spisovatelka, překladatelka, lingvistka

AUTORSKÁ ČTENÍ
Zobrazit pouze autorská čtení

6. 1. 2020 17:00:00Nezabíjejte toho krocana 
 Jako host Aleny Vávrové uvede M. F. svou novu knihu : Nezabíjeze toho krocana
Místo:Praha, Kampa, Werichova vila

28. 11. 2019 18:30:00Nezabíjejte toho krocana 
 Vernisá? nové básnické sbírky. Divadlo hudby a poezie Agadir uvádí její scénické podobu.
Hudbu komponoval Ondřej Fuciman a Daniel Forró.
Účinkují členové divadla Agadir.
Místo:Knihovna Jiřího Mahena, Kobli?ná 4

25. 5. 2019 21:30:00Nezabíjejte toho krocana 
 V rámci Ponavafest čtení z připravované básnické sbírky Nezabíjejte toho krocana
Ze stejnojmennmého cyklu básně:
Nezabíjejte toho krocana, Teleskopické toulky, Schůdky ke sv. Trojici, Odcházení
Z cyklu Svatořečení beduínů:
Výdu? galakltického jádra I-III, ?ivotodárné výtrysky nad Enceladem
Z cyklu Divergentní posloupnost:
Bezmocnost, Krutost, Friesiánka, Jednoho dne, Třemdava bílá podpaluje les, Snímání v porubaném lese, Zápas
Místo:kavárna Ponava Lu?ánky 3, Brno
Adresa:Kavárna Ponava , Lu?ánky 3, Brno

24. 5. 2019 00:00:00Cedrové dřevo 
 V rámci Noc kostelů byla uvedena ?está kapitola připravovaného románu Hnízda v octu.Pouze autorské čtení bez hudebního doprovodu a spoluúčinkujících.
Místo:Kostel ve Starém Lískovci
Adresa:Kostel Jana Nepomuckého ulice Eli?ky Přemyslovny, Starý Lískovec

18. 11. 2018 15:00:00Cedrové dřevo 
 Scénické čtení ?esté kapitoly románu Hnízda v octu nazvané Cedrové dřevo. pocta v?em otcům, dědečkům a pěstounům nevyjímaje sv. Josefa.
Čte Milena Fucimanová, spoluúčinkují Samuel Strnad a Filip Fuciman Původní hudbu na klavír hraje Ondřej Fuciman
Scénické čtení bylo ve stejné sestavě uvedeno u? předtím 20. října také ve Vala?ských Kloboukách a 21. října v Brně ve Starém Lískovci a 22. října opět v Brně v Bohunicích.
Místo:Praha - Karlín Vítkova 13
Adresa:Praha - Karlín, Vítkova 13

20. 10. 2018 18:00:00Cedrové dřevo 
 Dramatizace povídky - ?esté kapitoly připravovaného románu Hnízda v octu.
Hudební doprovod - klávesy - Ondřej Fuciman , autor hudby
Spoúčinkují Filip Fuciman a Samuel Strnad
Uvádí ředitel Městského muzea PhDr. Petr Odehnal

Cedrové dřevo je věnováno v?em tatínkům, dědečkům i pěstounům, včetně sv. Josefa.
Místo:Vala?ské Klobouky
Adresa:Vala?ské Klobouky Masarykovo náměstí,
Městské muzeum

11. 5. 2018 13:00:00Malajka p?eničná 
 Čtení z připravované prózy Hnízda v octu. Ukázka první kapitoly: Malajka p?eničná. Vstupní kapitola - vyprávěčky si vzpomíná na historii svých prarodičů. Praha - Vídeň Krátce před 1. světovou válkou a po ní.
Spoluúčast při přednesu: Eva Strnadová
Čtení se uskutečnilo v rámci Českého centra Mezinárodního PEN klubu v Praze - v salonku PEN klubu v 1. poschodí.
Místo:Praha- Hole?ovice, Výstavi?tě, Průmyslový palác
Adresa:Průmyslový palác 7, Výstavi?tě - Praha - Hole?ovice

17. 5. 2017 14:00:00Divergentní posloupnost, Nezabíjejte toho krocana a Houslistka 
 Komponované pásmo ze tří samostatných cyklů Houslistka - výběr básní z melodramu, který vy?el kni?ně ve slovenském vydavatelství PRO Augustin Rosa.
Druhý cyklus: Divergentní posloupnost zachycuje svět posledních dvou let 2015- 1017 - předev?ím vlnu migrace a na?e svědomí.
Nezabíjejte toho krocana - osobní mikrosvět na pozadí společenských nejistot, křivd a obav.
Místo:Praha - Hole?ovice
Adresa:Praha - Hole?ovice, Veletr?ní palác - výstavi?tě. Svět knihy. Čtení v salonku PEN klubu.

15. 1. 2017 18:00:00Cesty Houslistky 
 Autorské čtení z básnických knih: Cesty (nakladatelství Sursum, Ti?nov)
a Houslistka (nakladatelství Pro libris, Banská Bystrica)
Autorská hudba - Ondřej Fuciman - klavír
Zvonkohra - Samuel Strnad a Filip Fuciman
Uvádí Tomá? Lotocki
Místo:Brno- Lu?ánecká 3
Adresa:Brno, Lu?ánecká 3, kavárna Ponava - bývalá Verbena

4. 10. 2016 19:00:00Autorské čtení  
 Autorské čtení z knihy Cesty - vydalo nakladatelství Sursum
a z knihy Houslistka vydalo nakladatelství PRO Banská Bystrica
Tato kniha má i hudební podobu - na CD vychází jako melodram - Hudba Ondřej Fuciman
Obě knihy představují jazykový experiment - jsou psané makaronským ver?em - prolíná se če?tina a sloven?tina.
Klavírní doprovod - Ondřej Fuciman, klavír
Místo:Klub Leitnerova, Brno

14. 5. 2016 14:00:00Svět knihy 2016 - Praha 
 Čtení z vydané básnické sbírky Cesty.
Vybrané básně: Podél trati do Brumova - čteno ve slovenské verzi,
v české verzi:
Procházka na břehu Svratky, Ruiny, Nevyslovitelno nepojmenovatelno
Dále ukázky z rukopisu - prózy nazvané Hnízda v octu
Ukázka:

Procházka na břehu Svratky

Perle?oví kačeři se sytě zelenými hlavičkami
a kachny nenápadné jako vyhaslé uhlíky -
to je bo?í danost Laskavá peříčka ?ádné otázky
Chromatická stupnice
Ale pod splavem dva vyskakující fotbalové míče zoufale
bojují o ?ivot
jako by přírodní zákony přihrávaly bo?í podpásovce
Ultra Ultra Ultra
Jsem také v ringu: moje vydýchaná du?e se panicky bojí
ohla?ované smrti
Jsem vybagrovaná jáma o dvou tvářích: vydě?ená i rozpínavá
jako vesmír
Bůh ze mne uniká zteřelou ?ílou
V takových chvílích je něčí blízkost přímo osudově potřebná
Místo:Praha - Veletr?ní palác Hole?ovice,
Adresa:Praha - Hole?ovice, Veletr?ní palác

