spisovatelka, překladatelka, lingvistka

AUTORSKÁ ČTENÍ
Zobrazit pouze autorská čtení

25. 5. 2019 21:30:00Nezabíjejte toho krocana 
 V rámci Ponavafest čtení z připravované básnické sbírky Nezabíjejte toho krocana
Ze stejnojmennmého cyklu básně:
Nezabíjejte toho krocana, Teleskopické toulky, Schůdky ke sv. Trojici, Odcházení
Z cyklu Svatořečení beduínů:
Výduť galakltického jádra I-III, Životodárné výtrysky nad Enceladem
Z cyklu Divergentní posloupnost:
Bezmocnost, Krutost, Friesiánka, Jednoho dne, Třemdava bílá podpaluje les, Snímání v porubaném lese, Zápas
Místo:kavárna Ponava Lužánky 3, Brno
Adresa:Kavárna Ponava , Lužánky 3, Brno

24. 5. 2019 00:00:00Cedrové dřevo 
 V rámci Noc kostelů byla uvedena šestá kapitola připravovaného románu Hnízda v octu.Pouze autorské čtení bez hudebního doprovodu a spoluúčinkujících.
Místo:Kostel ve Starém Lískovci
Adresa:Kostel Jana Nepomuckého ulice Elišky Přemyslovny, Starý Lískovec

18. 11. 2018 15:00:00Cedrové dřevo 
 Scénické čtení šesté kapitoly románu Hnízda v octu nazvané Cedrové dřevo. pocta všem otcům, dědečkům a pěstounům nevyjímaje sv. Josefa.
Čte Milena Fucimanová, spoluúčinkují Samuel Strnad a Filip Fuciman Původní hudbu na klavír hraje Ondřej Fuciman
Scénické čtení bylo ve stejné sestavě uvedeno už předtím 20. října také ve Valašských Kloboukách a 21. října v Brně ve Starém Lískovci a 22. října opět v Brně v Bohunicích.
Místo:Praha - Karlín Vítkova 13
Adresa:Praha - Karlín, Vítkova 13

20. 10. 2018 18:00:00Cedrové dřevo 
 Dramatizace povídky - šesté kapitoly připravovaného románu Hnízda v octu.
Hudební doprovod - klávesy - Ondřej Fuciman , autor hudby
Spoúčinkují Filip Fuciman a Samuel Strnad
Uvádí ředitel Městského muzea PhDr. Petr Odehnal

Cedrové dřevo je věnováno všem tatínkům, dědečkům i pěstounům, včetně sv. Josefa.
Místo:Valašské Klobouky
Adresa:Valašské Klobouky Masarykovo náměstí,
Městské muzeum

11. 5. 2018 13:00:00Malajka pšeničná 
 Čtení z připravované prózy Hnízda v octu. Ukázka první kapitoly: Malajka pšeničná. Vstupní kapitola - vyprávěčky si vzpomíná na historii svých prarodičů. Praha - Vídeň Krátce před 1. světovou válkou a po ní.
Spoluúčast při přednesu: Eva Strnadová
Čtení se uskutečnilo v rámci Českého centra Mezinárodního PEN klubu v Praze - v salonku PEN klubu v 1. poschodí.
Místo:Praha- Holešovice, Výstaviště, Průmyslový palác
Adresa:Průmyslový palác 7, Výstaviště - Praha - Holešovice

17. 5. 2017 14:00:00Divergentní posloupnost, Nezabíjejte toho krocana a Houslistka 
 Komponované pásmo ze tří samostatných cyklů Houslistka - výběr básní z melodramu, který vyšel knižně ve slovenském vydavatelství PRO Augustin Rosa.
Druhý cyklus: Divergentní posloupnost zachycuje svět posledních dvou let 2015- 1017 - především vlnu migrace a naše svědomí.
Nezabíjejte toho krocana - osobní mikrosvět na pozadí společenských nejistot, křivd a obav.
Místo:Praha - Holešovice
Adresa:Praha - Holešovice, Veletržní palác - výstaviště. Svět knihy. Čtení v salonku PEN klubu.

15. 1. 2017 18:00:00Cesty Houslistky 
 Autorské čtení z básnických knih: Cesty (nakladatelství Sursum, Tišnov)
a Houslistka (nakladatelství Pro libris, Banská Bystrica)
Autorská hudba - Ondřej Fuciman - klavír
Zvonkohra - Samuel Strnad a Filip Fuciman
Uvádí Tomáš Lotocki
Místo:Brno- Lužánecká 3
Adresa:Brno, Lužánecká 3, kavárna Ponava - bývalá Verbena

4. 10. 2016 19:00:00Autorské čtení  
 Autorské čtení z knihy Cesty - vydalo nakladatelství Sursum
a z knihy Houslistka vydalo nakladatelství PRO Banská Bystrica
Tato kniha má i hudební podobu - na CD vychází jako melodram - Hudba Ondřej Fuciman
Obě knihy představují jazykový experiment - jsou psané makaronským veršem - prolíná se čeština a slovenština.
Klavírní doprovod - Ondřej Fuciman, klavír
Místo:Klub Leitnerova, Brno

14. 5. 2016 14:00:00Svět knihy 2016 - Praha 
 Čtení z vydané básnické sbírky Cesty.
Vybrané básně: Podél trati do Brumova - čteno ve slovenské verzi,
v české verzi:
Procházka na břehu Svratky, Ruiny, Nevyslovitelno nepojmenovatelno
Dále ukázky z rukopisu - prózy nazvané Hnízda v octu
Ukázka:

Procházka na břehu Svratky

Perleťoví kačeři se sytě zelenými hlavičkami
a kachny nenápadné jako vyhaslé uhlíky -
to je boží danost Laskavá peříčka Žádné otázky
Chromatická stupnice
Ale pod splavem dva vyskakující fotbalové míče zoufale
bojují o život
jako by přírodní zákony přihrávaly boží podpásovce
Ultra Ultra Ultra
Jsem také v ringu: moje vydýchaná duše se panicky bojí
ohlašované smrti
Jsem vybagrovaná jáma o dvou tvářích: vyděšená i rozpínavá
jako vesmír
Bůh ze mne uniká zteřelou žílou
V takových chvílích je něčí blízkost přímo osudově potřebná
Místo:Praha - Veletržní palác Holešovice,
Adresa:Praha - Holešovice, Veletržní palác

6. 4. 2016 15:00:00Autorské čtení ve vysokých Tatrách  
 Čtení z dvojjazyčné sbírky Cesty, kterou vydalo nakladatelství SURSUM. Dvojjazyčné verše - česky i slovensky
Autorské čtení probíhalo ve dvou dnech na středních školách v Popradu a v městě Vysoké Tatry.
Spolu četli ze svých básnických knih slovenští autoři Peter Mišák, Gustáv Murín, Vladimír Skalský a český básník Jaroslav Holoubek.
Místo:Vysoké Tatry

3. 10. 2015 17:00:00Bělablanka aneb Tak to ne, Šimone 
 Světová premiéra dětské opery na libreto Mileny Fucimanové.
Hudbu zkomponoval Bedřich Gregorini.
Moderní pohádka o králi, který se chtěl stát mediální hvězdou.
Představení se koná ve Stavovském divadle v Praze. 3. října v 17.00 hodin.
Po přestávce DOP uvede známou a slavnou dětskou operu Brundibár.
Obě díla zazpívají členové Dětské opery Praha.
Ředitelka DOP je Jiřina Marková
Místo:Praha - Stavovské divadlo
Adresa:Stavovské divadlo, Praha

