizace záznamu:6. 10. 2011 12:33:26

Obchodní korespondence  
Rok vydání:2006
Anotace:Pražská teplárenská Praha
Nejnovější zásady obchodní korespondence. Administrativní styl.
Pražská teplárenská 20.5.2006. Organizuje ALKA Praha
Aktualizace záznamu:6. 10. 2011 12:43:02

Obchodní korespondence a problémové pravopisné jevy  
Rok vydání:2006
Anotace:Přednáška a následný seminář o současné pravopisné normě a základních typech obchodní korespondence a administrativního stylu.
Praha, Václavské náměstí, Alka
Aktualizace záznamu:25. 10. 2011 20:41:48

Současná pravopisná norma a obchodní korespondence  
Rok vydání:2006
Anotace:Pražská teplárenská, Praha - Holešovice
Seminář o současné pravopisné normě s přihlédnutím k problémovým pravopisným jevům. Přednáška a následný seminář - určeno administrativním pracovníkům podniku.
Aktualizace záznamu:6. 10. 2011 11:40:03

Syntax - současná norma  
Rok vydání:2006
Anotace:Pražská teplárenská
Přednáška a seminář 20. 5. 2006.
Organizuje ALKA Praha
Aktualizace záznamu:6. 10. 2011 12:27:59

Základní pravopisné jevy a zásady obchodním korespondence  
Rok vydání:2006
Anotace:Pražská teplárenská - Praha Holešovice 19. 4. 2006. Přednáška určena administrativním pracovníkům podniku. Organizuje ALKA PRAHA
Aktualizace záznamu:25. 10. 2011 20:38:18

Jak motivovat děti tělesně postiženéTextová ukázka 
Rok vydání:2005
Anotace:
Integrované učiliště Brno
Nový přístup k dětem tělesně postiženým. Motivace musí vycházet z jejich vnímání světa, z jejich prožitků i možností.
20.5. 2005
Aktualizace záznamu:6. 10. 2011 12:45:41

Jak vzniká román  
Rok vydání:2005
Anotace:Střední zemědělské učiliště Valašské Klobouky.
Přednáška o vývoji románu obecně. Jak vznikal román Tančila jsem v synagoze.Do jaké míry je próza ovlivněna osobními zážitky autora, jakou roli hraji fantazie a schopnost vytvářet dramatické situace. Postavení jazyka. Úloha jazyka - dialogy postav jsou chrakteristikou nejen osob samotných, ale i prostředí a doby.
Přednáška a následující beseda určena žákům zemědělského učiliště ve Val. Kloboukách. Proběhla 13. 12. 2005.
Adresa: Střední zemědělské učiliště, Brumovská ulice, Valašské Klobouky
Aktualizace záznamu:6. 10. 2011 11:41:17

Motivace žáků středních odborných škol a učilišť  
Rok vydání:2005
Anotace:Integrovaná střední škola, Jánská ul. Brno
Přednáška proběhla 28. dubna ve 14. hodin na Integrované odborné škole v Brně, ul. Jánská Soustředím se na nový, modernější způsob přípravy a vedení maturitní zkoušky na středních odborných školách a na motivaci žáků středních odborných a škol a zejména učilišť. Přednáška určena učňům i jejich pedagogům. Datum: 28. 4. 2005.
Aktualizace záznamu:6. 10. 2011 11:37:58

Vážení a milí přátelé literatury  
Vydalo:Bulletin Obce spisovatelů Dokořán
Rok vydání:2005
Anotace:Příspěvek -článěk o Měsíci autorského čtení v Brně.
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:02:05

Slohové postupy a metody  
Rok vydání:2004
Anotace:Středisko pedagogického vzdělávání Most.
Přednáška určena pro pedagogy základních škol, středních škol a gymnázií. Součástí akce byla i beseda: práce s učebnicí SLOH (Milena Fucimanová, vydalo nakladatelství Fortuna Praha). Přednáška se uskutečnila 16.9. 2004
Aktualizace záznamu:6. 10. 2011 11:36:04

Dovednost a tvořivost ve slohovém vyučování  
Rok vydání:2002
Anotace:Pedagogické středisko Zlín
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:03:04

Hra a tvůrčí nápady ve slohu  
Rok vydání:2002
Anotace:Pedagogické středisko Domažlice
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:01:18

Jak klasifikovat slohové práce?  
Rok vydání:2002
Anotace:Pedagogické středisko České Budějovice
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:03:13

Konference o češtině – mluvený projev, řečnictví  
Rok vydání:2002
Anotace:Fakulta sociálních věd, Hradec Králové 24.9.2002
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:01:48

Rozvoj tvořivosti v hodinách slohu  
Rok vydání:2002
Anotace:Pedagogické středisko Poděbrady
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:03:22

Rozvoj pozorování a přesného vyjadřování – slohová výuka  
Rok vydání:2001
Anotace:Pedagogické středisko Kladno, prosinec 2001
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:03:40

Řečové a písemné dovednosti žáků a studentů  
Rok vydání:2001
Anotace:Pedagogické středisko Písek
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:03:47

Slovní zásoba ve slohových pracích žáků základních a středních škol  
Rok vydání:2001
Anotace:Pedagogické středisko Pelhřimov
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:03:55

Tvůrčí psaní na základních i středních školách  
Rok vydání:2001
Anotace:Pedagogické středisko Hradec Králové
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:04:04

Motivace ve slohové výuce  
Rok vydání:2000
Anotace:Základní škola Brumov–Bylnice
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:04:38

Rozvoj tvořivost ve slohovém vyučování na základních i středních školách  
Rok vydání:2000
Anotace:Pedagogické středisko Pardubice
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:04:46

Typologie dopisů a nové pojetí slohového vyučování  
Rok vydání:2000
Anotace:Pedagogické středisko České Budějovice
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:05:03

Motiv hry ve slohovém vyučování  
Rok vydání:1999
Anotace:Pedagogické středisko Plzeň
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:05:12

Rozvoj samostatnosti v písemném vyjadřování žáků  
Rok vydání:1999
Anotace:Pedagogické středisko Rakovník
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:05:20

Výuka slohu na gymnáziu  
Rok vydání:1996
Anotace:Gymnázium Ostrava
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 08:01:34