6. 4. 2016 15:00:00Autorské čtení ve vysokých Tatrách  
 Čtení z dvojjazyčné sbírky Cesty, kterou vydalo nakladatelství SURSUM. Dvojjazyčné ver?e - česky i slovensky
Autorské čtení probíhalo ve dvou dnech na středních ?kolách v Popradu a v městě Vysoké Tatry.
Spolu četli ze svých básnických knih sloven?tí autoři Peter Mi?ák, Gustáv Murín, Vladimír Skalský a český básník Jaroslav Holoubek.
Místo:Vysoké Tatry

3. 10. 2015 17:00:00Bělablanka aneb Tak to ne, ?imone 
 Světová premiéra dětské opery na libreto Mileny Fucimanové.
Hudbu zkomponoval Bedřich Gregorini.
Moderní pohádka o králi, který se chtěl stát mediální hvězdou.
Představení se koná ve Stavovském divadle v Praze. 3. října v 17.00 hodin.
Po přestávce DOP uvede známou a slavnou dětskou operu Brundibár.
Obě díla zazpívají členové Dětské opery Praha.
Ředitelka DOP je Jiřina Marková
Místo:Praha - Stavovské divadlo
Adresa:Stavovské divadlo, Praha

10. 3. 2015 17:00:00Nárazový tóm zvonu A1 Cesty 
 Ukázka ze dvou povídek z knihy Nárazový tón zvonu A1 - Povídka: Vymítač ďábla a Povídka Juglans regia
Ukázka z připravované dvojjazyčné básnícké sbírky Cesty
Místo:Praha - Klementinum

28. 2. 2015 17:00:00Nárazový tón zvonu A1 
 Autorské čtení za spolupráce členů Divadla hudby a poezie Agadir:
Danica Zapletalová - přednes, Luká? Kotol - kytara a Ondřej Fuciman - klavír. Čtení provází původní hudba Ondřeje Fucimana.
Z knihy Nárazový tón zvonu A1 byla uvedena povídka Vymítání ďábla.
Velký dík majiteli Galerie, panu Josefu Bařinkovi, který poskytl tomuto představení prostor a postaral se také o propagaci. Galerie má ve městě velmi dobrý ohlas, co? se projevilo i na náv?těvnosti.
Místo:Boskovice, Galerie Josefa Kubína

7. 10. 2014 18:00:00Autorské čtení 
 Autorské čtení z nejnověj?í knihy M.F.: Nárazový tón zvonu A1. Knihu vydalo nakladatelství SURSUM Ti?nov v roce 2014.
Autorku provázejí členové Divadla hudby a poezie AGADIR:
Danica Zapletalová - přednes
Jana Popelková - flétna
Peter Múdry - kytara
Hudba. Ondřej Fuciman

Místo:Knihovna Lány, Brno - Bohunice
Adresa:Knihovna Jiřího Mahena, Lány - Brno - Bohunice

2. 10. 2014 17:00:00Autorské čtení 
 Autorské čtení - scénická hudebně poetická montá? z povídky Juglans regia. Povídka je vybraná z nejnověj?í autorčiny knihy: Nárazový tón zvonu A1. Knihu vydalo nakladatelství SURSUM Ti?nov v roce 2014.
Spoluúčinkují členové Divadla hudby a poezie AGADIR:
Danica Zaplatelová - přednes
Jana Popelková - flétna
Peter Múdry - kytara
Hudba:Ondřej Fuciman
Místo:Mahenův památník, Mahenova 8, brno
Adresa:Mahenův památník, Mahenova 8, Brno

13. 5. 2014 14:00:00Cesty 
 Čtení z dvojjazyčné sbírky Cesty, vydané nakladatelstvím SURSUM. Básně česky a slovensky, spoluautorka Etela Farka?ová.
Vybrané básně:
ve slovenské verzi: Pozdl? trate do Brumova. Meno Jozef
v české verzi. Procházka na břehu Svratky, Ruiny, Jednomu torzu, Nevyslovitelno, nepojmenovatelno
Dále ukázka z rukopisu prózy nazvané Hnízda v octě

Ukázka:

Procházka na břehu Svratky

Perle?oví kačeři se sytě zelenými hlavičkami
a kachny nenápadné jako vyhaslé uhlíky -
to je bo?í danost Laskavá peříčka ?ádné otázky
Chromatická stupnice
Ale pod splavem dva vyskakující fotbalové míče zoufale
bojují o ?ivot
jako by přírodní zákony nahrávaly bo?í podpásovce
Ultra Ultra Ultra
Jsem také v ringu: moje vydýchaná du?e se panicky bojí
ohla?ované smrti
Jsem vybagrovaná jako jáma o dvou tvářích: vydě?ená i rozpínavá
jako vesmír
Bůh ze mne uniká zteřelou ?ílou
V takových chvílích je něčí blízkost přímo osudově potřebná

Místo:Praha - Hole?ovice
Adresa:Praha - Hole?ovice, Veletr?ní palác,
sál PEN Klubu

22. 4. 2014 09:00:00Rozhlasová beseda 
 Rozhlasová beseda - Alena Bla?ejovská, Zelný rynk, Rozhlas Brno
Básnířka, či prozaička Milena Fucimanová?
Rozhovor o prózách MF, o opakovaných námětech v jejích knihách: generační vztahy, tě?ké ?ivotní zkou?ky, krize i katarze lidského údělu.
Motiv - břímě tě?ké nemoci: lyrická próza Akord dim (nakladatelství Sursum Ti?nov), motiv záplav na Moravě , později v Čechách - novela Obrazi?tě (nakladatelství Sursum Ti?nov) a trojnovela Tančila jsem v synagoze (nakladatelství Cesta Brno).
Arogance člověka vůči přírodě, vůči ?ivým tvorům, ale i k sobě samému: novela Denní menu
(nakladatelství Kniha Zlín).
Důsledky totality - novela Hrnčířovy ?eny (nakladatelství Sursum Ti?nov)
Beseda se blí?e soustředila na novou prózu - román Klenba chleba (nakladatesltví Sursum Ti?nov): záva?né globální téma asistované reprodukce se v?emi stávajícími i mo?nými důsledky.
V závěru se autorka zmínila o své nejnověj?í knize. Je to román v sedmi příbězích nazvaný Nárazový tón zvonu A1 (nakladatesltví Sursum Ti?nov). Knihu doplňuje i CD - jeden z příběhů: Vtom byla Maria vyru?ena ze čtení je dramaticky zpracovaný , provázený původní hudbou Ondřeje Fucimana.
Kniha vyjde v měsíci květnu a dal?í z příběhů : Eustach bude ve scénické podobě uveden ve Val.Kloboukách - 11. května, dále v Brně. 15. května v Klubu Leitnerova a 17. května na ?pilberku v rámci brněnské muzejní noci.
Povídku představí Divadlo hudby a poezie Agadir.
Celý rozhovor je zachycen na stránkách: www.rozhlas.cz/brno/zelnyrynk/zprava/literarni-vyroci-milena-fucimanova-1345071
Místo:Brno, český rozhlas, Beethovenova ul.
Adresa:Český rozhlas Brno, Beethovenova

21. 3. 2014 18:00:00Klenba chleba 
 Autorské čtení z nejnověj?ího románu Klenba chleba - nakladatelství Sursum. Spojeno s besedou.
Místo:Brno - Maloměřice, KJM
Adresa:Brno - KJM - Selská 8

