spisovatelka, překladatelka, lingvistka

Beletrie - próza
Eustach  
Spoluautor:Překlad Kristina Kallert
Vydalo:Ostragehege, Dresden, Německo
Rok vydání:2019
Anotace:Druhá povídka z prózy: Nárazový tón zvonu A1: Eustach
Povídka vyšla i v angličtině a ruštině.
FDo němčiny přeložila Kristina Kallert.
Aktualizace záznamu:19. 3. 2019 07:59:53

Cedrové dřevo  
Vydalo:Tvar, Praha
Rok vydání:2018
Anotace:Šestá kapitola z připravované prózy Hnízda v octu. Kapitola vypráví snový příběh jedné z postav - stále nedokončený vztah nevlastních otců, pěstounů. Motiv svatého Josefe, Ježíšova pěstouna, a reálného nevlastního tatínka, tesaře Josefa. Kdo si zaslouží být nazýván tatínkem? Kudy chodí naši otcové?
Aktualizace záznamu:5. 6. 2018 14:14:23

Eustach - SpolečněTogether  
Vydalo:Printing Permission, Nationalmedia Council, Abu Dhabi United Arab Emirates
Rok vydání:2018
Aktualizace záznamu:26. 10. 2018 00:32:33

Svatořečení beduinů  
Vydalo:Literární noviny
Rok vydání:2017
Anotace:Esej rozebírající stav současného světa- Obavy z islamismu. Evropa a její kulturní dědictví. Deklarace lidských práv.
Aktualizace záznamu:9. 10. 2017 10:41:50

Vulgarity aneb To se nám líbí  
Vydalo:Literární noviny
Rok vydání:2017
Anotace:Esej o stavu českého jazyka, o přístupu k literatuře. Esej vychází z podnětu televizního pořadu a jedné nešťastné kauze týkající se přednesu básně Ivana Diviše.
Aktualizace záznamu:9. 10. 2017 10:42:03

Zastavení první: Malajka pšeničnáTextová ukázka 
Spoluautor:Členové Obce spisovatelů ČR
Vydalo:Havlíček Brain Team, Praha
Rok vydání:2017
Anotace:Zastavení první: Malajka pšeničná představuje první kapitolu připravovaného románu Hnízda v octu. několika vrstevný román vychází z části autorčiných vzpomínek, ale pak přechází v širší souvislosti, které se váží k základním otázkám - lidského svědomí, lidských přání, touhy po uznání, pocitu bezmoci . Tyto pojmy nejsou vázané na určitou životní ani společenskou etapu. Vše souvisí, všechno nás formuje. Otázka je, jakým způsobem nás formují negativní zkuěšenosti
Aktualizace záznamu:3. 6. 2017 14:48:34

Hnízda v octě  
Rok vydání:2016
Anotace:Román inspirovaný nejen biblickými událostmi, ale i jejich přetavením do současnosti.
Zatím v rukopisu.
Aktualizace záznamu:3. 6. 2017 14:30:31

Nárazový tón zvonu A1Textová ukázka 
Vydalo:Sursum, Tišnov
Rok vydání:2014
Anotace:Román v sedmi příbězích. Jednotlivé povídky spojuje společné místo: ulička Fortna v jednom malém městě i hlavní hrdinové, kteří jednotlivými příběhy volně procházejí. Všechny také spojuje odvěká touha: prožít něco pěkného, milovat a být milován. Ale lidské povahy jsou složité. Sami sobě si ubližujeme a nejvíce těm, které milujeme. Jsme zraňovaní jako milenci, manželé, rodiče i děti.
Součástí knihy je CD - je na něm nahraná jedna z povídek: Vtom byla Maria vyrušena ze čtení. Povídku nastudovali a nahráli členové Divadla hudby a poezie AGADIR.
Aktualizace záznamu:13. 9. 2017 20:21:30

Klenba chlebaTextová ukázka 
Vydalo:Sursum, Tišnov
Rok vydání:2013
Anotace:Román Klenba chleba odráží ožehavou zkušenost současnosti. Na pozadí důležitého vědeckého výzkumu v oblasti asistované reprodukce se dává do pohybu svět těch, kteří počítají s temnějšími stránkami lidského ega. Ženský a mužský princip je nahlížen z neovyklého úhlu pohledu. Věčný svár viny a trestu vyústí v nečekané rozřešení.
Aktualizace záznamu:22. 3. 2014 20:33:37

Aděna za zrcadlem - Akord dimTextová ukázka 
Rok vydání:2011
Anotace:Vzpomínkový pořad věnovaný herečce Divadla Husa na provázku Aleně Ambrové, která byla mezi přáteli nazývaná Aděna. V projektu převážně komponovaném z deníků paní Ambrové zazní i její poslední nahrávka, kterou vytvořila pro pořad rozhlasu Proglas Brno a v níž přednesla úryvky z knihy Akord dim.
Vzpomínkový večer proběhl v Zrcadlovém sále Divadla Husa na provázku 17. 6. 2011. Pořad připravila a režírovala Daniela Evjáková.
Aktualizace záznamu:4. 10. 2011 12:56:57

Hrnčířovy ženy  
Vydalo:Sursum, Tišnov
Rok vydání:2011
Ilustrace:Kveta Fulierová
Anotace:Příběh obyčejných lidí ze současnosti,které neblaze nahlodala minulost. Próza má tři části: Předznamenání, Hlohové trny a Když nemůžu dál,jdu dál
Aktualizace záznamu:25. 10. 2011 20:31:25

