spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Divergentní posloupnost
Putující rok 2015
Od jara do léta miliony kroků naklepávají kovadlinu
Kovářky chystají teplou vodu na omytí podrásaných nohou
koho by Noe vzal na svou archu dnes? A kolik by to stálo?
Podzim nazván buď Křovinořez
Spočítejte z hlavy rychlost pohybu odvozenou strachem
Zima chraptivá jako vyvřelé klavírní křídlo
temně šedá jako mléko do propasti vydojené
Přesto věřím že srny v lese spolehlivě najdou sůl
Havrani jsou také něčí synové a dcery
Stabat Mater Dolorosa krájí cibuli