spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Aby řeč byla i sdělením
Z dosavadních učebnic nebo cvičebnic se takové úlohy objevovaly vlastně jen v jediné: v Komplexníxh jazykových rozborech (SPN 1995). Ty však jsou ve škole známy a používány relativně málo, kromě toho nejdou (vzhledem k rozsahu knihy a možnostem výuky) do té šíře a hloubky, která by byla potřebná.
Příručka Mileny Fucimanové zjevně na uvedené tendence ve vývoji testů navazuje. (... ) avšak ponechává na učiteli a studentu, aby sám rozpoznal správnost nebo výstižnost svých odpovědí. Otvírá tak dveře k debatě mezi učitelem a žáky, nutí je, aby svou odpověď skutečně vyvinuli, nikoli aby ji hotovou hledali v paměti nebo v taháku. Mnohde úloha studenta explicitně vyzývá, aby svou odpověď zdůvodnil. Někde se ani nehledá „správnost“ odpovědi, ale jde o identifikaci toho, která slova nebo tvary student zná: tak např. když se úloha ptá „Který z uvedených cizích výrazů vám není zcela jasný“. Žák i učitel si tak mohou tvořit představu, čemu by se měli hlouběji věnovat.