6. 3. 2014 17:00:00Klenba chleba - román 
 Autorské čtení z nejnověj?ího románu Klenba chleba - nakladatelství SURSUM
Spojeno s besedou a autogramiádou.
Místo:Brno, Mahenův památník
Adresa:Brno, Mahenův památník, Mahenova 8

4. 3. 2014 18:00:00Klenba chleba - román 
 Autorské čtení z nově vydaného románu Klenba chleba - nakladatelství Sursum. Román ze současnosti se zabývá vá?nými problémy na?í doby v duchu: Kdo seje vítr, sklízí bouři. Drobné i vět?í ústupky zlu vedou k apokalypse.
Román z lékařského prostředí.
Místo:Brno - knihovna Jiřího Mahena - Lány
Adresa:Knihovna Jiřího Mahena - Brno - Bohunice, ulice Lány

27. 2. 2014 17:30:00Klenba chleba 
 Autorské čtení z nejnověj?ího románu Klenba chleba spojeno s besedou - v klubu ?ENY 50
Místo:Brno, Anenská 10
Adresa:?ENY 50 - Brno, Anenská 10

21. 10. 2013 10:00:00Rozhlasová beseda 
 Rozhlasová beseda - Zelný rynk, Český rozhlas, Brno
Redaktorka Alena Bla?ejovská hovoří s MF o zalo?ení a působení Divadla hudby a poezie Agadir.
Odkud se vzal název divadla? Podle prvního představení v roce 1964 - poema ?védského básníka Arthura Lundvista: Agadir, s kterou divadlo vyhrálo soutě? studentských recitačně
-dramatických souborů.
Postupná přeměna divadla - od studentského souboru po současné neprofesionální divadlo, které soustřeďuje mladé lidi různých profesí, ale stejného zájmu.
V Brně Agadir působí od roku 1992. V první fázi svého působení se Agadir soustředil na uvádění ver?ů současných autorů, kteří v předcházejícím období totality nemohli svá díla uveřejnit. S jedním takto koncipovaným pásmem vystoupil soubor Agadir i v Itálii.
Od roku 2008 si Agadir vytvořil pevný dramaturgický plán, projekt, který se jmenuje Agadir uvádí... V rámci toho projektu Divadlo představuje současné české autory, zejména mladé, kteří mají jednu vydanou básnickou sbírku, případně je?tě ?ádnou nevydali, ale zároveň uvádí i autory u? zavedené, známé - a tak podává obraz současné básnické i prozaické tvorby u nás.
V průběhu jednoho roku - dvě divadelní sezony - uvádí Divadlo Agadir pět premiér scénicky upravené současné poezie nebo prózy.
Dal?í projekt se jmenuje Agadir: Na strunách naděje. V tomto projektu se Divadlo Agadir soustřeďuje na básnická díla cizích autorů, kteří jsou ve své zemi umlčováni, pronásledováni, vězněni... V průběhu roku uvádí tři premiéry.
V?echna vystoupení Agadiru jsou provázena původní hudbou Ondřeje Fucimana.
Místo:Český rozhlas, Beethovenova ulice, Brno
Adresa:Český rozhlas Brno, Beethovenova

19. 10. 2013 10:00:00Klenba chleba 
 Autorské čtení z nejnověj?í prózy nazvané Klenba chleba. Román ze současnosti, příběh naivní a marné cesty za úspěchem. Vydává nakladatelství SURSUM Ti?nov.
Čtení proběhlo v Kulturním domě Ostrov v rámci Podzimního kni?ního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
Místo:Havlíčkův Brod
Adresa:Kulturní dům Ostrov, Havlíčkův Brod

11. 10. 2012 17:05:00Vtom byla Maria vyru?ena ze čtení 
 Scénické čtení z autorčiny připravované prózy - úryvek povídky Vtom byla Maria vyru?ena ze čtení. Jde o komponované hudebně poetické pásmo, v něm? text i hudba tvoří jednolitý, nedílný celek - forma melodramu.
Účinkují:
Přednes: Danica Zapletalová (Anna), Matou? Hořínek (Hrnčíř), Jakub Maistryszin (?almista) a Milena Fucimanová (autorka textu, Maria, vypravěčka).
Hudba: Darina Hradská (flétna), Ale? Kudláček (klarinet) a Ondřej Fuciman (autor hudby, klavír).
Pořad uváděla Ing. Libu?e ludvíková, ředitelka pra?ského centra PEN klubu.
Místo:Praha - Klementinum
Adresa:Praha - Klementinum, pra?ské centrum PEN klubu.

5. 10. 2012 18:00:00Vtom byla Maria vyru?ena ze čtení 
 Hudebně -poetické pásmo z připravované prózy - povídky Vtom byla Maria vyru?ena ze čtení.
Přednes: Danica Zapletalová, Matou? Hořínek, Milena Fucimanová
Hudba: Darina Hradská, Ale? Kudláček, Jakub Maistryszin, Ondřej Fuciman - autor hudby.
Scénické pásno je pojatio jako melodram.
Místo:Galerie Pod Petrovem, Brno
Adresa:Galerie Pod Petrovem, Kopečná 20, Brno

13. 9. 2012 15:30:00Vtom byla Maria vyru?ena ze čtení 
 Hudebně-draamatická kompozice povídky Vtom byla Maria vyru?ena ze čtení. Hudba: Darina Hradská - flétna, Ale? Kudláček - klarinet, Ondřej Fuciman, autor hudby - klavír, Jakub Maistryszin - zpěv.
Recitace: Danica Zapletalová , Matou? Hořínek, Milena Fucimanová
Vystoupení bylo v Brně uvedeno jako předpremiéra pořadu, který bude 11. října představen v pra?ském Klementinu v rámci čtení autorů PEN klubu.
Místo:Knihovna Jiřího Mahena,, Kobli?ná, Brno

1. 6. 2012 21:00:00Vtom byla Maria vyru?ena ze čtení 
 Úryvek z povídky V tom byla Maria vyru?ena ze čtení za doprovu členů Divadla hudby a poezie Agadir: fléta: Darina Ivancová, kytara Peter Múdry. Hudbu zkomponoval Ondřej Fuciman a Peter Múdry. Četla autorka.
Povídka byla uvedena v rámci Noci kostelů a proběhla v starolískoveckém kostele sva. Jana Nepomuckého
Místo:Starý Lískovec - kostel sv. Jana Nepomuckého
Adresa:Starý Lískovec, Eli?ky Přemyslovny, kostel sv. Jana Nepomuckého

18. 5. 2012 16:00:00Autorské čtení - Hrnčířovy ?eny 
 Autorské čtení z uvedeného románu Hrnčířovy ?eny se konalo v rámci festivalu Svět knihy. PEN klub při tété příle?itosti uváděl své autory. Próza Hrnčířovy ?eny byla zařazena do odpoledmího programu.
Místo:Praha - Hole?ovice - Výstavi?tě

23. 2. 2012 17:30:00Autorské čtení s autogramiádou 
 Autorské čtení z knihy Hrnčířovy ?eny spojené s autogramiádou. Čtení určené pro členky sdru?ení ?eny50. Organizuje a uvádí paní Jana Jaru?ková.
Místo:Brno, Anenská ul. č. 10
Adresa:Anenská 10, Brno

