spisovatelka, překladatelka, lingvistka

Mnou recenzované práce
Dind?iridu ze starého bezu  
Pavel Zdra?il: Hvězdou posti?ený
Vydalo:Tvar, Praha
Místo, datum:Básnickou sbírku Pavla Zdra?ila vydalo v roce 2016 nakladatelství Vespero s.r.o. Pardubice.
Jde o sbírku zajímavého básníka- naivisty.
Recenze vy?la v čas. TVAR v č. 8 / 2017.
Aktualizace záznamu:26. 11. 2017 11:35:57

Na břehu vězí plno skrytých drátů Host 6/2008  
Joná? Hájek: Su?
Vydalo:Host, Brno
Místo, datum:Recenze básnické sbírky Joná?e Hájka: Su?. Vydalo nakladatelství Agite/Fra, Praha 2007.
Aktualizace záznamu:3. 10. 2011 23:21:38

Pamě? jako nepopíratelný etický a estetický fenomén  
Vydalo:Fraktál, Bratislava, Slovensko
Rok:2019
Místo, datum:Esej - srovnání fenoménu paměti, vzpomínání, rozvzpomínání a zapomínání ve vývoji osobnosti člověka - jeho ?ivota, i tvorby.
Aktualizace záznamu:25. 1. 2019 09:24:32

Akoby ne?lo o v?etko  
Peter Mi?ák: Rút
Vydalo:Slovenské pohlady, Bratislava Slovensko
Rok:2017
Místo, datum:Básnická skladba významného slovenského básníka Petra Mi?áka vy?la v nakladatelství TESFO Ru?omberok v roce 2014.
Tato poezie byla uvedena jako melodram v Brně 7, prosince 2017 - v českém i slovenském jazyce s původní hudbou Ondřeje Fucimana.
Aktualizace záznamu:26. 11. 2017 11:40:21

Krájím jablko od pólu k pólu  
Vladimír ?rámek: Dostihová dráha pivovarského valacha
Vydalo:Tvar, Praha
Rok:2017
Místo, datum:Básnická sbírka Vladimíra ?rámka, brněnského lékaře a spisovatele, původem z Plzeňska, vy?la v roce 2015 v edici Srdeční výdaj v roce 2015.
Recenze vy?la v TVARu v č. 2 / 2017.
Aktualizace záznamu:26. 11. 2017 11:44:27

Odlistované tajemství   
Iva Machulková: Barvy
Vydalo:Tvar, Praha
Rok:2017
Místo, datum:Básnická sbírka nedávno zesnulé autorky, která pro?ila velkou část ?ivota v emigraci v Německu. Recenze uvedená pod názvem: Odlistované tajemství.
Knihu vydalo nakladatelství dybbuk Praha 2016
Recenze vy?la v čas. TVAR č. 6/2017
Aktualizace záznamu:26. 11. 2017 11:22:49

Pelichání ovoce  
Benjamin Péret: Bě?et po zrcadle jako slepec
Vydalo:Tvar, Praha
Rok:2017
Místo, datum:Básnická sbírka významného francouzského surrealisty. Vydalo nakladatelství Spolek Analogon Praha v roce 2016. Výbor poezie uspořádal Jan Gabriel.
Přelo?ili: Pavel Řezníček, Vratislav Effenberger a Jan Gabriel.
Aktualizace záznamu:26. 11. 2017 11:53:47

Třikrát u? vřela voda na tvůj čaj  
Alena Vávrová: Sojka z nebe utr?ená
Vydalo:Tvar, Praha
Rok:2017
Místo, datum:Básnická sbírka autorky Alkeny Vávrové, vy?la v nakladatelství Paper Hradec Králové v roce 2016. v Hradci. Autorka se vyznává - kromě jiného - ze svého ?ivotního vztahu k Franti?kovým Lázním.
Recenze vy?la v TVARu v č. 14 / 2017
Aktualizace záznamu:26. 11. 2017 11:47:41

