spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Česká literatura 2. pol. 20 století
Každodenní reflexe poznamenaná bolestnou zkušeností propojují kruhy základních témat Také ona jsou vyslovena už v předmluvě knihy: Budu na to sdělení stačit? Mám k dispozici jen slova, o kterých mnohdy pochybuji. Ta slova za to nemohou, to my... Nechoďme daleko: Láska, víra, naděje.“
(...) Právě ona zdánlivě zplaněná témata – láska milostná a mateřská, víra, tvorba, poezie, ženskost tvoří jádro textu. Jedním z erbovních svárů, jež provázejí nejen celý Akord dim, ale i následující knihu Obraziště, je téma soucitu.(...) Kdybych tak mohla pochopit, co je to prosba. Je to víra? Je to úzkost? Je to ponížení?