10. 3. 2015 17:00:00Nárazový tóm zvonu A1 Cesty 
 Ukázka ze dvou povídek z knihy Nárazový tón zvonu A1 - Povídka: Vymítač ďábla a Povídka Juglans regia
Ukázka z připravované dvojjazyčné básnícké sbírky Cesty
Místo:Praha - Klementinum

28. 2. 2015 17:00:00Nárazový tón zvonu A1 
 Autorské čtení za spolupráce členů Divadla hudby a poezie Agadir:
Danica Zapletalová - přednes, Lukáš Kotol - kytara a Ondřej Fuciman - klavír. Čtení provází původní hudba Ondřeje Fucimana.
Z knihy Nárazový tón zvonu A1 byla uvedena povídka Vymítání ďábla.
Velký dík majiteli Galerie, panu Josefu Bařinkovi, který poskytl tomuto představení prostor a postaral se také o propagaci. Galerie má ve městě velmi dobrý ohlas, což se projevilo i na návštěvnosti.
Místo:Boskovice, Galerie Josefa Kubína

7. 10. 2014 18:00:00Autorské čtení 
 Autorské čtení z nejnovější knihy M.F.: Nárazový tón zvonu A1. Knihu vydalo nakladatelství SURSUM Tišnov v roce 2014.
Autorku provázejí členové Divadla hudby a poezie AGADIR:
Danica Zapletalová - přednes
Jana Popelková - flétna
Peter Múdry - kytara
Hudba. Ondřej Fuciman

Místo:Knihovna Lány, Brno - Bohunice
Adresa:Knihovna Jiřího Mahena, Lány - Brno - Bohunice

2. 10. 2014 17:00:00Autorské čtení 
 Autorské čtení - scénická hudebně poetická montáž z povídky Juglans regia. Povídka je vybraná z nejnovější autorčiny knihy: Nárazový tón zvonu A1. Knihu vydalo nakladatelství SURSUM Tišnov v roce 2014.
Spoluúčinkují členové Divadla hudby a poezie AGADIR:
Danica Zaplatelová - přednes
Jana Popelková - flétna
Peter Múdry - kytara
Hudba:Ondřej Fuciman
Místo:Mahenův památník, Mahenova 8, brno
Adresa:Mahenův památník, Mahenova 8, Brno

13. 5. 2014 14:00:00Cesty 
 Čtení z dvojjazyčné sbírky Cesty, vydané nakladatelstvím SURSUM. Básně česky a slovensky, spoluautorka Etela Farkašová.
Vybrané básně:
ve slovenské verzi: Pozdlž trate do Brumova. Meno Jozef
v české verzi. Procházka na břehu Svratky, Ruiny, Jednomu torzu, Nevyslovitelno, nepojmenovatelno
Dále ukázka z rukopisu prózy nazvané Hnízda v octě

Ukázka:

Procházka na břehu Svratky

Perleťoví kačeři se sytě zelenými hlavičkami
a kachny nenápadné jako vyhaslé uhlíky -
to je boží danost Laskavá peříčka Žádné otázky
Chromatická stupnice
Ale pod splavem dva vyskakující fotbalové míče zoufale
bojují o život
jako by přírodní zákony nahrávaly boží podpásovce
Ultra Ultra Ultra
Jsem také v ringu: moje vydýchaná duše se panicky bojí
ohlašované smrti
Jsem vybagrovaná jako jáma o dvou tvářích: vyděšená i rozpínavá
jako vesmír
Bůh ze mne uniká zteřelou žílou
V takových chvílích je něčí blízkost přímo osudově potřebná

Místo:Praha - Holešovice
Adresa:Praha - Holešovice, Veletržní palác,
sál PEN Klubu

22. 4. 2014 09:00:00Rozhlasová beseda 
 Rozhlasová beseda - Alena Blažejovská, Zelný rynk, Rozhlas Brno
Básnířka, či prozaička Milena Fucimanová?
Rozhovor o prózách MF, o opakovaných námětech v jejích knihách: generační vztahy, těžké životní zkoušky, krize i katarze lidského údělu.
Motiv - břímě těžké nemoci: lyrická próza Akord dim (nakladatelství Sursum Tišnov), motiv záplav na Moravě , později v Čechách - novela Obraziště (nakladatelství Sursum Tišnov) a trojnovela Tančila jsem v synagoze (nakladatelství Cesta Brno).
Arogance člověka vůči přírodě, vůči živým tvorům, ale i k sobě samému: novela Denní menu
(nakladatelství Kniha Zlín).
Důsledky totality - novela Hrnčířovy ženy (nakladatelství Sursum Tišnov)
Beseda se blíže soustředila na novou prózu - román Klenba chleba (nakladatesltví Sursum Tišnov): závažné globální téma asistované reprodukce se všemi stávajícími i možnými důsledky.
V závěru se autorka zmínila o své nejnovější knize. Je to román v sedmi příbězích nazvaný Nárazový tón zvonu A1 (nakladatesltví Sursum Tišnov). Knihu doplňuje i CD - jeden z příběhů: Vtom byla Maria vyrušena ze čtení je dramaticky zpracovaný , provázený původní hudbou Ondřeje Fucimana.
Kniha vyjde v měsíci květnu a další z příběhů : Eustach bude ve scénické podobě uveden ve Val.Kloboukách - 11. května, dále v Brně. 15. května v Klubu Leitnerova a 17. května na Špilberku v rámci brněnské muzejní noci.
Povídku představí Divadlo hudby a poezie Agadir.
Celý rozhovor je zachycen na stránkách: www.rozhlas.cz/brno/zelnyrynk/zprava/literarni-vyroci-milena-fucimanova-1345071
Místo:Brno, český rozhlas, Beethovenova ul.
Adresa:Český rozhlas Brno, Beethovenova

21. 3. 2014 18:00:00Klenba chleba 
 Autorské čtení z nejnovějšího románu Klenba chleba - nakladatelství Sursum. Spojeno s besedou.
Místo:Brno - Maloměřice, KJM
Adresa:Brno - KJM - Selská 8

6. 3. 2014 17:00:00Klenba chleba - román 
 Autorské čtení z nejnovějšího románu Klenba chleba - nakladatelství SURSUM
Spojeno s besedou a autogramiádou.
Místo:Brno, Mahenův památník
Adresa:Brno, Mahenův památník, Mahenova 8

4. 3. 2014 18:00:00Klenba chleba - román 
 Autorské čtení z nově vydaného románu Klenba chleba - nakladatelství Sursum. Román ze současnosti se zabývá vážnými problémy naší doby v duchu: Kdo seje vítr, sklízí bouři. Drobné i větší ústupky zlu vedou k apokalypse.
Román z lékařského prostředí.
Místo:Brno - knihovna Jiřího Mahena - Lány
Adresa:Knihovna Jiřího Mahena - Brno - Bohunice, ulice Lány

