spisovatelka, překladatelka, lingvistka

Beletrie - próza
Eustach  
Vydalo:Vselennaja Ukrajina 5/2020 literární časopis
Rok vydání:2020
Anotace:Povídka Eustach z knihy Nárazový tón zvonu A1 přelo?ena do ukrajin?tiny. Povídku přelo?ila ukrajinská básnířka a iterární vědkyně Tetjana Dzjuba a překlad vy?el v presti?ním ukrajinském literárním časopise Vselennaja - Vesmír.
Poezii Tetjany Dzjuby uvedlo v roce 2019 v Brně Divadlo hudby a poezie Agadir. autorka byla osobně přítomná.
Aktualizace záznamu:4. 6. 2020 09:40:12

Hnízda v octuObrazová ukázka  
Vydalo:Sursum, Ti?nov
Rok vydání:2020
Ilustrace:Květoslava Fulierová
Aktualizace záznamu:21. 5. 2021 21:58:08

ZedernholzTextová ukázka 
Spoluautor:Překlad. Denisa Sedlák Čevelová, Lektorat Leopold Hnidek
Vydalo:Pilum Verlag, Strasshof an der Nordbahn, Rakousko
Rok vydání:2020
Anotace:Zedernholz - Cedrové dřevo je šestá kapitola románu Hnízda v octu. Tato ukázka vyšla v rakouské antologii: Pilum Literaricum - Literatur aus Osterreich Anthologie 24/2020.
Postava knihy, mladá Božena, rozmlouvá se svatým Josefem - Ježíšovým pěstounem a vyznává mu svou velkou, neodčinitelnou vinu.
Aktualizace záznamu:10. 9. 2020 09:38:47

Eustach  
Spoluautor:Překlad Kristina Kallert
Vydalo:Ostragehege, Dresden, Německo
Rok vydání:2019
Anotace:Druhá povídka z prózy: Nárazový tón zvonu A1: Eustach
Povídka vy?la i v angličtině a ru?tině.
FDo němčiny přelo?ila Kristina Kallert.
Aktualizace záznamu:19. 3. 2019 07:59:53

Cedrové dřevo  
Vydalo:Tvar, Praha
Rok vydání:2018
Anotace:?está kapitola z připravované prózy Hnízda v octu. Kapitola vypráví snový příběh jedné z postav - stále nedokončený vztah nevlastních otců, pěstounů. Motiv svatého Josefe, Je?í?ova pěstouna, a reálného nevlastního tatínka, tesaře Josefa. Kdo si zaslou?í být nazýván tatínkem? Kudy chodí na?i otcové?
Aktualizace záznamu:5. 6. 2018 14:14:23

Eustach - SpolečněTogether  
Vydalo:Printing Permission, Nationalmedia Council, Abu Dhabi United Arab Emirates
Rok vydání:2018
Aktualizace záznamu:26. 10. 2018 00:32:33

Svatořečení beduinů  
Vydalo:Literární noviny
Rok vydání:2017
Anotace:Esej rozebírající stav současného světa- Obavy z islamismu. Evropa a její kulturní dědictví. Deklarace lidských práv.
Aktualizace záznamu:9. 10. 2017 10:41:50

Vulgarity aneb To se nám líbí  
Vydalo:Literární noviny
Rok vydání:2017
Anotace:Esej o stavu českého jazyka, o přístupu k literatuře. Esej vychází z podnětu televizního pořadu a jedné ne??astné kauze týkající se přednesu básně Ivana Divi?e.
Aktualizace záznamu:9. 10. 2017 10:42:03

Zastavení první: Malajka p?eničnáTextová ukázka 
Spoluautor:Členové Obce spisovatelů ČR
Vydalo:Havlíček Brain Team, Praha
Rok vydání:2017
Anotace:Zastavení první: Malajka p?eničná představuje první kapitolu připravovaného románu Hnízda v octu. několika vrstevný román vychází z části autorčiných vzpomínek, ale pak přechází v ?ir?í souvislosti, které se vá?í k základním otázkám - lidského svědomí, lidských přání, touhy po uznání, pocitu bezmoci . Tyto pojmy nejsou vázané na určitou ?ivotní ani společenskou etapu. V?e souvisí, v?echno nás formuje. Otázka je, jakým způsobem nás formují negativní zkuě?enosti
Aktualizace záznamu:3. 6. 2017 14:48:34