Zimní motýli  
Ivan Laučík, Peter Repka, Ivan ?trpka: Osamělí bě?ci
Vydalo:Tvar, Praha
Rok:2017
Místo, datum:Antologii z díla tří významných slovenských autorů vydalo nakladatelství Protimluv v roce 2017. Výběr provedl Ivan ?trpka. Kniha je doplněna literární studií Zoltána Rédeye.
Přelo?il Miroslav Zelinský.
Osamělí bě?ci je významná a nejdéle fungující literární skupina.
Aktualizace záznamu:26. 11. 2017 12:00:20

Fraktálová exponencionalita  
Jan Kellner: Rýpat pýr
Vydalo:Tvar, Praha
Rok:2016
Místo, datum:Recenze k básnické sbírky Jana Kellnera pod názvem Fraktálová exponencionalita v časopise TVAR č. 11/2016
Knihu vydalo nakladatelství Srdeční výdej Brno 2015
Aktualizace záznamu:26. 11. 2017 11:22:18

Kdo jinému jámu jámu sám si do ní mamut  
Standa Černý: Jsem v rozpacích
Vydalo:Tvar, Praha
Rok:2016
Místo, datum:Zajímavá básnická sbírka, plná nečekaných obratů. Experiment s jazykem. knihu vydalo nakladatelství dybbuk Praha v roce 2015.
Recenze vy?la v čas. TVAR v č. 21 / 2016.
Aktualizace záznamu:26. 11. 2017 11:29:50

Proč stromy vr?ou  
Komendová Renata Judita: Dech proti větru
Vydalo:Tvar, Praha
Rok:2016
Místo, datum:Básnická sbírka mladé začínající autorky. Kniha vy?la v nakladatelství Ears Wind Records Brno 2016. Recenze vy?la v č. 15/ 2016 TVAR s názvem Proč stromy vr?ou.
Aktualizace záznamu:26. 11. 2017 11:21:07

Tradiční man?elky  
Eillen Chang: Touha, opatrnost
Spoluautor:
Vydalo:Tvar, Praha
Rok:2016
Místo, datum:Recenze knihy čínské autorky. Próza vy?la v nakladatelství Verzone Praha 2016, přelo?ila Zuzana Li. Recenze vy?la v č. 2/ 2016
Aktualizace záznamu:26. 11. 2017 11:20:27

Vítr včely z květů trhá  
Stanislav Denk: Hrana ohně
Vydalo:Tvar, Praha
Rok:2016
Místo, datum:Básnická sbírka Stanislava Denka vy?la v nakladatelství dybbuk Praha v roce 2015.
Recenze vy?la v čas. TVAR v č. 16 / 2016
Velmi zajímavá práce se slovem, s tradiční českou větou. Experiment s jazykem, posunuto tě?i?tě gravitačního bodu ver?e.
Aktualizace záznamu:26. 11. 2017 11:26:58

V paměti zasunuté pouzdro s houslemi  
Etela Farka?ová
Vydalo:Tvar, Praha
Rok:2015
Ilustrace:Květa Fulierová
Místo, datum:Recenze básnické sbírky slovenské básnířky, spisovatelky a filozofky Etely Farka?ové: Načúvam ránu, PO Art, Bratislava Brazislava, 88 str.
Soubor básní - haiku, provázený ilustracemi bratislavské výtvarnice moravského původu Květoslavy Fulierové. Vyzrálá, umělecky i lidsky pravdivá výpověď.
Rceeze vy?la v kulturním obtýdeníku TVAR č. 3 / 2015, str. 23.
Aktualizace záznamu:25. 4. 2015 10:10:57

Hoří sníh  
Petr Motýl: Zlatý potok
Vydalo:Tvar, Praha
Rok:2015
Místo, datum:Básnická sbírka Petra Motýla vy?la v ostravském nakladatelství Protimluv v roce 2014. Kniha vy?la k básníkovým narozeninám.
Recenze uvedena v čas. TVAR v č. 2 / 2015.
Aktualizace záznamu:26. 11. 2017 11:32:46