11. 1. 2012 18:00:00Křest knihy Hrnčířovy ?eny 
 Křest knihy Hrnčířovy ?eny. Knihu uvede profesor JAMU Miroslav Ple?ák. Přítomen bude také předseda Obce spisovatelů Tomá? Magnusek.
Ukázky z knihy čte autorka za doprovodu členů Divadla hudba a poezie Agadir.
Místo:Mahenův památník Brno

10. 1. 2012 18:00:00Autorské čtení a autogramiáda 
 Autorské čtení z knihy Hrnčířovy ?eny spojené s autogramiádou. Hudební doprovod: Divadlo hudby a poezie Agadir.
Místo:Knihovna Maloměřice, Selská ulice 16
Adresa:Knihovna Maloměřice, Selská 16, Brno

22. 10. 2011 18:00:00Melodram Houslistka 
 Autorské čtení z připravovaného melodramu Houslistka - pět básní v české i anglické verzi. Do angličtiny přelo?il Matou? Hořínek.
Místo:Havlíčkův Brod
Adresa:Smetanovo náměstí, Klub OKO, Havlíčkův Brod

21. 10. 2011 16:00:00Hrnčířovy ?eny 
 Autorské čtení z nejnověj?í prózy Hrnčířovy ?eny. Kniha vy?la právě v tento den. Ukázka pojednává o vztazích na gymnáziu za totality, o ?ancích, mo?nostech i představách mladých lidí. Kapitola předznamenává dal?í dramatické události té doby, které měly dopad na současný ?ivot hrdinů románu. Konflikt mezi svědomím a strachem, rozhodování mezi láskou a ctí.
Místo:Havlíčkův Brod
Adresa:Kulturní dům Ostrov, Havlíčkův Brod

4. 10. 2011 19:30:00?uplík - večer nové poezie 
 Vystoupení v rámci znovuotevřeného pořadu ?uplík v literární kavárně na Leitnerové. Nový moderátor klubu: Mgr. Jiří ?ebela.
Místo:Brno, ul. Leitnerova
Adresa:Brno, Leitnerova ulice

17. 3. 2011 17:00:00Stavitelé chrámu poezie 
 Almanach současné české poezie. vydavatel: Agentura Krígl
Uspořádal Ji?í Halber?tát
Místo:Brno, Mahenova knihovna

12. 9. 2010 17:00:00Autorský večer (Hrnčířovy ?eny) 
 Autorský večer se spolúčastí Divadla Hudby a poezie - čtení z připravované knihy Hrnčířovy ?eny.
Místo:Brno, Galerie Pod Petrovem

10. 6. 2010 17:00:00Autorský večer (Hrnčířovy ?eny) 
 Autorské čtení z připravované knihy Hrnčířovy ?eny - spoluúčinkuje Divadlo hudby a poezie Agadir.
Místo:Ostrava - městská knihovna

20. 5. 2010 18:00:00Autorský večer poezie (Vzkazuju po chlebu) 
 Autorský večer sestaveny z básní připravované sbírky Vzkazuju po chlebu a z básní, které vy?ly v jednotlivých číslech časopisu pro současnou literaturu - Psí víno. Spoluúčinkuje Divadlo hudby a poezie Agadir.
Místo:Brno, kavárna Alfa, Po?tovní ulice

10. 5. 2010 17:00:00Autorské čtení (Hrnčířovy ?eny) 
 Autorské vystoupení se spoluúčastí Divadla hudby a poezie Agadir. Čtení z připravované knihy Hrnčířovy ?eny.
Místo:Galerie Pod Petrovem

16. 5. 2009 22:00:00Denní menu 
 Uváděná nová próza Denní menu - scénické provedení - Divadlo hudby a poezie Agadir v rámci Muzejní noci.
Místo:Brno - hrad ?pilberk
Adresa:Brno - hrad ?pilberk
WWW:http://www.agadir.cz

5. 5. 2009 19:30:00Denní menu 
 Uváděna nová próza: Denní menu - scénické provedení - Divadlo hudby a poezie Agadir.
Místo:Brno, Leitnerova
WWW:http://www.agadir.cz

3. 5. 2009 19:30:00Denní menu 
 Uváděná nová próza: Denní menu - scénické provedení - Divadlo hudby a poezie Agadir
Místo:Brumov -Bylnice
Adresa:Kulturní dům Brumov Bylnice, okr. Zlín
WWW:http://www.agadir.cz

2. 5. 2009 17:00:00Denní menu 
 Uváděna nová próza Denní menu - scénické provedení - Divadlo hudby a poezie Agadir.
Místo:Vala?ské Klobouky
Adresa:Městské muzeum, Masarykovo náměstí Val. Klobouky, okr. Zlín
WWW:http://www.agadir.cz

12. 12. 2008 15:00:00Hlazená srnami a jiné básně 
 Pásmo ver?ů ze sbírky Vzkazuju po chlebu a cyklus Hlazená srnami, úryvky z próz Tančila jsem v synagoze, Akord dim a Ruland?tí ?edí.
Místo:Praha - Smíchov
Adresa:Praha - Smíchov, literární kavárna Obratník

25. 6. 2008 18:00:00Velké autorské čtení 
 V rámci Velkého autorského čtení, které pořádá Obec spisovatelů, přečtu několik kapitol ze své připravované prózy Denní menu.
Místo:Brno, Mahenův památník

10. 6. 2008 18:00:00Svatební ?aty - Vúlajt 
 Ukázka z povídky Vúlajt. Spoluúčinkuje Divadlo hudby a poezie Agadir. Přítomna předsedkyně Obce spisovatelů paní Eva Kantůrková.
Místo:Praha, Literární kavárna Řehoře Samsy

2. 6. 2008 18:00:00Slavnostní autorský večer 
 Slavnostní křest sborníku Devla! Devla! Čtu úryvek mé povídky Vúlajt, která vy?la v tomto sborníku. Přítomna i ministryně D?amila Stehlíková.
Místo:Praha,, Vinohrady

20. 5. 2008 17:00:00Denní menu 
 20. května se v prostorách KJM koná v rámci Hnutí Duha autorské čtení zlínského spisovatele Antonína Bajaji. Patřím k hostům, který si Antonín Bajaja pozval, a přečtu krátký úryvek z připravované novely Denní menu.
Místo:Brno, Kobli?ná, Knihovna Jiřího Mahena

5. 5. 2008 17:00:00Vúlajt 
 Druhá repríza dramatizace stejnojmenné povídky. Představení je určeno romským spoluobčanům.
Místo:Brno, Bratislavská ulice
WWW:http://www.agadir.cz

4. 5. 2008 14:00:00Vúlajt 
 Dramatizace stejnojmenné povídky. Příběh ?eny, která o své začlenění do společbnosti musí tvrdě bojovat, často marně. Předsudky jsou silněj?í ne? rozum a svědomí. povídka vy?la ve sborníku Devla! Devla!
Místo:Brno , ul. Lazaretní
WWW:http://www.agadir.cz

4. 3. 2008 19:30:00Vúlajt 
 Dramatizace povídky s romskou tématikou.
Místo:Klub Leitnerova, Brno
WWW:http://www.agadir.cz

2. 3. 2008 14:00:00Vúlajt 
 Veřejná předpremiéra
Dramatizace povídky s romskou tématikou.
Místo:Slavičín
WWW:http://www.agadir.cz