Hnízda v octě  
Rok vydání:2016
Anotace:Román inspirovaný nejen biblickými událostmi, ale i jejich přetavením do současnosti.
Zatím v rukopisu.
Aktualizace záznamu:3. 6. 2017 14:30:31

Nárazový tón zvonu A1Textová ukázka 
Vydalo:Sursum, Ti?nov
Rok vydání:2014
Anotace:Román v sedmi příbězích. Jednotlivé povídky spojuje společné místo: ulička Fortna v jednom malém městě i hlavní hrdinové, kteří jednotlivými příběhy volně procházejí. V?echny také spojuje odvěká touha: pro?ít něco pěkného, milovat a být milován. Ale lidské povahy jsou slo?ité. Sami sobě si ubli?ujeme a nejvíce těm, které milujeme. Jsme zraňovaní jako milenci, man?elé, rodiče i děti.
Součástí knihy je CD - je na něm nahraná jedna z povídek: Vtom byla Maria vyru?ena ze čtení. Povídku nastudovali a nahráli členové Divadla hudby a poezie AGADIR.
Aktualizace záznamu:13. 9. 2017 20:21:30

Klenba chlebaTextová ukázka 
Vydalo:Sursum, Ti?nov
Rok vydání:2013
Anotace:Román Klenba chleba odrá?í o?ehavou zku?enost současnosti. Na pozadí důle?itého vědeckého výzkumu v oblasti asistované reprodukce se dává do pohybu svět těch, kteří počítají s temněj?ími stránkami lidského ega. ?enský a mu?ský princip je nahlí?en z neovyklého úhlu pohledu. Věčný svár viny a trestu vyústí v nečekané rozře?ení.
Aktualizace záznamu:22. 3. 2014 20:33:37

Aděna za zrcadlem - Akord dimTextová ukázka 
Rok vydání:2011
Anotace:Vzpomínkový pořad věnovaný herečce Divadla Husa na provázku Aleně Ambrové, která byla mezi přáteli nazývaná Aděna. V projektu převá?ně komponovaném z deníků paní Ambrové zazní i její poslední nahrávka, kterou vytvořila pro pořad rozhlasu Proglas Brno a v ní? přednesla úryvky z knihy Akord dim.
Vzpomínkový večer proběhl v Zrcadlovém sále Divadla Husa na provázku 17. 6. 2011. Pořad připravila a re?írovala Daniela Evjáková.
Aktualizace záznamu:4. 10. 2011 12:56:57

Hrnčířovy ?eny  
Vydalo:Sursum, Ti?nov
Rok vydání:2011
Ilustrace:Kveta Fulierová
Anotace:Příběh obyčejných lidí ze současnosti,které neblaze nahlodala minulost. Próza má tři části: Předznamenání, Hlohové trny a Kdy? nemů?u dál,jdu dál
Aktualizace záznamu:25. 10. 2011 20:31:25

Vtom byla Maria vyru?ena ze čteníTextová ukázka 
Rok vydání:2011
Anotace:Povídka - rukopis - inspirovaná obrazem italského renesančního malíře Martiniho - galerie ve Florencii. Nezávislý pohled na biblické Zvěstování.
Aktualizace záznamu:13. 9. 2017 20:34:47

Denní menuObrazová ukázkaTextová ukázka 
Vydalo:Kniha Zlín
Rok vydání:2009
Anotace:Příběh dne?ních dnů se odvíjí v jednom moravském městě, ale mohl se odehrát kdekoli.
Na počátku v?eho je holub a kolem něho se rozehrává věčný boj svědomí, veliká?ství, zrady a prohnanosti.
Nejen hlavní postavy - Josef a Hedvika - ale i v?echny postavy románu pro?ívají věčnou touhu po plném, krásném ?ivotě, ale jsou zaskočeni realitou, která jim brání pro?ít si svou chvíli ?těstí. Jsou lidsky slabí, ale nejsou slabo??tí. Nejsou to rytíři v plné zbroji, ale do arény musí vstoupit.
Musí se utkat s malostí jiných i s vlastní malověrností. Jsou okolnostmi mnohdy přinuceni zapřít svou přirozenost a musí se umět vzdát něčeho krásného bez nároku na jakoukoli odměnu. To přece známe ka?dý z nás. Ne?ijeme v pohádkách, ale nevzdáváme se jejich poslání.
Aktualizace záznamu:13. 5. 2009 01:35:24

