spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Klenba chleba
Prokop znovu nahlédne do poznámek před sebou. Je to jeho základní přednáška, zná v ní zpaměti každé slovo. Jaké je morální postavení embrya? Odkdy má embryo status lidské bytosti? Konečný verdikt: až po 14 dnech po oplodnění. Tkáňová direktiva EU je nesmlouvavá. Embryo má před embryotransferem status léčebného buněčného přípravku. Úmluva o lidských právech v medicíněm přijata v roce 1997 v Oviedu, ale pokrok je velice rychlý, předbíhá nás, Prokope, je vždycky o koňskou hlavu napřed...
Dárcovství genetického materiálu přivádí do asistované reprodukce třetího účastníka. Šedá eminence, tak to označil Jan. Jsme si naprosto jisti, že tento fakt neohrožuje rodinu? Trojúhelník... vytváříme nový typ manželského trojúhelniku. Takovou požehnanou nášlapnou minu...
Jde o ten fakt, že je ve hře někdo třetí. Že ten neznámý třetí vyhrává.
Nedramatizuj. Jak bys to zařídil ty?
No právě.
Co právě?
Že nevím. Že nevíme.