spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Rozhlasové relace věnované současné poezii
Ale dnes mám pro změnu kní?ku naopak jen malou, vejde se do kapsy. je to takový skoro čtverec. Jmenuje se hezky Stařeček kamelot, je to poezie a kromě toho, ?e ji napsala brněnská básnířka Milena Fucimanová, se kterou se znám, je pozoruhodná také tím, ?e úvodem k ní pár slov předeslal spisovatel Ludvík Vaculík. (...) Chtěl bych dosvědčit jak svou vlastní čtenářskou zku?eností, tak současně nadějí, ?e rovně? v?ichni ostatní, co stejně jako já v Brumově nikdy nebyli, mů?ou být lapeni básnířčiným viděním světa.