Vúlajt povídka z knihy Devla! Devla!Textová ukázka 
Spoluautor:spoluautoři - če?tí i rom?tí
Vydalo:Dauphin Praha
Rok vydání:2008
Anotace:Příběh Zuzany, která nikdy nesmyje svůj původ - je to polocikánka a toto ne??astné znamení jí okolí neodpou?tí.
Povídka odpovídá na výzvu Ministerstva národnostních men?in ČR. Úryvek byl čten v červnu v Praze v kavárně Řehoře Samsy.
Aktualizace záznamu:4. 10. 2011 12:46:09

Tančila jsem v synagozeObrazová ukázkaTextová ukázka 
Vydalo:Cesta, Brno
Rok vydání:2005
Ilustrace:David Daniel
Anotace:Román se skládá ze tří částí: Eventa neboli Koho by Noe vzal na svou archu dnes, Tančila jsem v synagoze, Vlna tsunami. Román vychází z fixní představy. ?e se svět ocitá pod vodou a jen několik jedinců se zachrání. Tito lidé si uvědomují, ?e ztratili nejenom domovy a bli?ní, ale i schopnost tvořit. Rodinné vztahy se rozpadají, proto?e lidé neunesou tlak okolností.
Ve druhé části se hlavní hrdince Franti?ce před očima rozvine celý její ?ivot a ona si uvědomuje souvislosti, kterým před tím nerozuměla.
Ve třetí části hlavní hrdinka zjistí, ?e patří k několika ,málo zachráněným, ale bohu?el nezachránila se její dcera, bez které Franti?ka nemů?e své ?těstí přijat.
Próza volně navazuje na Obrazi?tě, a to motivem potopy ? záplavy. Hrdinka Franti?ka pro?ívá několik týdnů na improvizované ar?e a tam si uvědomuje, ?e její man?elství je na rozpadnutí, ?e odcizením rodičů trpí i jediná dcera Bernarda.
Franti?ka se naučila unikat před skutečností do svých představ, a to ji pomáhá pře?ít osamocení ve vlastní rodině.
Ve druhé části se jí v momentě ?ivotního ohro?ení rozvine před očima celý ?ivot a ona si uvědomuje, kde to v?echno začalo ? překročením jistých hranic si sami nakláníme rovinu, po které jdeme. Ve třetí části je vylíčen svět ?po potopě?, zoufalé hledání těch, kteří se ve vlnách ztratili. Co doká?e nabídnout technicky vyspělá civilizace tam, kde jde ?jen? o přirozenou potřebu mít kolem sebe své milované.
Aktualizace záznamu:19. 7. 2005 11:25:31

Obrazi?těObrazová ukázkaTextová ukázka 
Vydalo:Sursum, Ti?nov
Rok vydání:2000
Ilustrace:David Daniel
Anotace:Současný román, který se zabývá otázkou osamění, hledání vztahů. Zároveň se ptá, jakou formu má lidská schopnost pomáhat, chápat a překonávat potí?e. Osu příběhu tvoří osudové nedorozumění a neschopnost komunikace s nejbli??ími. Příběh vyús?uje v básnický obraz velké potopy na základě skutečných záplav na Moravě.
Na pozadí tragické autohavárie, při které hrdinka příběhu Oliva ztratí man?ela a jediný syn je tě?ce zraněný, se rozehrává věčné téma: Jací jsme, co hledáme jeden od druhého. Oliva je introvertní ?ena, která jen nesnadno vychází ze své ulity. Uvědomuje si, jak je zoufale bezmocná, proto?e tápe v nejistotě, je připravená k jakékoli oběti, ale nikdo obě? ne?ádá.
Bolest a ztráta jistoty ji zahltí natolik, ?e Oliva u? není schopna vnímat svět s rozvahou, zraňuje ji v?echno a ona bezděčně zraňuje i ty, které má ráda.
Věčný motiv vztahu matky a syna je v závěru románu přehlu?en rozvodněnou Moravou.
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Akord dimObrazová ukázkaTextová ukázka 
Spoluautor:Ondřej Fuciman
Vydalo:Sursum, Ti?nov
Rok vydání:1998
Anotace:Lyrická próza, zachycující mezní stav úzkosti a obav, ale rovně? víru, důvěru. Popis pocitů je veden jako nepřetr?itý proud metafor a podobenství. Přesto?e je v knize zakotven i příběh, není středem dění. Tě?i?tě knihy spočívá v hledání rovnováhy v situaci, kdy je jedna strana vah pová?livě vychýlena. Text je prokládán hudbou (klavírní partitura).
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00