spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Slohové postupy versus útvary ve slohové výchově
Učebnice se sice je?tě v mnohém dr?í tradice: ?ákovu tvorbu textu vede vět?inou od poznání textového vzoru (slohového útvaru) k jeho naplňování při pasní. Proto v počátku (část 2. Rozvoj dovedností) také probírá jednotlivé funkční styly a do nich zařazované útvary. Ale je lep?í ne? jiné právě o to, ?e ?ákovo setkání se styly a útvary chápe jako příle?itost k rozvoji dovednosti, nikoli k nabývání poznatků.