spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Posudek na učebnici PhDr. Mileny Fucimanové ? Sloh
Pokud se v učebnici objevuje učivo gramatické, je zcela organicky začleněno do výkladu (např. kapitola Příčinnostní vztahy mezi jevy. Mezi dal?í klady učebnice zcela jednoznačně patří příklady a ukázky uváděné k jednotlivým tématům. Při jejich výběru se autorce podařilo uplatnit velice citlivě mezipředmětové vztahy (např. hudební, výtvarná a literární výchova).
Nejcenněj?í pro učitele, ale předev?ím pro ?áky,.jsou náměty k samostatné práci ?áků. Objevují se v nich prvky dramatické výchovy (např. náměty k ře?ení konkrétních situací v kapitole Informační postupy v mluvené komunikaci, či úkoly směřující k rozvoji fantazie ?áků a jejich smyslového vnímání v kapitole Umělecký styl).
Navíc uváděná témata jsou velice aktuální a mladým lidem blízká (rodičovství, vztahy mezi lidmi, ochrana ?ivotního prostředí), jejich výběr dokazuje autorčinu schopnost empatie. Pokud ?áci narazí v textu na odborné termíny, najdou za ním vysvětlení nebo jsou vedeni k samostatné práci s doporučenou literaturou.