29. 2. 2008 20:00:00Vúlajt 
 Povídka s romskou tématikou uvedena v rámci Výzvy Obce spisovatelů.
Místo:Čs. rozhlas, stanice Vltava

4. 2. 2008 19:00:00Autorské čtení s doprovodem divadla hudby a poezie Agadir 
 
Místo:Praha
Adresa:Čítárna Unijazz
Jindři?ská 5
Praha

13. 7. 2007 20:00:00Koncert 
 Zhudebněné básně ze sbírky Schmerzstrauch - poetische prosa und gedichte
Místo:Muhldorf (Německo)
Adresa:Muhldorf (Německo)

29. 6. 2007 20:00:00Ruland?tí ?edí 
 Účast na Mezinárodním setkání spisovatelů. Úryvek z připravovaného románu Ruland?tí ?edí. Sonda do současných vztahů - nejen mezilidských.
Místo:Luhačovice
Adresa:Luhačovice - Lázeňské divadlo

14. 6. 2007 18:00:00Vúlajt 
 Úryvek z prózy Vúlajt - komorní příběh polocikánské hrdinky . Současný portrét společnosti
Místo:Praha, Vodičkova ulice
Adresa:Praha, pasá? U Nováků, knihkupectví Řehoř Samsa

1. 2. 2007 17:00:00?ena, rů?e, píseň kost aneb ?eny v poezii 
 Besedu o české ?enské poezii s brněnskou spisovatelkou Milenou Fucimanovou a ?éfredaktorem literárního měsíčníku Host Miroslavem Bala?tíkem moderuje Pavla Buchtová.
Místo:Knihovna Jiřího Mahena Kobli?ná 4, 5. patro - předná?kový sál

20. 10. 2006 18:00:00Hlazená srnami a jiné básně 
 Pásmo ver?ů ze sbírky Vzkazuju po chlebu,z básnických cyklů Denní menu, Hlazená srnami. Úryvky z prózy Akord dim, Tančila jsem v synagoze a Ruland?tí ?edí.
Místo:Praha
Adresa:Praha - Smíchov, literární kavárna Obratník

9. 10. 2006 18:00:00Ruland?tí ?edí 
 Velké čtení Obce spisovatelů. Úryvek z připravované novely Ruland?tí ?edí.Hudební doprovod Divadlo hudby a poezie AGADIR.
Ruland?tí ?edí vyjdou později pod názvem Denní menu v nakladatelství Kniha Zlín (Marek Turňa).
Místo:Brno, Mahenův památník
Adresa:Brno, Mahenův památník, Mahenova ulice

11. 7. 2006 15:30:00Stařeček kamelot 
 Pásmo ver?ů s doprovodem Divadla hudby a poezie AGADIR. básně z sbírek: Tma - mléko do propasti vydojené a Stařeček kamelot.
Místo:Brno, Husa na provázku
Adresa:Brno, Divadlo Husa na provázku, Zelný trh

6. 6. 2006 19:30:00Pokuk 
 čtyři básně s doprovodem divadla Agadir
Místo:Brno, Leitnerova
Adresa:Brno, Klub Leitnerova

19. 5. 2006 21:30:00Denní menu 
 Cyklus Denní menu s hudebním doprovodem Divadla hudby a poezie Agadir uveden v rámci Muzejní noci na ?pilberku. Hudbu slo?il Ondřej Fuciman a Peter Múdry. V pořadu zazněly také ve?e Ladislava Jurkoviče Měsíce.
Místo:Brno, ?pilberk
Adresa:Brno, hrad ?pilberk
WWW:http://www.agadir.cz

12. 4. 2006 18:00:00Hudebně- poetické pásmo Denní menu 
 Pásmo hudby a ver?ů, tákající se běhu ?ivota, přání i zklamání, tok času a jeho působení, člověk uprostřed prostoru a času...
Místo:Klub Na cestě, Ba?ty , Brno
Adresa:Klub Na cestě, Ba?ty, Brno

13. 11. 2005 00:00:00Tančila jsem v synagoze 
 Hudebně poetické zpracování textů nově vydané knihy Tančila jsem v synagoze v podání divadla hudby a poezie AGADIR.
Místo:?itbořice
WWW:www.agadir.wz.cz

13. 10. 2005 00:00:00Autogramiáda knihy Tančila jsem v synagoze 
 Autogramiáda knihy Tančila jsem v synagoze s doprovodným programem divadla hudby a poezie AGADIR.
Místo:Nakladatelství Cesta
Adresa:Ra?ínova 5
Brno
WWW:http://www.cestabrno.cz

12. 10. 2005 17:00:00Tančila jsem v synagoze 
 Hudebně poetické zpracování textů nově vydané knihy Tančila jsem v synagoze v podání divadla hudby a poezie AGADIR.
Místo:Zlín
Adresa:Krajská knihovna Franti?ka Barto?e ve Zlíně
WWW:http://www.kfbz.cz/pozvanky.htm#besedy

4. 10. 2005 19:30:00Tančila jsem v synagoze 
 Hudebně poetické zpracování textů nově vydané knihy Tančila jsem v synagoze v podání divadla hudby a poezie AGADIR.
Místo:Klub Leitnerova, Brno
WWW:http://www.agadir.wz.cz/akce.php

16. 9. 2005 00:00:00Tančila jsem v synagoze 
 Hudebně poetické zpracování textů nově vydané knihy Tančila jsem v synagoze v podání divadla hudby a poezie AGADIR.
Místo:Brumov-Bylnice
Adresa:Kulturní dům
Brumov-Bylnice
WWW:www.agadir.wz.cz

18. 7. 2005 18:00:00Měsíc autorského čtení 
 Ukázky z románu Tančila jsem v synagoze, kterou v červenci vydává nakladatelství Cesta Brno. Pořad provází hudebně poetické divadlo Agadir. Zájemci si mohou knihu na místě koupit.
Místo:Brno, Kobli?ná - Palác ?lechtičen
Adresa:Palác ?lechtičen -Etmografické muzeum, Brno, Kobli?ná
WWW:http://www.autorskecteni.cz

20. 6. 2005 19:30:00Kabaret Pokuk 
 Téma kabartetu: Alkohol - nejvěrněj?í přítel člověka. Uvádím dvě básně z připravované sbírky Vzkazuju po chlebu.

OBSLUHA NA SVATBĚ V KANAÁN

Bylo to v zahradě? Nebo si pronajali sál?
Kdo rozná?í kouřící mísy?
Kso sbírá mastné talíře a sklenky od vína?

Kdo první po?ádá (u? dvě promile v krvi)
o dal?í d?bán
a pije zázrak jako andělské pozdravení?

