spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Lektorský posudek učebnice Sloh autorky Mileny Fucimanové
Je nutné vysoce ocenit nejen mno?ství ukázek reflektujících rozmanité ?ivotní situace a povzbuzujících maximální kreativitu ?áků, ale i vyzvednout jejich obsahovou hodnotu. Vedou nejen k jazykové tvořivosti a kultuře, ale i k celkové kultivaci ?ákovy osobnosti.