27. 2. 2014 17:30:00Klenba chleba 
 Autorské čtení z nejnovějšího románu Klenba chleba spojeno s besedou - v klubu ŽENY 50
Místo:Brno, Anenská 10
Adresa:ŽENY 50 - Brno, Anenská 10

21. 10. 2013 10:00:00Rozhlasová beseda 
 Rozhlasová beseda - Zelný rynk, Český rozhlas, Brno
Redaktorka Alena Blažejovská hovoří s MF o založení a působení Divadla hudby a poezie Agadir.
Odkud se vzal název divadla? Podle prvního představení v roce 1964 - poema švédského básníka Arthura Lundvista: Agadir, s kterou divadlo vyhrálo soutěž studentských recitačně
-dramatických souborů.
Postupná přeměna divadla - od studentského souboru po současné neprofesionální divadlo, které soustřeďuje mladé lidi různých profesí, ale stejného zájmu.
V Brně Agadir působí od roku 1992. V první fázi svého působení se Agadir soustředil na uvádění veršů současných autorů, kteří v předcházejícím období totality nemohli svá díla uveřejnit. S jedním takto koncipovaným pásmem vystoupil soubor Agadir i v Itálii.
Od roku 2008 si Agadir vytvořil pevný dramaturgický plán, projekt, který se jmenuje Agadir uvádí... V rámci toho projektu Divadlo představuje současné české autory, zejména mladé, kteří mají jednu vydanou básnickou sbírku, případně ještě žádnou nevydali, ale zároveň uvádí i autory už zavedené, známé - a tak podává obraz současné básnické i prozaické tvorby u nás.
V průběhu jednoho roku - dvě divadelní sezony - uvádí Divadlo Agadir pět premiér scénicky upravené současné poezie nebo prózy.
Další projekt se jmenuje Agadir: Na strunách naděje. V tomto projektu se Divadlo Agadir soustřeďuje na básnická díla cizích autorů, kteří jsou ve své zemi umlčováni, pronásledováni, vězněni... V průběhu roku uvádí tři premiéry.
Všechna vystoupení Agadiru jsou provázena původní hudbou Ondřeje Fucimana.
Místo:Český rozhlas, Beethovenova ulice, Brno
Adresa:Český rozhlas Brno, Beethovenova

19. 10. 2013 10:00:00Klenba chleba 
 Autorské čtení z nejnovější prózy nazvané Klenba chleba. Román ze současnosti, příběh naivní a marné cesty za úspěchem. Vydává nakladatelství SURSUM Tišnov.
Čtení proběhlo v Kulturním domě Ostrov v rámci Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
Místo:Havlíčkův Brod
Adresa:Kulturní dům Ostrov, Havlíčkův Brod

11. 10. 2012 17:05:00Vtom byla Maria vyrušena ze čtení 
 Scénické čtení z autorčiny připravované prózy - úryvek povídky Vtom byla Maria vyrušena ze čtení. Jde o komponované hudebně poetické pásmo, v němž text i hudba tvoří jednolitý, nedílný celek - forma melodramu.
Účinkují:
Přednes: Danica Zapletalová (Anna), Matouš Hořínek (Hrnčíř), Jakub Maistryszin (Žalmista) a Milena Fucimanová (autorka textu, Maria, vypravěčka).
Hudba: Darina Hradská (flétna), Aleš Kudláček (klarinet) a Ondřej Fuciman (autor hudby, klavír).
Pořad uváděla Ing. Libuše ludvíková, ředitelka pražského centra PEN klubu.
Místo:Praha - Klementinum
Adresa:Praha - Klementinum, pražské centrum PEN klubu.

5. 10. 2012 18:00:00Vtom byla Maria vyrušena ze čtení 
 Hudebně -poetické pásmo z připravované prózy - povídky Vtom byla Maria vyrušena ze čtení.
Přednes: Danica Zapletalová, Matouš Hořínek, Milena Fucimanová
Hudba: Darina Hradská, Aleš Kudláček, Jakub Maistryszin, Ondřej Fuciman - autor hudby.
Scénické pásno je pojatio jako melodram.
Místo:Galerie Pod Petrovem, Brno
Adresa:Galerie Pod Petrovem, Kopečná 20, Brno

13. 9. 2012 15:30:00Vtom byla Maria vyrušena ze čtení 
 Hudebně-draamatická kompozice povídky Vtom byla Maria vyrušena ze čtení. Hudba: Darina Hradská - flétna, Aleš Kudláček - klarinet, Ondřej Fuciman, autor hudby - klavír, Jakub Maistryszin - zpěv.
Recitace: Danica Zapletalová , Matouš Hořínek, Milena Fucimanová
Vystoupení bylo v Brně uvedeno jako předpremiéra pořadu, který bude 11. října představen v pražském Klementinu v rámci čtení autorů PEN klubu.
Místo:Knihovna Jiřího Mahena,, Kobližná, Brno

1. 6. 2012 21:00:00Vtom byla Maria vyrušena ze čtení 
 Úryvek z povídky V tom byla Maria vyrušena ze čtení za doprovu členů Divadla hudby a poezie Agadir: fléta: Darina Ivancová, kytara Peter Múdry. Hudbu zkomponoval Ondřej Fuciman a Peter Múdry. Četla autorka.
Povídka byla uvedena v rámci Noci kostelů a proběhla v starolískoveckém kostele sva. Jana Nepomuckého
Místo:Starý Lískovec - kostel sv. Jana Nepomuckého
Adresa:Starý Lískovec, Elišky Přemyslovny, kostel sv. Jana Nepomuckého

18. 5. 2012 16:00:00Autorské čtení - Hrnčířovy ženy 
 Autorské čtení z uvedeného románu Hrnčířovy ženy se konalo v rámci festivalu Svět knihy. PEN klub při tété příležitosti uváděl své autory. Próza Hrnčířovy ženy byla zařazena do odpoledmího programu.
Místo:Praha - Holešovice - Výstaviště

23. 2. 2012 17:30:00Autorské čtení s autogramiádou 
 Autorské čtení z knihy Hrnčířovy ženy spojené s autogramiádou. Čtení určené pro členky sdružení Ženy50. Organizuje a uvádí paní Jana Jarušková.
Místo:Brno, Anenská ul. č. 10
Adresa:Anenská 10, Brno

11. 1. 2012 18:00:00Křest knihy Hrnčířovy ženy 
 Křest knihy Hrnčířovy ženy. Knihu uvede profesor JAMU Miroslav Plešák. Přítomen bude také předseda Obce spisovatelů Tomáš Magnusek.
Ukázky z knihy čte autorka za doprovodu členů Divadla hudba a poezie Agadir.
Místo:Mahenův památník Brno

10. 1. 2012 18:00:00Autorské čtení a autogramiáda 
 Autorské čtení z knihy Hrnčířovy ženy spojené s autogramiádou. Hudební doprovod: Divadlo hudby a poezie Agadir.
Místo:Knihovna Maloměřice, Selská ulice 16
Adresa:Knihovna Maloměřice, Selská 16, Brno

22. 10. 2011 18:00:00Melodram Houslistka 
 Autorské čtení z připravovaného melodramu Houslistka - pět básní v české i anglické verzi. Do angličtiny přeložil Matouš Hořínek.
Místo:Havlíčkův Brod
Adresa:Smetanovo náměstí, Klub OKO, Havlíčkův Brod

