spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
báseň: Načněte nový slovník
Načněte nový slovník

Chasník? NHení to snad ta zatracená
zhulená rozšklebená
cháska gamblerů
umanutě vrostlých do pekelce
Ty stromy -nestromy jak říká Holan
Vlci i berani k jednomu ševci jdou
Pro boty na míru
Šněrované až chrčí v hrdle
jako když hrozny lisuje
I s révou s celým vinohradem
s poháry sudy sklepem
až k sklepníkovi
a dál až k hříběti které je
právě oblízáno klisnou
a už je na čtyřech...