spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Vhled a jiné básně
Vhled

Když se začalo mluvit o poezii zmlkla jsem studem
čichání ka básničině pro určení diagnózy
probouzí moje fobie

Na hřbětě pegasů se tasí cigarety
a vyslovují vratné bonmoty

Trojzubec zahájí klání
hrom do motyky až pěna stříkne
pořád se někdo courá
a kazí defilé
krucinál


A prima vista

Umí ale neroztleská
Břemena nejsou pírka za kloboukem
ani friska

Ostatně čardáš pálí stejně posté
jako poprvé


O lásce víc než plaše

Básním o smrti se bojím říkat zpěv
aby to nevyznělo jako rouhání
A možná verš o smrti už není o smrti
jen o tesknotě

Básně o lásce jsou zpěvy skoro vždy
i tenkrát když už nejsou o lásce
ale zase jen o tesknotě

A pak jsou tu ještě verše o milování
o lidském těle v lidském těle
architektuře tesané před zkameněním skal

A pak přijde láska také hodná zpěvu
či spíše hudby
láska ve věku buků nebo osik na sídlišti
a tvoje tělo bezbranné jak poloslepá srna
je na dostřel
páře se ve švech a jimi šouhá
tesknota vyděšená jako smrt
která si myslela
že ji tu ještě dlouho nikdo neobjeví