spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Posudek na učebnici PhDr. Mileny Fucimanové – Sloh
Pokud se v učebnici objevuje učivo gramatické, je zcela organicky začleněno do výkladu (např. kapitola Příčinnostní vztahy mezi jevy. Mezi další klady učebnice zcela jednoznačně patří příklady a ukázky uváděné k jednotlivým tématům. Při jejich výběru se autorce podařilo uplatnit velice citlivě mezipředmětové vztahy (např. hudební, výtvarná a literární výchova).
Nejcennější pro učitele, ale především pro žáky,.jsou náměty k samostatné práci žáků. Objevují se v nich prvky dramatické výchovy (např. náměty k řešení konkrétních situací v kapitole Informační postupy v mluvené komunikaci, či úkoly směřující k rozvoji fantazie žáků a jejich smyslového vnímání v kapitole Umělecký styl).
Navíc uváděná témata jsou velice aktuální a mladým lidem blízká (rodičovství, vztahy mezi lidmi, ochrana životního prostředí), jejich výběr dokazuje autorčinu schopnost empatie. Pokud žáci narazí v textu na odborné termíny, najdou za ním vysvětlení nebo jsou vedeni k samostatné práci s doporučenou literaturou.