spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Osamělý tanec Mileny Fucimanové
Vnitřní osamělost obou žen a matčina touha po sdílení směřují ke střetu, ten je však přerušen nečekanou ztrátou dcery při záplavách a obavami o její život. V tomto okamžiku se také ukazuje definitivní odcizení manželů doufajících v návrat dcery. Potřeba ženy pochopit sebe sama, spojit svůj vnitřní a vnější svět vlastního "já" je zatlačena do pozadí. Okamžikem ztráty dcery autorka opouští konkrétní linii vztahu mezi matkou a dcerou a zobecňuje téma mateřské lásky a oběti. ... V závěru knihy je naznačeno mlčenlivé, smířené souznění obou žen; tato neurčitost vytváří vědomí ženské spřízněnosti "osudem".Jedná se však o spžízněnost osamělou, která obě hrdinky uzavírá v jejich vlastních světech. ...Text Mileny Fucimanoové nabízí jednu interpretaci ženské zkušenosti a snaží se odhalit složitý vztah několika vzájemně si odporujících pohledů, jimiž se hlavní hrdinka pokouší svou zkušenost interpretovat. Přestože s ní nemusíme souhlasit, upozorňuje tato mateřská zpověď nejen na zkušenost předchozích generací žen, ale především na řadu nevyslovených otázek ve vztahu matky a dcery.