21. 10. 2011 16:00:00Hrnčířovy ženy 
 Autorské čtení z nejnovější prózy Hrnčířovy ženy. Kniha vyšla právě v tento den. Ukázka pojednává o vztazích na gymnáziu za totality, o šancích, možnostech i představách mladých lidí. Kapitola předznamenává další dramatické události té doby, které měly dopad na současný život hrdinů románu. Konflikt mezi svědomím a strachem, rozhodování mezi láskou a ctí.
Místo:Havlíčkův Brod
Adresa:Kulturní dům Ostrov, Havlíčkův Brod

4. 10. 2011 19:30:00Šuplík - večer nové poezie 
 Vystoupení v rámci znovuotevřeného pořadu Šuplík v literární kavárně na Leitnerové. Nový moderátor klubu: Mgr. Jiří Šebela.
Místo:Brno, ul. Leitnerova
Adresa:Brno, Leitnerova ulice

17. 3. 2011 17:00:00Stavitelé chrámu poezie 
 Almanach současné české poezie. vydavatel: Agentura Krígl
Uspořádal Jiží Halberštát
Místo:Brno, Mahenova knihovna

12. 9. 2010 17:00:00Autorský večer (Hrnčířovy ženy) 
 Autorský večer se spolúčastí Divadla Hudby a poezie - čtení z připravované knihy Hrnčířovy ženy.
Místo:Brno, Galerie Pod Petrovem

10. 6. 2010 17:00:00Autorský večer (Hrnčířovy ženy) 
 Autorské čtení z připravované knihy Hrnčířovy ženy - spoluúčinkuje Divadlo hudby a poezie Agadir.
Místo:Ostrava - městská knihovna

20. 5. 2010 18:00:00Autorský večer poezie (Vzkazuju po chlebu) 
 Autorský večer sestaveny z básní připravované sbírky Vzkazuju po chlebu a z básní, které vyšly v jednotlivých číslech časopisu pro současnou literaturu - Psí víno. Spoluúčinkuje Divadlo hudby a poezie Agadir.
Místo:Brno, kavárna Alfa, Poštovní ulice

10. 5. 2010 17:00:00Autorské čtení (Hrnčířovy ženy) 
 Autorské vystoupení se spoluúčastí Divadla hudby a poezie Agadir. Čtení z připravované knihy Hrnčířovy ženy.
Místo:Galerie Pod Petrovem

16. 5. 2009 22:00:00Denní menu 
 Uváděná nová próza Denní menu - scénické provedení - Divadlo hudby a poezie Agadir v rámci Muzejní noci.
Místo:Brno - hrad Špilberk
Adresa:Brno - hrad Špilberk
WWW:http://www.agadir.cz

5. 5. 2009 19:30:00Denní menu 
 Uváděna nová próza: Denní menu - scénické provedení - Divadlo hudby a poezie Agadir.
Místo:Brno, Leitnerova
WWW:http://www.agadir.cz

3. 5. 2009 19:30:00Denní menu 
 Uváděná nová próza: Denní menu - scénické provedení - Divadlo hudby a poezie Agadir
Místo:Brumov -Bylnice
Adresa:Kulturní dům Brumov Bylnice, okr. Zlín
WWW:http://www.agadir.cz

2. 5. 2009 17:00:00Denní menu 
 Uváděna nová próza Denní menu - scénické provedení - Divadlo hudby a poezie Agadir.
Místo:Valašské Klobouky
Adresa:Městské muzeum, Masarykovo náměstí Val. Klobouky, okr. Zlín
WWW:http://www.agadir.cz

12. 12. 2008 15:00:00Hlazená srnami a jiné básně 
 Pásmo veršů ze sbírky Vzkazuju po chlebu a cyklus Hlazená srnami, úryvky z próz Tančila jsem v synagoze, Akord dim a Rulandští šedí.
Místo:Praha - Smíchov
Adresa:Praha - Smíchov, literární kavárna Obratník

25. 6. 2008 18:00:00Velké autorské čtení 
 V rámci Velkého autorského čtení, které pořádá Obec spisovatelů, přečtu několik kapitol ze své připravované prózy Denní menu.
Místo:Brno, Mahenův památník

10. 6. 2008 18:00:00Svatební šaty - Vúlajt 
 Ukázka z povídky Vúlajt. Spoluúčinkuje Divadlo hudby a poezie Agadir. Přítomna předsedkyně Obce spisovatelů paní Eva Kantůrková.
Místo:Praha, Literární kavárna Řehoře Samsy

2. 6. 2008 18:00:00Slavnostní autorský večer 
 Slavnostní křest sborníku Devla! Devla! Čtu úryvek mé povídky Vúlajt, která vyšla v tomto sborníku. Přítomna i ministryně Džamila Stehlíková.
Místo:Praha,, Vinohrady

20. 5. 2008 17:00:00Denní menu 
 20. května se v prostorách KJM koná v rámci Hnutí Duha autorské čtení zlínského spisovatele Antonína Bajaji. Patřím k hostům, který si Antonín Bajaja pozval, a přečtu krátký úryvek z připravované novely Denní menu.
Místo:Brno, Kobližná, Knihovna Jiřího Mahena

5. 5. 2008 17:00:00Vúlajt 
 Druhá repríza dramatizace stejnojmenné povídky. Představení je určeno romským spoluobčanům.
Místo:Brno, Bratislavská ulice
WWW:http://www.agadir.cz

4. 5. 2008 14:00:00Vúlajt 
 Dramatizace stejnojmenné povídky. Příběh ženy, která o své začlenění do společbnosti musí tvrdě bojovat, často marně. Předsudky jsou silnější než rozum a svědomí. povídka vyšla ve sborníku Devla! Devla!
Místo:Brno , ul. Lazaretní
WWW:http://www.agadir.cz

4. 3. 2008 19:30:00Vúlajt 
 Dramatizace povídky s romskou tématikou.
Místo:Klub Leitnerova, Brno
WWW:http://www.agadir.cz

2. 3. 2008 14:00:00Vúlajt 
 Veřejná předpremiéra
Dramatizace povídky s romskou tématikou.
Místo:Slavičín
WWW:http://www.agadir.cz

29. 2. 2008 20:00:00Vúlajt 
 Povídka s romskou tématikou uvedena v rámci Výzvy Obce spisovatelů.
Místo:Čs. rozhlas, stanice Vltava

4. 2. 2008 19:00:00Autorské čtení s doprovodem divadla hudby a poezie Agadir 
 
Místo:Praha
Adresa:Čítárna Unijazz
Jindřišská 5
Praha

13. 7. 2007 20:00:00Koncert 
 Zhudebněné básně ze sbírky Schmerzstrauch - poetische prosa und gedichte
Místo:Muhldorf (Německo)
Adresa:Muhldorf (Německo)

29. 6. 2007 20:00:00Rulandští šedí 
 Účast na Mezinárodním setkání spisovatelů. Úryvek z připravovaného románu Rulandští šedí. Sonda do současných vztahů - nejen mezilidských.
Místo:Luhačovice
Adresa:Luhačovice - Lázeňské divadlo

14. 6. 2007 18:00:00Vúlajt 
 Úryvek z prózy Vúlajt - komorní příběh polocikánské hrdinky . Současný portrét společnosti
Místo:Praha, Vodičkova ulice
Adresa:Praha, pasáž U Nováků, knihkupectví Řehoř Samsa