Nesouzen
nepokutován
Na svatbě v KanaánV HOSPŮDCE U NUDLE

Pozdní večeře hrne pachy na lopatu
V páteční večer je hospoda narvaná
karavany kouře pomalu postupují
nad stoly

Hlasy sedají na temena hlav

?ízeň ?tamgastů je ozvučený čapí let
Jen dětí nepřibývá
Místo:Brno, Starobrněnská, vinotéka U Karla

11. 5. 2005 18:00:00Autorské čtení 
 Akce Obce spisovatelů. Uvádím některé kapitoly z románu Tančila jsem v synagoze. Hudební doprovod - členové souboru Agadir. Večer uvede básník Zeno Kaprál. Srdečně zvu přátele, známé i neznámé.
Místo:Mahenův památník Brno

6. 5. 2005 18:00:00Hudebně poetická vystoupení ve spolupráci s divadlem hudby a poezie AGADIR 
 Hudebně poetická vystoupení ve spolupráci s divadlem hudby a poezie AGADIR.
Místo:Rimavská Sobota (Slovensko)
Adresa:Rimavská Sobota 979 01
WWW:http://www.rimavskasobota.sk

5. 5. 2005 14:10:00Hudebně poetická vystoupení ve spolupráci s divadlem hudby a poezie AGADIR 
 Hudebně poetická vystoupení ve spolupráci s divadlem hudby a poezie AGADIR.
Místo:Rimavská Sobota (Slovensko)
Adresa:Rimavská Sobota 979 01
WWW:http://www.rimavskasobota.sk

13. 4. 2005 19:00:00Autorské čtení - básně vydané v časopise Psí víno 
 Přečtu ukázky z rukopisné sbírky Vzkazuju po chlebu a z připraveného románu Tančila jsem v synagoze (nakladateství SURSUM, Ti?nov).
Uváděné básně vy?ly v literárním časopise pro současnou poezii Psí víno (Zlín):

JMÉNO JOSEF

Na?luto natřená postel vychozené papuče s kovovými přezkami
a blechy drobné psí blechy v oválném rámu svatební fotografie
pomalu ?lukovaná partyzánka prý je nepoctivá ta fotografie
nevěsta měla u? ...kafé nalité v půllitrovém hrnku
budíček na čtvrtou ranní
Já půjdu s tebou do práce
Jdi ty Kubo s Kubou umřela bys
Narozen v Bohdanči
přikrčen u chraptivé philipsky chytal do ucha smích Járy Kohouta
naděje ?iky pranostyk a předpovědí
Otec který nikdy nezplodil děcko tatínek
kterému jsem v ten poslední den
nerozestlala postel modrýma očima mě podebral
a v poledne u? le?el pod kopřivami
hluchoněmými včelám se nad nimi dařilo a bzučely a tkaly
nitě k nepřestřihnutí


MODRÁ ZE STŘÍBRA ČERVENÁ ZE ZLATA

a pozlacené pivo a kouř do modra
stěny bezbarvé jak staré vtipy
Stařík při?el z nemocnice a naráz přilije pivo k slzám
?pinavě ?lutým jako zbylé zuby jeho ?eny
U? je po operaci a viděl ji přes okénko
a ?e od rána nejedl měl motanici a sklo se zakouslo
do pol?táře pod její hlavou
a on nemů?e nic Vůbec nic dělat

KOVOVINA

Hlasy pod oknem u? dávno po půlnoci
?elezné piliny po kterých ráčkují strnadi a drozdi

Diskutanti z diska rytmy rýčů na spánek je?tě ani pomy?lení

Nesly?ím tě mezi nimi a o to hor?í jsou moje představy
?e někde sám
Sám kovovou sekyrku zatíná? do stromu
do kterého du?a moja chodí spávat
Děcko moje
neví? o své matce o nic víc ne? jsem já věděla o mé

OGAMSKÉ PÍSMO III (číselná řada)

Poprvé 7.15 podruhé 23.55 potřetí 6.00
tři tisíce dvě stě gramů tři tisíce tři sta tři gramy a je?tě jednou tři tisíce tři sta gramů
devatenáctý den devátého měsíce čtrnáctý den čtvrtého měsíce dvacátý devátý den měsíce ?estého
tři po?ehnané roky dvacátého století
a nespočet nespočet nav?dy u? nespočet...
Místo:Praha, - Smíchov 1
Adresa:Vltavská 24
Praha 5, Smíchov (metro B, stanice Anděl)

28. 2. 2005 19:30:00Kabaret POKUK 
Místo:Vinotéka U Karla
Adresa:Starobrněnská
BRNO

20. 2. 2005 23:00:00Poetické nocturno 
 V rozhlasovém pořadu s názvem Poetické nocturno uvedené dvě básně: Dětská koupel a Slepému děvčátku. Pořad byl věnován almanachu poezie Co si myslí andělíček (Dítě v české poezii). Almanach uspořádali Ivan Petlan a Tomá? Lotocki, vydalo nakladatesltví Větrné mlýny Brno 2004. Pořad uvádí Mirek Kovářík.
Místo:Český rozhlas 2 - Praha

30. 11. 2004 19:30:00Kabaret POKUK 
 Kdy? jsou klasikové napadeni počítačovým virem

Báseň první (chudák Mácha,Karel Hynek)

V ten pozdní večer podzim byl,
tajemný jev, jen? sinus zván,
nepochopen a nepoznán
v ml?ině piv se utopil.
Veta po blankytu - v turbodmychadle pluje,
po oudu galvanizátorů lámán oud
ionizačních chemomorfních i jinejch,
a smutný modem marně mluví k nim.

Báseň druhá (tentokrát Erben, Karel Jaromír)

Ji? jedenáctá odbila,
a Sinus doma nebyla,
a Sinus doma nebyla,
s tajemným Modem randila.

Co to má?, Simko, za pasem?
Ionizační chemomorfní galvanizátor vzala jsem.

Vzal předmět,loknul, zatřepal
a byli rázem o blok dál.

Co tě to je?tě napadlo?
Vzala jsem turbodmychadlo.

Jsi, Simko, bezva, super, ví??
Jak ty mi vzácně rozumí?!
Injekční jehla by nebyla?
Namáčel bych ji do piva.

I jehlu má, v?ak tu?í u?
na jaký pohon její mu?
jede a jede. Co tak dát
mu místo jehly kolovrat?


Báseň třetí (ach, jo, i Neruda, Jan)

Z bouřného turba jsme se narodili,
ke galvanizátoru ionizačchemomorfnímu ryčně jdem,
vstříc strmým sinusům i zlatým pivům du?e na?e pílí,
?íj kloníce jen před modem.


Báseň čtvrtá (zachraňte Sládka, Josefa Václava)

Sly? kři??álovou pěnu piv
v turbodmychadle znít,
kde ionizační chemomorfní
galvanizátor ční.

Tam do rodných brázd sinus pad,
neb rodných brázd je hoden,
a nad ním i přes listopad
zajásal jarně modem.


Báseň pátá (ohro?en i Bezruč, Petr)

Tak málo mám krve a je?tě ji upíjí
ionizační chemomorfní galvanizátor.
Na jednom rameni turbodmychadlo,
na druhém modem -
a já, ?karedý fantom,
sinus platný jako loňská cena piva
převedená na cocacolu,
volám: přijde den, zúčtujem spolu!


Báseň ?está (proboha! I Nezval, Vítězslav)

Na?e ?ivoty jsou jako turbodmychadlo,
je? unacveně zívlo, ne? se propadlo.

Jednou kvečeru deklasován černým pivem
stanul jsem na nábře?í pora?en jistým divem:
ionizační chemomorfní galvanizátor tam v pachu noci tona
připomněl sinus mých úhlů i sinus Edisona.

Je něco krásného v ubohém ?ití mnohém:
odvaha a radost nalézat vlastní modem.


