spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Lektorský posudek na Abelovy děti
Rukopis M.F. Abelovy děti představuje výbor poezie psané volným veršem, který doplňují meditativní prózy. Jednotlivá čísla souboru spojují typické znaky poetiky autorky: kromě jednotlivého pohledu na současnost a člověka v ní se vrací obraz ptáka s ulomeným křídlem (a křídla) navazující na úvodní symbol Fénixe – ptáka štěstí, syntetické vnímání vnáší do poezie obrazy založené na vjemech sluchových a zrakových, které vyúsťují ve vyjádření obrazu světa vnímaného člověkem, který je i zodpovědný za jeho osud.