1. 2. 2007 17:00:00Žena, růže, píseň kost aneb Ženy v poezii 
 Besedu o české ženské poezii s brněnskou spisovatelkou Milenou Fucimanovou a šéfredaktorem literárního měsíčníku Host Miroslavem Balaštíkem moderuje Pavla Buchtová.
Místo:Knihovna Jiřího Mahena Kobližná 4, 5. patro - přednáškový sál

20. 10. 2006 18:00:00Hlazená srnami a jiné básně 
 Pásmo veršů ze sbírky Vzkazuju po chlebu,z básnických cyklů Denní menu, Hlazená srnami. Úryvky z prózy Akord dim, Tančila jsem v synagoze a Rulandští šedí.
Místo:Praha
Adresa:Praha - Smíchov, literární kavárna Obratník

9. 10. 2006 18:00:00Rulandští šedí 
 Velké čtení Obce spisovatelů. Úryvek z připravované novely Rulandští šedí.Hudební doprovod Divadlo hudby a poezie AGADIR.
Rulandští šedí vyjdou později pod názvem Denní menu v nakladatelství Kniha Zlín (Marek Turňa).
Místo:Brno, Mahenův památník
Adresa:Brno, Mahenův památník, Mahenova ulice

11. 7. 2006 15:30:00Stařeček kamelot 
 Pásmo veršů s doprovodem Divadla hudby a poezie AGADIR. básně z sbírek: Tma - mléko do propasti vydojené a Stařeček kamelot.
Místo:Brno, Husa na provázku
Adresa:Brno, Divadlo Husa na provázku, Zelný trh

6. 6. 2006 19:30:00Pokuk 
 čtyři básně s doprovodem divadla Agadir
Místo:Brno, Leitnerova
Adresa:Brno, Klub Leitnerova

19. 5. 2006 21:30:00Denní menu 
 Cyklus Denní menu s hudebním doprovodem Divadla hudby a poezie Agadir uveden v rámci Muzejní noci na Špilberku. Hudbu složil Ondřej Fuciman a Peter Múdry. V pořadu zazněly také veše Ladislava Jurkoviče Měsíce.
Místo:Brno, Špilberk
Adresa:Brno, hrad Špilberk
WWW:http://www.agadir.cz

12. 4. 2006 18:00:00Hudebně- poetické pásmo Denní menu 
 Pásmo hudby a veršů, tákající se běhu života, přání i zklamání, tok času a jeho působení, člověk uprostřed prostoru a času...
Místo:Klub Na cestě, Bašty , Brno
Adresa:Klub Na cestě, Bašty, Brno

13. 11. 2005 00:00:00Tančila jsem v synagoze 
 Hudebně poetické zpracování textů nově vydané knihy Tančila jsem v synagoze v podání divadla hudby a poezie AGADIR.
Místo:Šitbořice
WWW:www.agadir.wz.cz

13. 10. 2005 00:00:00Autogramiáda knihy Tančila jsem v synagoze 
 Autogramiáda knihy Tančila jsem v synagoze s doprovodným programem divadla hudby a poezie AGADIR.
Místo:Nakladatelství Cesta
Adresa:Rašínova 5
Brno
WWW:http://www.cestabrno.cz

12. 10. 2005 17:00:00Tančila jsem v synagoze 
 Hudebně poetické zpracování textů nově vydané knihy Tančila jsem v synagoze v podání divadla hudby a poezie AGADIR.
Místo:Zlín
Adresa:Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
WWW:http://www.kfbz.cz/pozvanky.htm#besedy

4. 10. 2005 19:30:00Tančila jsem v synagoze 
 Hudebně poetické zpracování textů nově vydané knihy Tančila jsem v synagoze v podání divadla hudby a poezie AGADIR.
Místo:Klub Leitnerova, Brno
WWW:http://www.agadir.wz.cz/akce.php

16. 9. 2005 00:00:00Tančila jsem v synagoze 
 Hudebně poetické zpracování textů nově vydané knihy Tančila jsem v synagoze v podání divadla hudby a poezie AGADIR.
Místo:Brumov-Bylnice
Adresa:Kulturní dům
Brumov-Bylnice
WWW:www.agadir.wz.cz

18. 7. 2005 18:00:00Měsíc autorského čtení 
 Ukázky z románu Tančila jsem v synagoze, kterou v červenci vydává nakladatelství Cesta Brno. Pořad provází hudebně poetické divadlo Agadir. Zájemci si mohou knihu na místě koupit.
Místo:Brno, Kobližná - Palác šlechtičen
Adresa:Palác šlechtičen -Etmografické muzeum, Brno, Kobližná
WWW:http://www.autorskecteni.cz

20. 6. 2005 19:30:00Kabaret Pokuk 
 Téma kabartetu: Alkohol - nejvěrnější přítel člověka. Uvádím dvě básně z připravované sbírky Vzkazuju po chlebu.

OBSLUHA NA SVATBĚ V KANAÁN

Bylo to v zahradě? Nebo si pronajali sál?
Kdo roznáší kouřící mísy?
Kso sbírá mastné talíře a sklenky od vína?

Kdo první požádá (už dvě promile v krvi)
o další džbán
a pije zázrak jako andělské pozdravení?

Nesouzen
nepokutován
Na svatbě v KanaánV HOSPŮDCE U NUDLE

Pozdní večeře hrne pachy na lopatu
V páteční večer je hospoda narvaná
karavany kouře pomalu postupují
nad stoly

Hlasy sedají na temena hlav

Žízeň štamgastů je ozvučený čapí let
Jen dětí nepřibývá
Místo:Brno, Starobrněnská, vinotéka U Karla

11. 5. 2005 18:00:00Autorské čtení 
 Akce Obce spisovatelů. Uvádím některé kapitoly z románu Tančila jsem v synagoze. Hudební doprovod - členové souboru Agadir. Večer uvede básník Zeno Kaprál. Srdečně zvu přátele, známé i neznámé.
Místo:Mahenův památník Brno

6. 5. 2005 18:00:00Hudebně poetická vystoupení ve spolupráci s divadlem hudby a poezie AGADIR 
 Hudebně poetická vystoupení ve spolupráci s divadlem hudby a poezie AGADIR.
Místo:Rimavská Sobota (Slovensko)
Adresa:Rimavská Sobota 979 01
WWW:http://www.rimavskasobota.sk

5. 5. 2005 14:10:00Hudebně poetická vystoupení ve spolupráci s divadlem hudby a poezie AGADIR 
 Hudebně poetická vystoupení ve spolupráci s divadlem hudby a poezie AGADIR.
Místo:Rimavská Sobota (Slovensko)
Adresa:Rimavská Sobota 979 01
WWW:http://www.rimavskasobota.sk

13. 4. 2005 19:00:00Autorské čtení - básně vydané v časopise Psí víno 
 Přečtu ukázky z rukopisné sbírky Vzkazuju po chlebu a z připraveného románu Tančila jsem v synagoze (nakladateství SURSUM, Tišnov).
Uváděné básně vyšly v literárním časopise pro současnou poezii Psí víno (Zlín):