Jestli je mrtvý, tak přijde  
Zbyněk Fi?er
Vydalo:Tvar, Praha
Rok:2015
Ilustrace:Blanka Rů?ičková
Místo, datum:Recenze básnické sbírky Zbyňka Fi?era: Někde za Truchlovem, vydalo Druhé město, Brno, 2014.
Mimořádný básnický objev. Sbírka moderní, emotivní, ale nesentimentální. Básnická reportá?. Křivda soukromá a dějinná. Utrpení jedince a vyděděné společenské skupiny se zrcadlově odrá?í. Nepotrestané zlo... je na?e největ?í prokletí.
Recenze vy?la v obtýdeníku TVAR, č.5 / 2015, str. 3
Aktualizace záznamu:25. 4. 2015 10:20:56

Nechat se jít  
Petr Veselý
Vydalo:Tvar, Praha
Rok:2015
Ilustrace:Marie Kapounová, Svatopluk Otisk, Petr Veselý
Místo, datum:Recenze básnické sbírky brněnského výtvarníka a básníka Petra Veselého: Jundrov. Knihu vydalo nakladatelství Větrné mlýny, Brno, 2014, 136 stran. Editor Zdeněk Volf.
Překvapivě vyzrálé dílo. Básně - sentence bez chtěného filozofování. přirozenost hledání, rozčarování, pochybností, ale i čistého výtvarného vidění světa, skutečnosti. Málo slov, ale velká sdílnost.
Recenze vy?la v kulturním obtýdeníku TVAR č. 6 / 2015, str. 21.
Aktualizace záznamu:25. 4. 2015 10:27:20

Nekrolog : Ludvík Vaculík  
Vydalo:Tvar, Praha
Rok:2015
Místo, datum:Nekrolog přečtený na pohřbu spisovatelůe Ludvíka Vaculíka v kostele sv. Václava v Brumově- Bylnici, rodi?ti LV.
Nekrolog otiskl obtýdeník TVAR.
Aktualizace záznamu:2. 10. 2015 23:25:00

Podle svého ticha bude? milován  
Vydalo:Tvar, Praha
Rok:2015
Místo, datum:Recenze souhrné poezie Jana Kameníka (Ludmily Mace?kové): Básně. 542 stran.
Knihu vydalo nakladtesltví TORST Praha v roce 2014
Recenze vy?la v 11.čísle obtýdeníku Tvar na str. 21.
Pohled na celo?ivotní dílo Ludmily Mace?kové, pí?ící pod pseudonymem Jan Kameník.
Kniha je doplněna mimořádně erudovaným doslovem, edičními poznámkami, rejstříkem a různočtením - v?e připravil Jiří Oúpelík.
Aktualizace záznamu:2. 10. 2015 23:33:52

Bódhisattvo, ochraňuj bytost, která tak zoufale pláče  
Vydalo:Literární obtýdeník TVAR, Praha
Rok:2014
Místo, datum:Recenze básnické sbírky současné tibestské autorky: Tesering Woeser: Tibet srdce, Tibet mysli.
Z angličtiny přelo?ila Karla Vrátná, z čín?tiny Olga Lomová
Jde o sbírku společenské poezie, vyjádření vztahu k nesvobodné zemi. Je mo?né ji vnímat jako novodobou knihu ?almů, stejně jako knihu - ob?alovací spis. Autorka výsti?ně, bez patosu a sentimentu, bez zbytečné dramatičnosti předkládá současnou situaci v Tibetu, ale zejména vyslovuje básnickou definici výrazu tibetství: víra v karmu, ve vy??í spravedlnost, osobní statečnost.
Druhou část knihy: Tajuplný Tibet uvede na podzim jako scénickou dranatizaci s původní hudbou Ondřeje Fucimana Divadlo hudby a poezie AGADIR.
Recenze vy?la v kulturním obtýdeníku TVAR v č. 15 / 2014, str. 23.
Aktualizace záznamu:25. 4. 2015 10:30:48

Čím je ?těstí pro ??astné?  
Originál:Rouhavé zpovědi
Vydalo:Tvar, Praha
Rok:2014
Místo, datum:Recenze básnické sbírky Jany ?troblové: Rouhavé zpovědi. Knihu vydalo nakladatelství Akropolis.
Poezie lidské i básnické zralosti. Podzimně, téměř halasovsky laděná. Četné klasické poetismy., ale i disharmonické prvky.
Aktualizace záznamu:4. 10. 2015 20:53:08

