spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Aděna za zrcadlem - Akord dim
... Když tvoříme přímo ze světla, nevíme, jestli bude to světlé chvění viditelné. Ale to není podstatné. Ve chvílích pronikavého štěstí všechno, co nejsme právě my, námi jen prochází. Až přejde první zalknutí, narazíme do všech darů. Tvá píseń, chlapče, nemusí být zatím slyšena.
Nevím, jestli jsem to říkala právě takto. Jen jsem se poranmila o slovo dar. Co je to dar? Být obdarován je nelehké, jak nelehké je péci chleba. Ani víc či méně, jako zná strom a měla by znát voda.