JMÉNO JOSEF

Nažluto natřená postel vychozené papuče s kovovými přezkami
a blechy drobné psí blechy v oválném rámu svatební fotografie
pomalu šlukovaná partyzánka prý je nepoctivá ta fotografie
nevěsta měla už ...kafé nalité v půllitrovém hrnku
budíček na čtvrtou ranní
Já půjdu s tebou do práce
Jdi ty Kubo s Kubou umřela bys
Narozen v Bohdanči
přikrčen u chraptivé philipsky chytal do ucha smích Járy Kohouta
naděje šiky pranostyk a předpovědí
Otec který nikdy nezplodil děcko tatínek
kterému jsem v ten poslední den
nerozestlala postel modrýma očima mě podebral
a v poledne už ležel pod kopřivami
hluchoněmými včelám se nad nimi dařilo a bzučely a tkaly
nitě k nepřestřihnutí


MODRÁ ZE STŘÍBRA ČERVENÁ ZE ZLATA

a pozlacené pivo a kouř do modra
stěny bezbarvé jak staré vtipy
Stařík přišel z nemocnice a naráz přilije pivo k slzám
špinavě žlutým jako zbylé zuby jeho ženy
Už je po operaci a viděl ji přes okénko
a že od rána nejedl měl motanici a sklo se zakouslo
do polštáře pod její hlavou
a on nemůže nic Vůbec nic dělat

KOVOVINA

Hlasy pod oknem už dávno po půlnoci
železné piliny po kterých ráčkují strnadi a drozdi

Diskutanti z diska rytmy rýčů na spánek ještě ani pomyšlení

Neslyším tě mezi nimi a o to horší jsou moje představy
že někde sám
Sám kovovou sekyrku zatínáš do stromu
do kterého duša moja chodí spávat
Děcko moje
nevíš o své matce o nic víc než jsem já věděla o mé

OGAMSKÉ PÍSMO III (číselná řada)

Poprvé 7.15 podruhé 23.55 potřetí 6.00
tři tisíce dvě stě gramů tři tisíce tři sta tři gramy a ještě jednou tři tisíce tři sta gramů
devatenáctý den devátého měsíce čtrnáctý den čtvrtého měsíce dvacátý devátý den měsíce šestého
tři požehnané roky dvacátého století
a nespočet nespočet navždy už nespočet...
Místo:Praha, - Smíchov 1
Adresa:Vltavská 24
Praha 5, Smíchov (metro B, stanice Anděl)

28. 2. 2005 19:30:00Kabaret POKUK 
Místo:Vinotéka U Karla
Adresa:Starobrněnská
BRNO

20. 2. 2005 23:00:00Poetické nocturno 
 V rozhlasovém pořadu s názvem Poetické nocturno uvedené dvě básně: Dětská koupel a Slepému děvčátku. Pořad byl věnován almanachu poezie Co si myslí andělíček (Dítě v české poezii). Almanach uspořádali Ivan Petlan a Tomáš Lotocki, vydalo nakladatesltví Větrné mlýny Brno 2004. Pořad uvádí Mirek Kovářík.
Místo:Český rozhlas 2 - Praha

30. 11. 2004 19:30:00Kabaret POKUK 
 Když jsou klasikové napadeni počítačovým virem

Báseň první (chudák Mácha,Karel Hynek)

V ten pozdní večer podzim byl,
tajemný jev, jenž sinus zván,
nepochopen a nepoznán
v mlžině piv se utopil.
Veta po blankytu - v turbodmychadle pluje,
po oudu galvanizátorů lámán oud
ionizačních chemomorfních i jinejch,
a smutný modem marně mluví k nim.

Báseň druhá (tentokrát Erben, Karel Jaromír)

Již jedenáctá odbila,
a Sinus doma nebyla,
a Sinus doma nebyla,
s tajemným Modem randila.

Co to máš, Simko, za pasem?
Ionizační chemomorfní galvanizátor vzala jsem.

Vzal předmět,loknul, zatřepal
a byli rázem o blok dál.

Co tě to ještě napadlo?
Vzala jsem turbodmychadlo.

Jsi, Simko, bezva, super, víš?
Jak ty mi vzácně rozumíš!
Injekční jehla by nebyla?
Namáčel bych ji do piva.

I jehlu má, však tuší už
na jaký pohon její muž
jede a jede. Co tak dát
mu místo jehly kolovrat?


Báseň třetí (ach, jo, i Neruda, Jan)

Z bouřného turba jsme se narodili,
ke galvanizátoru ionizačchemomorfnímu ryčně jdem,
vstříc strmým sinusům i zlatým pivům duše naše pílí,
šíj kloníce jen před modem.


Báseň čtvrtá (zachraňte Sládka, Josefa Václava)

Slyš křišťálovou pěnu piv
v turbodmychadle znít,
kde ionizační chemomorfní
galvanizátor ční.

Tam do rodných brázd sinus pad,
neb rodných brázd je hoden,
a nad ním i přes listopad
zajásal jarně modem.


Báseň pátá (ohrožen i Bezruč, Petr)

Tak málo mám krve a ještě ji upíjí
ionizační chemomorfní galvanizátor.
Na jednom rameni turbodmychadlo,
na druhém modem -
a já, škaredý fantom,
sinus platný jako loňská cena piva
převedená na cocacolu,
volám: přijde den, zúčtujem spolu!


Báseň šestá (proboha! I Nezval, Vítězslav)

Naše životy jsou jako turbodmychadlo,
jež unacveně zívlo, než se propadlo.

Jednou kvečeru deklasován černým pivem
stanul jsem na nábřeží poražen jistým divem:
ionizační chemomorfní galvanizátor tam v pachu noci tona
připomněl sinus mých úhlů i sinus Edisona.

Je něco krásného v ubohém žití mnohém:
odvaha a radost nalézat vlastní modem.


Báseň sedmá (měl vždycky zlé tušení, Halas, František)

Staré ionizační chemomorfní galvanizátory,
stará turbodmychadla,
nám do vás už nic není.
Staré sinusy i kosinusy,
jen co spočítány, už z tabule smazány,
i starý modem - opomenutý, uplakaný, v trýzni,
jak cena piva po tak velké žízni.

Báseň osmá (Hrubín - taky František - a taky postižený)

Je právě XX hodin XX minut (laskavě doplňte podle svých digitálek) středoevropského, posunutého času,
počínající nocí právě padá ionizační chemomorfní galvanizátor
a turbodmychadlo se skřípěním odbrzdí dráhu hvězd.

Ó, hvězdy, marno, hvězdy,
zatímco tady řešíme, zda sinus alfa větší než nula,
a žhavíme svůj modem,
tam právě padá, stále do nás padá
desáté, patnácté
pivo.
Stále padá, stále bude padat,
jsme k nezavření,
ó, hvězdy, marno.


Báseň devátá (zachránit tyto verše bude docela fuška, ale lehká jsou jen ***, že Holane, Vladimíre)

Sinus?
V bodavém sípotu turbodmychadla
je sinus terčem, nebo šípem?
Ale neptej se galvanizátorů
ionizačních chemomorfních.
Ta chvíle pro modem
je sama o sobě hledanou odpovědí:
zeď pivem čpící není k dosažení výšky.