Nemám tu pro tebe nic  
Jitka Hanu?ová
Vydalo:Tvar, Praha
Rok:2014
Ilustrace:Petr ?tefek
Místo, datum:Recenze básnické sbírky Jitky Hanu?ové: Bez zbytečných formalit. Vydalo Občanské sdru?ení H-aluze, Praha 2013, 46 stran. Recenze vy?la v kulturním obtýdeníku TVAR
v čísle 17 / 2014, na str. 21.
Neformální, moderní poezie.
Aktualizace záznamu:25. 4. 2015 10:32:31

Metafora je kruh  
Vydalo:Slovenské pohlady, Bratislava Slovensko
Rok:2012
Místo, datum:Úvaha nad básnickými knihami Marty Hlu?íkové. Spisovatelka Marta Hlu?íková ?ije a působí v Rimavskej Sobote. Občanským povoláním je profesorka na taměj?ím gymnáziu - obor slovenčina a latina. Marta Hlu?íková je autorka také slovensko-latinského slovníku a úspě?ně pronikla do současné slovenské literatury rovně? jako autorka knih pro děti a mláde?.
Recenze je soustředěna předev?ím na poetickou tvorbu Marty Hlu?íkové. Zabývá se třemi básnickými sbírkami: Kamene (Spolok autorov pre umeleckú literatúru, 2004), Rok červených moru?í (Vydavatelstvo Spolku slovenských spisovatelov, 2008) a Lúky tancujú koreňmi tráv (Vydavatelstvo Spolku slovenských spisovatelov, 2011).
Aktualizace záznamu:12. 6. 2012 20:56:18

Bez zvonoviny Host 7/2011  
Zdeněk Mahler: Mu?, který pře?il Lidice.
Vydalo:Host, Brno
Rok:2011
Místo, datum:Recenze knihy Zdeňka Mahlera: Mu?,který pře?il Lidice. Vydalo nakladatelství JOTA,Brno 2011.
Aktualizace záznamu:3. 10. 2011 23:52:56

Gru?ův Benedikt Bene? Duha 2011  
Jiří Gru?a: Raku?an Bene?
Vydalo:Moravská zemská knihovna, Brno
Rok:2011
Místo, datum:Recenze knihy Jiřího Gru?i: Raku?an Bene?. Vydalo nakladatelství JOTA, Brno 2011
Aktualizace záznamu:4. 10. 2011 01:15:37

Neseme si v genomu sobecký, ofenzivní program Duha 2011  
Josef ?majs
Vydalo:Moravská zemská knihovna, Brno
Rok:2011
Místo, datum:Zamy?lení nad filozofickými úvahami v publikacích prof. Josefa ?majse. Vy?lo v příloze MZK - Duha 2011.
Aktualizace záznamu:4. 10. 2011 01:08:07

Trojstupňová gradace Host 10/2011  
Originál:Tajemství inspektora Toufara a jiné povídky , vydalo nakladatelství Čas, Řitka 2011
Miloň Čepelka
Vydalo:Host, Brno
Rok:2011
Místo, datum:Recenze nejnověj?í knihy básníka,prozaika a herce - Miloně Čepelky: Svědectví inspektora Toufara a jiné povídky. Jde o soubor krátkých próz ve kterých dominuje smrt, pří?eří, tajemství neznámého. Nádherný jazyk, přesně gradováno, kniha čtivá, ale nepodbízivá, plná napětí, ale také poezie.
Aktualizace záznamu:2. 1. 2012 21:25:16

A nikde útě?né rameno...? Host 9/2010  
Markéta Hejkalová: Důkazy jejího ?ivota
Vydalo:Host, Brno
Rok:2010
Místo, datum:Recenze knihy Markéty Hejkalové: Důkazy jejího ?ivota. Vydalo nakladatelství Hejkal, Brno 2010.
Aktualizace záznamu:3. 10. 2011 23:43:21

