spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Báseň v blízkosti úžasu
Je málo cizích básníků, kteří mají k české poezii a vůbec k naší zemi tak blízko jako německý autor Reiner Kunze.(...) V mnohém se inspiroval také českými básníky hlavně z Moravy, především Janem Skácelem. To přátelství plným hlasem zaznívá i ve výboru překladů básní R. Kunzeho do češtiny, který autor sám uspořádal. Výbor nese název Jako věci z hlíny a vydalo jej nakladatelství Sursum (Tišnov 1998).
Jde o výbor reprezentativní, postihující všechna období autorovy tvorby.(...) Máte možnost přečíst si rovněž pěkný, hlavně sice informativní, ale básníkovu tvůrčí genezi přesně vystihující doslov Zdeňky Žákové.
Výbor ze současného předního německého básníka, v němž jsou paralelně vlevo otištěny české překlady a na stránkách vpravo německé originály, dělá nevídanou službu hlavně poezii jako takové.