Báseň sedmá (měl v?dycky zlé tu?ení, Halas, Franti?ek)

Staré ionizační chemomorfní galvanizátory,
stará turbodmychadla,
nám do vás u? nic není.
Staré sinusy i kosinusy,
jen co spočítány, u? z tabule smazány,
i starý modem - opomenutý, uplakaný, v trýzni,
jak cena piva po tak velké ?ízni.

Báseň osmá (Hrubín - taky Franti?ek - a taky posti?ený)

Je právě XX hodin XX minut (laskavě doplňte podle svých digitálek) středoevropského, posunutého času,
počínající nocí právě padá ionizační chemomorfní galvanizátor
a turbodmychadlo se skřípěním odbrzdí dráhu hvězd.

Ó, hvězdy, marno, hvězdy,
zatímco tady ře?íme, zda sinus alfa vět?í ne? nula,
a ?havíme svůj modem,
tam právě padá, stále do nás padá
desáté, patnácté
pivo.
Stále padá, stále bude padat,
jsme k nezavření,
ó, hvězdy, marno.


Báseň devátá (zachránit tyto ver?e bude docela fu?ka, ale lehká jsou jen ***, ?e Holane, Vladimíre)

Sinus?
V bodavém sípotu turbodmychadla
je sinus terčem, nebo ?ípem?
Ale neptej se galvanizátorů
ionizačních chemomorfních.
Ta chvíle pro modem
je sama o sobě hledanou odpovědí:
zeď pivem čpící není k dosa?ení vý?ky.


Báseň desátá (Je?tě ?e se toho nedo?ila maminka, Seiferte, Jaroslave)

Vzpomínám - kuchyní zavoní
turbodmychadlo v ruce maminčině
a já se tě?ce probouzím
ze sna o přemilostné Číně.

A vidím zase Číňanky,
nad nimi? jako obr ční
galvanizátor chemomorfní
i ionizační.

A pořád ve snu sly?ím hlas:
Sinusku, u? je čas.

Vstávám a tajně dopíjím
zvětralý dou?ek piva.
Maminka mi to promíjí
a teskně se za mnou dívá.

Pak sběhne rychle po schodech
a podá mi můj modem.
Já pořád vnímám její dech,
jsem jejím nehodným plodem.


Báseň jedenáctá (I ty, Holube, Miroslave?)

Malá úvaha o dění ve vinotéce U Karla v Brně

Je dán ionizační chemomorfní galavanizátor G
a turbodmychadlo T,
je dán sinus S a modem M
a důvod tohoto konání je znám:
činíme tak, abychom rozlu?tili hlavolam,
kde nachází se centrum v?eho bytí -
a dokázáno jest, ?e
v nemírném piva pití.


Báseň dvanáctá (jakýsi moderní potrefenec, tak se do něho dáme taky)


Báseň vyvolaná událostmi ve vinotéce U karla, v ní? se bez mučení vypovídá toto:
Lampa přidu?ená vybranými slovy
zpola ohořelá ale je?tě doutnající
si troufla kopnout do schodů
které? pak se jeden po druhém
přískokem vpřed
měnily v moderní so?né seskupení
představující ionizační chemomorfní galvanizátor
stulený k turbodmychadlu
tak?e se v náhodném neizolovaném chodci
visícím mezi dvěma vodiči
(prostonárodně řečeno - na skřipci mezi údivem a znechucením -
odborně mezi napětínm a odporem)
rachotivě rodí obávaná obluda
sinus zvaná
její? dráha = čti rovná se
archetypálnímu válení sudů piva
sentimentálnímu to důkazu ?e
jednou jsi dole
podruhé nahoře
ale jinotajně nazýávaná sinusoida
se dere napříč na?imi vá?nivými galvanizátory
i va?imi vzdychajícími turbodmychadly
a vůkol není ?ádný modem
co by nás z bryndy vytáhl
Amen.
Místo:Vinotéka U Karla
Adresa:Starobrněnská
BRNO

23. 10. 2004 14:00:00Autorský večer 
 Autorský večer sestavený z ver?ů rukopisné sbírky Vzkazuju po chlebu a z ukázek trojnovely Tančila jsem v synagoze. Slovo je provázeno původní hudbou divadla hudby a poezie Agadir.

Předbě?ný program:

BLOK I.: (Vzkazuju po chlebu)
 • Úvodní přivítání
 • Poezie, hudba (Agadir)

  Seznam básní:
  VZKAZUJU PO CHLEBU I
  VZKAZUJU PO CHLEBU II
  VZKAZUJU PO CHLEBU III
  MODLITBA
  O LÁSCE VÍC NE? PLA?E
  MODRÁ VELRYBA
  ?PANĚLSKO
  DOPIS BIOLOGICKÉMU OTCI
  JMÉNO JOSEF
  OGAMSKÉ PÍSMO I
  OGAMSKÉ PÍSMO II
  OGAMSKÉ PÍSMO III
  ?ENSKÁ ŇADRA V?DY O PÁR MILIMETRŮ VĚT?Í NE? HLAVA
  MALOVÁNÍ MALÍŘE LIBORA

  BLOK II.: (Tančila jsem v synagoze, část 1: Noe)
 • Úvod
 • Noe (píseň)
 • Archa I (čtení)
 • Rozhovor Franti?ky s Bernardou
 • Archa II (čtení)

  BLOK III.: (Tančila jsem v synagoze, část 2: Tančila jsem v synagoze)
 • Úvod
 • Tanec - Romance Cis moll
 • MD?
 • 1. máj
 • Místo:Ti?nov, Městské kulturní středisko (sál pod kinem)
  WWW:http://www.volny.cz/mekstisnov

  3. 9. 2004 20:00:00Autorské čtení s doprovodem divadla hudby a poezie Agadir 
   Autorské čtení s doprovodem divadla hudby a poezie Agadir
  Místo:Brumov-Bylnice
  Adresa:Kulturní dům
  Brumov-Bylnice
  WWW:http://www.brumov-bylnice.cz

  7. 5. 2004 16:00:00Účast při předání Ceny Premia Bohemica německému básníkovi Reineru Kunzemu 
  Místo:Praha
  Adresa:Veletr?ní palác
  Praha

  3. 2. 2004 19:00:00Večer poezie - čtení z rukopisu 
   Čtu výběr básní z rukopisu. Uvádí paní Julie Bla?ková
  Místo:Brno - Klub Letnerova

  15. 3. 2003 16:00:00Autorské čtení - Obrazi?tě 
   Autorské čtení z knihy Obrazi?tě. Následná beseda.
  beseda. V besedě vystoupil i dr. Ladislav Soldán, který knihu recenzoval. Přítomen také vydavatel knihy pan Miroslav Klepáček . nakladatelství Sursum.
  Místo:Ti?nov - městská knihovna

  14. 1. 2002 18:00:00Velké čtení Brno - Tančila jsem v synagoze 
   Velké čtení - uvádí člen Rady Obce spisovatelů básník Zeno Kaprál. Čtu úvod trojnovely Tančila jsem v synagoze.
  Místo:Mahenův památník - Brno
  Adresa:Mahenův památník, ul. Mahenova Brno

  8. 9. 2001 16:00:00Autorské čtení - Tma . mléko do propasti vydojené 
   Autorské čtení - ukázky ze sbírky Tma - mléko do propasti vydojené, kterou vydalo Biskupské gymnázium.