Bolí a pálí Host 5/2010  
Angiolo Poliziano: Rispetti a dispetti
Vydalo:Host, Brno
Rok:2010
Místo, datum:Recenze básnické sbírky Angiola Poliziana: Rispetti a dispetti. Přelo?il Jiří Dědeček, který je skutečným autorem sbírky. Vydalo nakladatelství Galén,Praha 2009.
Aktualizace záznamu:3. 10. 2011 23:31:11

Chlévská lyrika? Duha 2010  
ed. Zdeněk Volf
Vydalo:Moravská zemská knihovna, Brno
Rok:2010
Místo, datum:Recenze knihy Chlévská lyrika. Básnická sbírka obsahuje básně různých autorů se stejnou tematikou: motiv zvířata, vztah k lidem a vztah lidí ke zvířatům. Editor: Zdeněk Volf,fotografie Jibdřich ?treit. Vydalo nakladatelství Sursum, Ti?nov 2010. Recenze vy?la v příloze MZK - Duha.
Aktualizace záznamu:4. 10. 2011 00:43:05

Nad u?ima vody Host 10/2010  
Inka Machulková: Probuzení hráči
Vydalo:Host, Brno
Rok:2010
Místo, datum:Recenze básnické sbírky Inky Machulkové:Probuzení hráči. Vydalo nakladatelství dybbuk, Praha 2010.
Aktualizace záznamu:3. 10. 2011 23:46:53

Jenom o tom jednom? Host 2/ 2009  
Josef Proke?: Na sviňu svět
Rok:2009
Místo, datum:Recenze knihy Josefa Proke?e: Na sviňu svět. Vydalo nakladatelství Sursum, Ti?nov 2008.
Aktualizace záznamu:3. 10. 2011 23:25:42

Kdysi jsem tančila po laně Host 6/2009  
Bohumila Grögerová: Rukopis
Vydalo:Host, Brno
Rok:2009
Místo, datum:Recenze básnické sbírky Bohumily Grögerové: Rukopis. Vydalo nakladatzelství Pavel Merkvart, Červený Kostelec 2008.
V literární soutě?i Magnesia Litera získala kniha první místo v kategorii Poezie a zároveň titul Kniha roku za rok 2009.
Aktualizace záznamu:3. 10. 2011 23:35:42

Kniha se brankou zavřít nedá  
Antonín Bajaja: Na krásné modré Dřevnici
Vydalo:Zlínské noviny, Zlín
Rok:2009
Místo, datum:Recenze románu Antonína Bajaji: Na krásné modré Dřevnici. Vydalo nakladatelství Host, Brno 2009.
Aktualizace záznamu:4. 10. 2011 01:12:16

Básník, který křídlem vběhl do páky Host 1/2008  
Zdeněk Volf: A mrvě prsteny
Vydalo:Host, Brno
Rok:2008
Ilustrace:Mlivoj Husák
Místo, datum:Recenze básnické sbírky Zdeňka Volfa: A mrvě prsteny. Ilustroval Milivoj Husák. Vydalo nakladatelství Protis, Praha 2007.
Aktualizace záznamu:3. 10. 2011 23:08:32

Nechci ztratit ani jedno slovo... Host 5/2008  
Emil Juli?: Pod ků?í
Vydalo:Host, Brno
Rok:2008
Místo, datum:Recenze básnické sbírky Emila Juli?e: Pod ků?í. Vydalo nakladatelství Dybbuk,Praha 2007.
Aktualizace záznamu:4. 10. 2011 00:25:44

Nepí?e? nikdy sám Host 5/2008  
Milan Dě?inský: Přízraky
Vydalo:Host, Brno
Rok:2008
Místo, datum:Recenze básnické sbírky Milana Dě?inského: Přízraky. Vydalo nakladatelství Host, Brno 2007.
Aktualizace záznamu:4. 10. 2011 00:29:24

Bolest se unaví, prázdnota ne Host 4 / 2007  
Magdalena Platzová: Aaronův skok
Vydalo:Host, Brno
Rok:2007
Místo, datum:Recenze knihy Magdaleny Platzové: Aaronův skok. Vydalo nakladatelství Torst, Praha 2006.
Aktualizace záznamu:3. 10. 2011 23:13:14

