spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Aby řeč byla i sdělením
Z dosavadních učebnic nebo cvičebnic se takové úlohy objevovaly vlastně jen v jediné: v Komplexníxh jazykových rozborech (SPN 1995). Ty v?ak jsou ve ?kole známy a pou?ívány relativně málo, kromě toho nejdou (vzhledem k rozsahu knihy a mo?nostem výuky) do té ?íře a hloubky, která by byla potřebná.
Příručka Mileny Fucimanové zjevně na uvedené tendence ve vývoji testů navazuje. (... ) av?ak ponechává na učiteli a studentu, aby sám rozpoznal správnost nebo výsti?nost svých odpovědí. Otvírá tak dveře k debatě mezi učitelem a ?áky, nutí je, aby svou odpověď skutečně vyvinuli, nikoli aby ji hotovou hledali v paměti nebo v taháku. Mnohde úloha studenta explicitně vyzývá, aby svou odpověď zdůvodnil. Někde se ani nehledá ?správnost? odpovědi, ale jde o identifikaci toho, která slova nebo tvary student zná: tak např. kdy? se úloha ptá ?Který z uvedených cizích výrazů vám není zcela jasný?. ?ák i učitel si tak mohou tvořit představu, čemu by se měli hlouběji věnovat.