spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Lektorský posudek na Abelovy děti
Rukopis M.F. Abelovy děti představuje výbor poezie psané volným ver?em, který doplňují meditativní prózy. Jednotlivá čísla souboru spojují typické znaky poetiky autorky: kromě jednotlivého pohledu na současnost a člověka v ní se vrací obraz ptáka s ulomeným křídlem (a křídla) navazující na úvodní symbol Fénixe ? ptáka ?těstí, syntetické vnímání vná?í do poezie obrazy zalo?ené na vjemech sluchových a zrakových, které vyús?ují ve vyjádření obrazu světa vnímaného člověkem, který je i zodpovědný za jeho osud.