Cesta k naději Host 3 / 2007  
Josef ?majs: Ohro?ená kultura
Vydalo:Host, Brno
Rok:2007
Místo, datum:Recenze knihy Josefa ?majse:Ohrozená kultúra. Přelo?ila Eva Kohutiarová, vydalo PRO, Banská Bystrica 2006.
Aktualizace záznamu:3. 10. 2011 23:13:30

Kdo zpackal digisvět? Host 6 / 2007  
Petra Hůlová. Umělohmotný třípokoj
Vydalo:Host, Brno
Rok:2007
Místo, datum:Recenze knihy Petry Hůlové: Umělohmotný třípokoj. Vydalo nakladatelství Torst, Praha 2006.
Aktualizace záznamu:3. 10. 2011 23:14:06

Kdy? láska ?ehná, ale neobejme Host 9/2007  
Jurga Ivanauskaité: Čarodějnice a dé??
Vydalo:Host, Brno
Rok:2007
Místo, datum:Recenze knihy Jurgy Ivanauskaité: Čarodějnice a dé??. Přelo?ila Gabriela ?roubková, vydalo nakladatelství Mezera, Praha 2006.
Aktualizace záznamu:3. 10. 2011 23:14:19

Otevře? okno a poraní tě světlo Host 9/2007  
Jan Suk: Spojené kameny
Vydalo:Host, Brno
Rok:2007
Místo, datum:Recenze básnické sbírky Jana Suka: Spojené kameny. Vydalo nakladatelství Protis, Praha 2007.
Aktualizace záznamu:4. 10. 2011 00:12:50

Příběh hořícího ko?ichu Host 10 / 2007  
Petr Maděra: Černobílé rty
Vydalo:Host, Brno
Rok:2007
Místo, datum:Recenze knihy Petra Maděry:Černoobílé rty. Vydalo nakladatelství Protis,Praha 2007.
Aktualizace záznamu:3. 10. 2011 23:14:31

Příběh nezaparkovaného člověka Host 7/ 2007  
Marek Epstein: Ohybač kří?ů
Vydalo:Host, Brno
Rok:2007
Místo, datum:Recenze knihy Marka Epsteina: Ohybač kří?ů. Vydalo nakladatelství Labyrint, Praha 2006
Aktualizace záznamu:3. 10. 2011 23:14:45

V davu se dívám lidem na u?i  
Jaroslav Kovanda: Výlet na Kost
Vydalo:Hospodářské noviny
Rok:2007
Místo, datum:Recenze básnické sbírky Jaroslava Kovandy: Výlet na Kost. Ilustroval Petr ?maha, doslov napsal Jan ?ulc. Vydalo nakladatelství Protis, edice Večernice, Praha 2007.
Aktualizace záznamu:4. 10. 2011 01:01:01

A to třetí bylo shnilé? Host 10/2006  
Ludvík Vaculík: Polep?ené pěsničky
Vydalo:Host, Brno
Rok:2006
Místo, datum:Recenze knihy Ludvíka Vaculíka: Polep?ené pěsničky. Vydalo nakladatelství Máj - Dokořán, Praha 2006
Aktualizace záznamu:4. 10. 2011 00:31:17

Fotky mezi dvěma skly v kredenci  
Marta Hlu?íková: Záhrady
Vydalo:Bulletin Obce spisovatelů Dokořán
Rok:2005
Místo, datum:Recenze básnické sbírky slovenské autorky Marty Hlu?íkové: Záhrady. Vydavatelstvo Spolku slovenských spisovatelov, Bratislava 2005.
Aktualizace záznamu:4. 10. 2011 01:00:01

Skutečnost bez milosti Host 4/2010  
Wislawa Szymborska: Okam?ik. Dvojtečka. Tady
Vydalo:Host, Brno
Rok:2
Místo, datum:Recenze básnické sbírky Wislawy Szymborské: Okam?ik. Dvojtečka. Tady. Přelo?ila Vlasta Dvořáčková. Vydalo nakladatelství Postorius a Ol?anská, Příbram 2009.
Autorka dostala v roce 1996 Nobelovu cenu za literaturu.
Aktualizace záznamu:3. 10. 2011 23:40:31