spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Sloh - první vydání
Napište dopis nemocné babičce do nemocnice
Náměty k vypravování:
a) jste na procházce a kousne vás cizí pes. Vypravujte tuto příhodu očinma postiženého a znovu očima psa.
b) Maminka volá: Petře, musíš okamžitě domů!
Utvořte příběh, v němž bude hlavní hrdinkou maminka, a pak obměňte – hlavní hrdina je její dítě ( můžete to být vy)
c) Vypravujte pohádku, kde vypravěčem i hlavní postavou je nějaký předmět ( např. stůl, stará skříň- almara, klika u dveří, starodávné klepadlo u vrat). Předmět který zvolíte určí ráz příběhu

Popis.
Představujte si, že navrhujete kostýmy do divadla. Zkuste navrhnout kostým pro vodníka, princeznu, Honzu, případně jinou postavu z pohádky. Navrhněte masku pro strašidlo. Navrhněte kostým (masku) pro Erbenovu Polednici.

Charakteristika:
Srovnejte lakomce a člověka šetrného

Inspirace slovem:
Pracujte s výrazy: kýžený, ztepilý, marnotratný, věrolomný

Zvolte pro svou práci název u oblasti hudební: Fuga, Andante, Allegro, Árie, Moderato. neznáte-li jejich význam, najděte jej ve slovníku.

Rozvíjení fantazie:
Nalijte trochu barvy na bílou čtvrtku papíru a přeložte ji. Co když se pak podíváte do jeskyně? – Zkomponujte příběh
Sloh - první vydání