spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Obraziště Mileny Fucimanové
V Obrazišti jde od počátku ke konci stále více o vztah mezi matkou a synem, o vztah, který je sice poznamenaný smrtí a invaliditou, ale daleko více synovým dospíváním a konfliktem s jeho prostředím, s jeho odlišnou představou o světě. Také tento vztah vrcholí na konci knihy, v situaci, kdy všichni Adamovi přátelé včetně Johany pomáhají při záplavách a on zažívá pocit neužitečnosti a bezmoci. V tomto okamžiku kulminuje také krize Adamovy matky. Její zoufalé gesto milosrdenství má očistnou funkci jak vzhledem ke vztahu k synovi, tak vzhledem k hrdinčinu vnímání světa.