spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Slohové postupy versus útvary ve slohové výchově
Učebnice se sice ještě v mnohém drží tradice: žákovu tvorbu textu vede většinou od poznání textového vzoru (slohového útvaru) k jeho naplňování při pasní. Proto v počátku (část 2. Rozvoj dovedností) také probírá jednotlivé funkční styly a do nich zařazované útvary. Ale je lepší než jiné právě o to, že žákovo setkání se styly a útvary chápe jako příležitost k rozvoji dovednosti, nikoli k nabývání poznatků.