spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Neobvyklý deník
Zakoukal se

Vysvětloval že do kostela patří papež
kardinál lid Boží teologů škola
a tak se zakoukal že nepostřehl
že Pán Ježíš vešel do kostela

Jistý kněz, doktor teologie, přišel zastoupit katechetu v hodině náboženství do mateřské školy.
Dotýkal se rukama hlaviček dětí a říkal:
- Pamatujte si na celý život: Bůh je transcendentní.

Zpovědník chtěl pomoci malému kajícníkovi. Zeptal se tedy:
- Jestlipak někdy nevsuneš nůž do pokladničky, abys odtud dostal peníze?
- Ne, ale je to dobrý nápad.

Pětiletý chlapec se na Velký pátek vracel z kostela. Maminka mu dlouho vysvětlovala, že všichni teď zachovávají památku smrti Pána Ježíše. Chlapec se zamyslil a smutně řekl:
Jaká škoda, že Pán Ježíš umřel.
Po chvíli však, trochu veseleji, vykřikl:
Ale je dobře, že máme rezervního v nebi.
Neobvyklý deník