spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Ti, kteří dosud sly?í
Tak nazvali své citlivě komponované autorské čtení tři současní představitelé na?í poezie Jiřina Axmannová, Milena Fucimanová a Miloň Čepelka (řazeno tak, jak vystupovali). Říci, kdo z nich byl nejlep?í, je tě?ké u? proto, ?e charakter poezie ka?dého z nich je odli?ný, téměř v ničem se nepřekrývají a nikdo z nich nemohl být v tu chvíli osly?en. I tak v?ak společného jmenovatele měli. Byla jím nepatetická lidskost, pokora a láska. Pořad pra?ského Klubu Malaché (10.11.2000) uváděla Zdeňka Kovaříková.