spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Česká literatura 2. pol. 20 století
Ka?dodenní reflexe poznamenaná bolestnou zku?eností propojují kruhy základních témat Také ona jsou vyslovena u? v předmluvě knihy: Budu na to sdělení stačit? Mám k dispozici jen slova, o kterých mnohdy pochybuji. Ta slova za to nemohou, to my... Nechoďme daleko: Láska, víra, naděje.?
(...) Právě ona zdánlivě zplaněná témata ? láska milostná a mateřská, víra, tvorba, poezie, ?enskost tvoří jádro textu. Jedním z erbovních svárů, je? provázejí nejen celý Akord dim, ale i následující knihu Obrazi?tě, je téma soucitu.(...) Kdybych tak mohla pochopit, co je to prosba. Je to víra? Je to úzkost? Je to poní?ení?