spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Mučivá potřeba křídel
První polovina sbírky je jakési preludování v temnotách, sled pokusů, jak nalézt ?skutečné jméno noci?. Je to tápaná v noci a samotě, jejich? dvojzvuk vyznívá do studeného ticha a strachu: ?Čpím strachem, tichem, kamenem...? ? takové vyznání čteme v jedné z pětice básní s názvem Solitudo. Temná abstraktní dvojice nox et solitudo má v poezii M. Fucimanové protěj?ek ve dvojici velmi konkrétní: strom a pták. jsou to bytosti, které se samotě i noci vzpírají v nehybnosti i letu. ? Strom jako ka?dý jiný?, milující člověka, strom plačící i ? strom dráp?, a pták je v mnoha podobách: mrtvý kos v napajedle, holub ?tě??í o trefu kamenem?, pták fénix i pták ?klavír se zlomeným křídlem?. V?imněme si, ?e ptáci jsou převá?ně znehybnění, zranění nebo mrtví, zatímco strom je ?ivý, i ve své utkvělosti se vzpíná k pohybu. Z koruny stromu zní zpěv, ?který vás dovede a? k mučivé potřeběkřídel? ? k vzlétnutí mimo sebe, k prora?ení samoty...