Vtom byla Maria vyrušena ze čteníTextová ukázka 
Rok vydání:2011
Anotace:Povídka - rukopis - inspirovaná obrazem italského renesančního malíře Martiniho - galerie ve Florencii. Nezávislý pohled na biblické Zvěstování.
Aktualizace záznamu:13. 9. 2017 20:34:47

Denní menuObrazová ukázkaTextová ukázka 
Vydalo:Kniha Zlín
Rok vydání:2009
Anotace:Příběh dnešních dnů se odvíjí v jednom moravském městě, ale mohl se odehrát kdekoli.
Na počátku všeho je holub a kolem něho se rozehrává věčný boj svědomí, velikášství, zrady a prohnanosti.
Nejen hlavní postavy - Josef a Hedvika - ale i všechny postavy románu prožívají věčnou touhu po plném, krásném životě, ale jsou zaskočeni realitou, která jim brání prožít si svou chvíli štěstí. Jsou lidsky slabí, ale nejsou slabošští. Nejsou to rytíři v plné zbroji, ale do arény musí vstoupit.
Musí se utkat s malostí jiných i s vlastní malověrností. Jsou okolnostmi mnohdy přinuceni zapřít svou přirozenost a musí se umět vzdát něčeho krásného bez nároku na jakoukoli odměnu. To přece známe každý z nás. Nežijeme v pohádkách, ale nevzdáváme se jejich poslání.
Aktualizace záznamu:13. 5. 2009 01:35:24

Vúlajt povídka z knihy Devla! Devla!Textová ukázka 
Spoluautor:spoluautoři - čeští i romští
Vydalo:Dauphin Praha
Rok vydání:2008
Anotace:Příběh Zuzany, která nikdy nesmyje svůj původ - je to polocikánka a toto nešťastné znamení jí okolí neodpouští.
Povídka odpovídá na výzvu Ministerstva národnostních menšin ČR. Úryvek byl čten v červnu v Praze v kavárně Řehoře Samsy.
Aktualizace záznamu:4. 10. 2011 12:46:09

Tančila jsem v synagozeObrazová ukázkaTextová ukázka 
Vydalo:Cesta, Brno
Rok vydání:2005
Ilustrace:David Daniel
Anotace:Román se skládá ze tří částí: Eventa neboli Koho by Noe vzal na svou archu dnes, Tančila jsem v synagoze, Vlna tsunami. Román vychází z fixní představy. že se svět ocitá pod vodou a jen několik jedinců se zachrání. Tito lidé si uvědomují, že ztratili nejenom domovy a bližní, ale i schopnost tvořit. Rodinné vztahy se rozpadají, protože lidé neunesou tlak okolností.
Ve druhé části se hlavní hrdince Františce před očima rozvine celý její život a ona si uvědomuje souvislosti, kterým před tím nerozuměla.
Ve třetí části hlavní hrdinka zjistí, že patří k několika ,málo zachráněným, ale bohužel nezachránila se její dcera, bez které Františka nemůže své štěstí přijat.
Próza volně navazuje na Obraziště, a to motivem potopy – záplavy. Hrdinka Františka prožívá několik týdnů na improvizované arše a tam si uvědomuje, že její manželství je na rozpadnutí, že odcizením rodičů trpí i jediná dcera Bernarda.
Františka se naučila unikat před skutečností do svých představ, a to ji pomáhá přežít osamocení ve vlastní rodině.
Ve druhé části se jí v momentě životního ohrožení rozvine před očima celý život a ona si uvědomuje, kde to všechno začalo – překročením jistých hranic si sami nakláníme rovinu, po které jdeme. Ve třetí části je vylíčen svět „po potopě“, zoufalé hledání těch, kteří se ve vlnách ztratili. Co dokáže nabídnout technicky vyspělá civilizace tam, kde jde „jen“ o přirozenou potřebu mít kolem sebe své milované.
Aktualizace záznamu:19. 7. 2005 11:25:31

ObrazištěObrazová ukázkaTextová ukázka 
Vydalo:Sursum, Tišnov
Rok vydání:2000
Ilustrace:David Daniel
Anotace:Současný román, který se zabývá otázkou osamění, hledání vztahů. Zároveň se ptá, jakou formu má lidská schopnost pomáhat, chápat a překonávat potíže. Osu příběhu tvoří osudové nedorozumění a neschopnost komunikace s nejbližšími. Příběh vyúsťuje v básnický obraz velké potopy na základě skutečných záplav na Moravě.
Na pozadí tragické autohavárie, při které hrdinka příběhu Oliva ztratí manžela a jediný syn je těžce zraněný, se rozehrává věčné téma: Jací jsme, co hledáme jeden od druhého. Oliva je introvertní žena, která jen nesnadno vychází ze své ulity. Uvědomuje si, jak je zoufale bezmocná, protože tápe v nejistotě, je připravená k jakékoli oběti, ale nikdo oběť nežádá.
Bolest a ztráta jistoty ji zahltí natolik, že Oliva už není schopna vnímat svět s rozvahou, zraňuje ji všechno a ona bezděčně zraňuje i ty, které má ráda.
Věčný motiv vztahu matky a syna je v závěru románu přehlušen rozvodněnou Moravou.
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Akord dimObrazová ukázkaTextová ukázka 
Spoluautor:Ondřej Fuciman
Vydalo:Sursum, Tišnov
Rok vydání:1998
Anotace:Lyrická próza, zachycující mezní stav úzkosti a obav, ale rovněž víru, důvěru. Popis pocitů je veden jako nepřetržitý proud metafor a podobenství. Přestože je v knize zakotven i příběh, není středem dění. Těžiště knihy spočívá v hledání rovnováhy v situaci, kdy je jedna strana vah povážlivě vychýlena. Text je prokládán hudbou (klavírní partitura).
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00