Báseň desátá (Ještě že se toho nedožila maminka, Seiferte, Jaroslave)

Vzpomínám - kuchyní zavoní
turbodmychadlo v ruce maminčině
a já se těžce probouzím
ze sna o přemilostné Číně.

A vidím zase Číňanky,
nad nimiž jako obr ční
galvanizátor chemomorfní
i ionizační.

A pořád ve snu slyším hlas:
Sinusku, už je čas.

Vstávám a tajně dopíjím
zvětralý doušek piva.
Maminka mi to promíjí
a teskně se za mnou dívá.

Pak sběhne rychle po schodech
a podá mi můj modem.
Já pořád vnímám její dech,
jsem jejím nehodným plodem.


Báseň jedenáctá (I ty, Holube, Miroslave?)

Malá úvaha o dění ve vinotéce U Karla v Brně

Je dán ionizační chemomorfní galavanizátor G
a turbodmychadlo T,
je dán sinus S a modem M
a důvod tohoto konání je znám:
činíme tak, abychom rozluštili hlavolam,
kde nachází se centrum všeho bytí -
a dokázáno jest, že
v nemírném piva pití.


Báseň dvanáctá (jakýsi moderní potrefenec, tak se do něho dáme taky)


Báseň vyvolaná událostmi ve vinotéce U karla, v níž se bez mučení vypovídá toto:
Lampa přidušená vybranými slovy
zpola ohořelá ale ještě doutnající
si troufla kopnout do schodů
kteréž pak se jeden po druhém
přískokem vpřed
měnily v moderní sošné seskupení
představující ionizační chemomorfní galvanizátor
stulený k turbodmychadlu
takže se v náhodném neizolovaném chodci
visícím mezi dvěma vodiči
(prostonárodně řečeno - na skřipci mezi údivem a znechucením -
odborně mezi napětínm a odporem)
rachotivě rodí obávaná obluda
sinus zvaná
jejíž dráha = čti rovná se
archetypálnímu válení sudů piva
sentimentálnímu to důkazu že
jednou jsi dole
podruhé nahoře
ale jinotajně nazýávaná sinusoida
se dere napříč našimi vášnivými galvanizátory
i vašimi vzdychajícími turbodmychadly
a vůkol není žádný modem
co by nás z bryndy vytáhl
Amen.
Místo:Vinotéka U Karla
Adresa:Starobrněnská
BRNO

23. 10. 2004 14:00:00Autorský večer 
 Autorský večer sestavený z veršů rukopisné sbírky Vzkazuju po chlebu a z ukázek trojnovely Tančila jsem v synagoze. Slovo je provázeno původní hudbou divadla hudby a poezie Agadir.

Předběžný program:

BLOK I.: (Vzkazuju po chlebu)
 • Úvodní přivítání
 • Poezie, hudba (Agadir)

  Seznam básní:
  VZKAZUJU PO CHLEBU I
  VZKAZUJU PO CHLEBU II
  VZKAZUJU PO CHLEBU III
  MODLITBA
  O LÁSCE VÍC NEŽ PLAŠE
  MODRÁ VELRYBA
  ŠPANĚLSKO
  DOPIS BIOLOGICKÉMU OTCI
  JMÉNO JOSEF
  OGAMSKÉ PÍSMO I
  OGAMSKÉ PÍSMO II
  OGAMSKÉ PÍSMO III
  ŽENSKÁ ŇADRA VŽDY O PÁR MILIMETRŮ VĚTŠÍ NEŽ HLAVA
  MALOVÁNÍ MALÍŘE LIBORA

  BLOK II.: (Tančila jsem v synagoze, část 1: Noe)
 • Úvod
 • Noe (píseň)
 • Archa I (čtení)
 • Rozhovor Františky s Bernardou
 • Archa II (čtení)

  BLOK III.: (Tančila jsem v synagoze, část 2: Tančila jsem v synagoze)
 • Úvod
 • Tanec - Romance Cis moll
 • MDŽ
 • 1. máj
 • Místo:Tišnov, Městské kulturní středisko (sál pod kinem)
  WWW:http://www.volny.cz/mekstisnov

  3. 9. 2004 20:00:00Autorské čtení s doprovodem divadla hudby a poezie Agadir 
   Autorské čtení s doprovodem divadla hudby a poezie Agadir
  Místo:Brumov-Bylnice
  Adresa:Kulturní dům
  Brumov-Bylnice
  WWW:http://www.brumov-bylnice.cz

  7. 5. 2004 16:00:00Účast při předání Ceny Premia Bohemica německému básníkovi Reineru Kunzemu 
  Místo:Praha
  Adresa:Veletržní palác
  Praha

  3. 2. 2004 19:00:00Večer poezie - čtení z rukopisu 
   Čtu výběr básní z rukopisu. Uvádí paní Julie Blažková
  Místo:Brno - Klub Letnerova

  15. 3. 2003 16:00:00Autorské čtení - Obraziště 
   Autorské čtení z knihy Obraziště. Následná beseda.
  beseda. V besedě vystoupil i dr. Ladislav Soldán, který knihu recenzoval. Přítomen také vydavatel knihy pan Miroslav Klepáček . nakladatelství Sursum.
  Místo:Tišnov - městská knihovna

  14. 1. 2002 18:00:00Velké čtení Brno - Tančila jsem v synagoze 
   Velké čtení - uvádí člen Rady Obce spisovatelů básník Zeno Kaprál. Čtu úvod trojnovely Tančila jsem v synagoze.
  Místo:Mahenův památník - Brno
  Adresa:Mahenův památník, ul. Mahenova Brno

  8. 9. 2001 16:00:00Autorské čtení - Tma . mléko do propasti vydojené 
   Autorské čtení - ukázky ze sbírky Tma - mléko do propasti vydojené, kterou vydalo Biskupské gymnázium.

  8. 9. 2001 16:00:00Autorský večer 
   Autorský večer - čtení z básnické sbírky Tma - mléko do propasti vydojené. Následná beseda s přítomnými posluchači.
  Místo:Dolní Kounice

  10. 10. 2000 19:00:00Autorský večer - Tma - mléko do propasti vydojené 
   Autorský večer - čtení ze sbírky Tma - mléko do propasti vydojené. Večer uvedl ředitel muzea Petr Odehnal.
  Místo:Městské muzeum Valašské Klobouky

  10. 10. 2000 18:00:00Autorský galavečer: Těm, kteří slyší 
   Večer poezie. Spoluúčinkující: básnířka Jiřina Axmannová a básník a herec Miloň Čepelka. Hudební spolupráce Petr Axmann.
  Místo:Praha, klub Malaché

  10. 10. 2000 15:00:00Večer poezie - Tma - mléko do propasti vydojené 
   Večer poezie s následnou besedou.
  Místo:Městská knihovna Brumov - Bylnice

  20. 10. 1999 16:00:00Zweisprachige Lesung 
   Dvojjazyčný večer - v překladu Reinera Kunzeho zazněly mé verše ze sbírky Stařeček kamelot a ukázky z básnické prózy Akord dim.
  Mezi přítomnými byl i básník Ernst Schmid, který později pod vlivem tohoto básnického večera napsal báseň Nach einer Lesung in tschechischer Sprache (für Milena Fucimanova. Báseň vyšla v jeho básnické sbírce Winternächtig (Rezistenz Verlag Linz - Wien 2000).
  Místo:Linz - Rakousko

  10. 1. 1990 16:00:00Abelovy děti 
   Křest básnické sbírky Abelovy děti, kterou vydalo kulturní středisko Gottwaldov (Zlín).
  Autorské čtení z této knihy sbírky se konalo v prostředí malenovického hradu. Pořad byl výtvarně doplněn autorskými perokresbami Davida Daniela z Brna, který sbírku Abelovy děti ilustroval.

