spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Báseň v blízkosti ú?asu
Je málo cizích básníků, kteří mají k české poezii a vůbec k na?í zemi tak blízko jako německý autor Reiner Kunze.(...) V mnohém se inspiroval také českými básníky hlavně z Moravy, předev?ím Janem Skácelem. To přátelství plným hlasem zaznívá i ve výboru překladů básní R. Kunzeho do če?tiny, který autor sám uspořádal. Výbor nese název Jako věci z hlíny a vydalo jej nakladatelství Sursum (Ti?nov 1998).
Jde o výbor reprezentativní, postihující v?echna období autorovy tvorby.(...) Máte mo?nost přečíst si rovně? pěkný, hlavně sice informativní, ale básníkovu tvůrčí genezi přesně vystihující doslov Zdeňky ?ákové.
Výbor ze současného předního německého básníka, v něm? jsou paralelně vlevo oti?těny české překlady a na stránkách vpravo německé originály, dělá nevídanou slu?bu hlavně poezii jako takové.