spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Erasmus Rotterdamský a jiné básně
Reiner Kunze (přeloženo z němčiny)

Erasmus Rotterdamský

Věděl, co mostům známo: Spojují
nad vodou, co pod vodou
spojeno jest

Avšak jeden z břehů byl močál
a druhý oheň


Tatínek velice zestárlý

Už napořád bys mohl
obtáhnout jeho mlčení
jedním tahem

A ty nevystoupíš z kruhu,
který jeho mlčení už dávno
překročilo


Povzbuzení po 200 letech
(na cestě domů z varhaního koncertu)

U nohou Boha, má-li
Bůh nohy,

u nohou Boha sedí
Bach,
a ne
lipský magistrát