  Ukázka:

  Už dva dny vím, jak vichřice poničila les
  směrem k Brumovu.
  První noc se mi zdálo, že
  mne krajní povalený strom prosil,
  abych mu opatrně sundala křídla.
  Jedno bylo poškozené a vlastně k ničemu.
  Právě to jsem si vyprosila.
  Dnes ráno vypadalo jako pavouk
  Křídla mohou mít různé podoby.

  Miluji květiny, stromy, ptáky oblaka -
  (říkáme všichni)
  Chci, aby si lidé rozuměli a byli k sobě upřímnější -
  (říkáme všichni)
  Je právě načase nechat si ve vlasech
  housenku, která se chystá zakuklit.
  Ale zdá se, že bude o motýla méně.
  A přitom tolik milujeme motýly, květy a oblaka ...

  Už je zase den, ale je to den po bálu.
  Popelce omrzly nohy a nevejdou se do
  tanečních střevíčků.
  Podle čeho dá princi znamení?
  Ale znamení dá. Znamení dá ...

  A zase noční zvonek, který vrazil
  do jedenácté jako nůž,
  až do všech puklin zatéká voda...
  Není pravda, že miluji, když ...
  ... když dovolím vykouřit vosí hnízda,
  vyrvat vstavače, vysoudit víc ...
  Není pravda, že miluji a bojím se,
  bojím se předem.
  ...
  Jsme chrti na stopě, ale sprejů je mnoho.
  Zlo: zdůvodněné.
  Dobro: zpochybněné.
  Zásady pokud možno přesné (neplýtvat)
  A opakovat:
  NEOPOUŠTÍM PŘÁTELE V TĚŽKÝCH CHVÍLÍCH
  Tak tedy v jakých?
  Místo:Gottwaldov (Zlín) - Malenovice

  10. 5. 1985 18:00:00 Křest antologie Klíčení 
   Autorské vystoupení - křest antologie Klíčení. Antologii vydalo nakladatelství Mladá fronta, Praha 1985. Pořad režijně připravil dr. Vladimír Just.
  Místo:Praha - poetická kavárna Viola
  Adresa:Praha, Národní třída - poetická kavárna Viola

  0. 0. 0000 00:00:00Kabaret Pokuk 
   Sled písní a básní s motivem Prahy - za účasti pražských umělců.
  Uvedla jsem báseň inspirovanou Prahou:

  PRAŽSKÁ MOMENTKA

  Průvodce slíbil že
  nám ukáže tajemství noční Prahy
  jenomže byl rychle odvolán
  k porodu Libušině
  Předpokládám že kněžny
  když nás opustil
  ubohé Nepražany)
  uprostřed parku který se cpe tmou
  Ale Praha překvapení dští:
  V té tmě vidím jak si Krásnohorská
  v nejmenovaném sadu pražském
  spodničku zdvihá
  a chytí blešku přímo nad podvazkem
  Místo:Brno, Starobrněnská, Gotic café

  0. 0. 0000 00:00:00Autorské čtení 
   Autorské čtení a autogramiáda nově vydané prózy Hrnčířovy ženy pro sdružení Ženy 50.
  Místo:Anenská 10 Brno
  Adresa:Anenská 1O. Brno

  0. 0. 0000 00:00:00Křest knihy Hrnčířovy ženy 
   Křest knihy s autogramiádou. Knihu uvede prof. JAMU Miroslav Plešák. Přítomen bude také předseda Obce spisovatelů Tomáš Magnusek.
  Čte autorka za doprovodu členů Divadla hudby a poezie Agadir.
  Místo:Mahenův památník Brno

  0. 0. 0000 00:00:00Autorské čtení 
   Čtení z nového románu Klenba chleba - na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě..
  kniha vychází v nakldatelství SURSUM Tišnov
  Místo:Havlíčkův Brod
  Adresa:Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov

  0. 0. 0000 00:00:00Rozhlasová beseda 
   Rozhlas Brno - Zelný rynk
  Beseda s redaktorkou Alenou Blažejovskou na téma: Básnířka či prozaička Milena Fucimanová?
  Rozhovor o základních námětech v knihách MF - generační vztahy, otázky viny a trestu, odcizení, vztah člověka k přírodě, k lidem, k sobě samému.
  V prvních prózách opakovaný motiv nečekaného úderu - těžká nemoc, ničivé záplavy na Moravě, později v Čechách: lyrická próza Akord dim,(nakladatelství SURSUM Tišnov) novela Obraziště (nakladatelství SURSUM Tišnov),trojnovela Tančila jsem v synagoze (nakladatelství Cesta Brno).
  Arogance dominantního postavení člověka nad přírodou: novela Denní menu (nakladatelství Kniha Zlín).
  Doznívání totality: psychologická novela Hrnčířovy ženy (nakladatesltví Sursum Tišnov).
  Román Klenba chleba (nakladateství Sursum Tišnov) - závažné téma asistované reprodukce a vše, co daná skutečnost přináší či může přinést.
  Upozornění na další knihu - román v sedmi příbězích Nárazový tón zvonu A1 (nakladatelství Sursum Tišnov)- vyjde v měsíci květnu 2014.
  Besedu je možné uslyšet na: www.rozhlas.cz/brno/zelný/rynk/zprava/literarní-vyroci-milena-fucimanova-1345071
  Místo:Brno, Beethovenova, Český rozhlas
  Adresa:Český rozhlas Brno,Beethovenova ul.

  0. 0. 0000 00:00:00Cesty 
   Společný česko-slovenský autorský večer. Představíme básnickou sbírku Cesty.
  Spoluautorky: Etela Farkašová a Milena Fucimanová, knihu ilustrovala Květoslava Fulierová. Večer je provázen původní hudbou Ondřeje Fucimana. na kytaru hraje Lukáš Kotol, na klavír Ondřej Fuciman.
  Autorský večer uvede slovenský spisovatel a kritik Ján Tazberik.
  Akce se účastní také nakladatel knihy, pan Miroslav Klepáček, nakladatelství SURSUM, Tišnov.
  Místo:Bratislava
  Adresa:Bratislava, Mestská knižnica

  0. 0. 0000 00:00:00Nezabíjejte toho krocana 
   Básně z připravované básnické sbírky Nezabíjejte toho krocana:
  Teleskopické toulky, Odcházení, Schůdky ke sv. Trojici
  Z cyklu Svatořečení beduínů:
  Výduť galaktického jádra, Životodárné výtrysky nad Enceladem
  Z cyklu Divergentní posloupnost:
  Bezmocnost. Krutost, Fresiánka, Jednoho dne..., Snímání v ZOO, Třemdava bílá podpaluje les, Snímání v porubaném lese, Zápas
  Místo:Kavárna Ponava, Lužánky 3 , Brno
  Adresa:Kavárna Ponava, Lužánky 3, Brno