  8. 9. 2001 16:00:00Autorský večer 
   Autorský večer - čtení z básnické sbírky Tma - mléko do propasti vydojené. Následná beseda s přítomnými posluchači.
  Místo:Dolní Kounice

  10. 10. 2000 19:00:00Autorský večer - Tma - mléko do propasti vydojené 
   Autorský večer - čtení ze sbírky Tma - mléko do propasti vydojené. Večer uvedl ředitel muzea Petr Odehnal.
  Místo:Městské muzeum Vala?ské Klobouky

  10. 10. 2000 18:00:00Autorský galavečer: Těm, kteří sly?í 
   Večer poezie. Spoluúčinkující: básnířka Jiřina Axmannová a básník a herec Miloň Čepelka. Hudební spolupráce Petr Axmann.
  Místo:Praha, klub Malaché

  10. 10. 2000 15:00:00Večer poezie - Tma - mléko do propasti vydojené 
   Večer poezie s následnou besedou.
  Místo:Městská knihovna Brumov - Bylnice

  20. 10. 1999 16:00:00Zweisprachige Lesung 
   Dvojjazyčný večer - v překladu Reinera Kunzeho zazněly mé ver?e ze sbírky Stařeček kamelot a ukázky z básnické prózy Akord dim.
  Mezi přítomnými byl i básník Ernst Schmid, který později pod vlivem tohoto básnického večera napsal báseň Nach einer Lesung in tschechischer Sprache (für Milena Fucimanova. Báseň vy?la v jeho básnické sbírce Winternächtig (Rezistenz Verlag Linz - Wien 2000).
  Místo:Linz - Rakousko

  10. 1. 1990 16:00:00Abelovy děti 
   Křest básnické sbírky Abelovy děti, kterou vydalo kulturní středisko Gottwaldov (Zlín).
  Autorské čtení z této knihy sbírky se konalo v prostředí malenovického hradu. Pořad byl výtvarně doplněn autorskými perokresbami Davida Daniela z Brna, který sbírku Abelovy děti ilustroval.

  Ukázka:

  U? dva dny vím, jak vichřice poničila les
  směrem k Brumovu.
  První noc se mi zdálo, ?e
  mne krajní povalený strom prosil,
  abych mu opatrně sundala křídla.
  Jedno bylo po?kozené a vlastně k ničemu.
  Právě to jsem si vyprosila.
  Dnes ráno vypadalo jako pavouk
  Křídla mohou mít různé podoby.

  Miluji květiny, stromy, ptáky oblaka -
  (říkáme v?ichni)
  Chci, aby si lidé rozuměli a byli k sobě upřímněj?í -
  (říkáme v?ichni)
  Je právě načase nechat si ve vlasech
  housenku, která se chystá zakuklit.
  Ale zdá se, ?e bude o motýla méně.
  A přitom tolik milujeme motýly, květy a oblaka ...

  U? je zase den, ale je to den po bálu.
  Popelce omrzly nohy a nevejdou se do
  tanečních střevíčků.
  Podle čeho dá princi znamení?
  Ale znamení dá. Znamení dá ...

  A zase noční zvonek, který vrazil
  do jedenácté jako nů?,
  a? do v?ech puklin zatéká voda...
  Není pravda, ?e miluji, kdy? ...
  ... kdy? dovolím vykouřit vosí hnízda,
  vyrvat vstavače, vysoudit víc ...
  Není pravda, ?e miluji a bojím se,
  bojím se předem.
  ...
  Jsme chrti na stopě, ale sprejů je mnoho.
  Zlo: zdůvodněné.
  Dobro: zpochybněné.
  Zásady pokud mo?no přesné (neplýtvat)
  A opakovat:
  NEOPOU?TÍM PŘÁTELE V TĚ?KÝCH CHVÍLÍCH
  Tak tedy v jakých?
  Místo:Gottwaldov (Zlín) - Malenovice

  10. 5. 1985 18:00:00 Křest antologie Klíčení 
   Autorské vystoupení - křest antologie Klíčení. Antologii vydalo nakladatelství Mladá fronta, Praha 1985. Pořad re?ijně připravil dr. Vladimír Just.
  Místo:Praha - poetická kavárna Viola
  Adresa:Praha, Národní třída - poetická kavárna Viola

  0. 0. 0000 00:00:00Kabaret Pokuk 
   Sled písní a básní s motivem Prahy - za účasti pra?ských umělců.
  Uvedla jsem báseň inspirovanou Prahou:

  PRA?SKÁ MOMENTKA

  Průvodce slíbil ?e
  nám uká?e tajemství noční Prahy
  jenom?e byl rychle odvolán
  k porodu Libu?ině
  Předpokládám ?e kně?ny
  kdy? nás opustil
  ubohé Nepra?any)
  uprostřed parku který se cpe tmou
  Ale Praha překvapení d?tí:
  V té tmě vidím jak si Krásnohorská
  v nejmenovaném sadu pra?ském
  spodničku zdvihá
  a chytí ble?ku přímo nad podvazkem
  Místo:Brno, Starobrněnská, Gotic café

  0. 0. 0000 00:00:00Autorské čtení 
   Autorské čtení a autogramiáda nově vydané prózy Hrnčířovy ?eny pro sdru?ení ?eny 50.
  Místo:Anenská 10 Brno
  Adresa:Anenská 1O. Brno

  0. 0. 0000 00:00:00Křest knihy Hrnčířovy ?eny 
   Křest knihy s autogramiádou. Knihu uvede prof. JAMU Miroslav Ple?ák. Přítomen bude také předseda Obce spisovatelů Tomá? Magnusek.
  Čte autorka za doprovodu členů Divadla hudby a poezie Agadir.
  Místo:Mahenův památník Brno

  0. 0. 0000 00:00:00Autorské čtení 
   Čtení z nového románu Klenba chleba - na Podzimním kni?ním veletrhu v Havlíčkově Brodě..
  kniha vychází v nakldatelství SURSUM Ti?nov
  Místo:Havlíčkův Brod
  Adresa:Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov

  0. 0. 0000 00:00:00Rozhlasová beseda 
   Rozhlas Brno - Zelný rynk
  Beseda s redaktorkou Alenou Bla?ejovskou na téma: Básnířka či prozaička Milena Fucimanová?
  Rozhovor o základních námětech v knihách MF - generační vztahy, otázky viny a trestu, odcizení, vztah člověka k přírodě, k lidem, k sobě samému.
  V prvních prózách opakovaný motiv nečekaného úderu - tě?ká nemoc, ničivé záplavy na Moravě, později v Čechách: lyrická próza Akord dim,(nakladatelství SURSUM Ti?nov) novela Obrazi?tě (nakladatelství SURSUM Ti?nov),trojnovela Tančila jsem v synagoze (nakladatelství Cesta Brno).
  Arogance dominantního postavení člověka nad přírodou: novela Denní menu (nakladatelství Kniha Zlín).
  Doznívání totality: psychologická novela Hrnčířovy ?eny (nakladatesltví Sursum Ti?nov).
  Román Klenba chleba (nakladateství Sursum Ti?nov) - záva?né téma asistované reprodukce a v?e, co daná skutečnost přiná?í či mů?e přinést.
  Upozornění na dal?í knihu - román v sedmi příbězích Nárazový tón zvonu A1 (nakladatelství Sursum Ti?nov)- vyjde v měsíci květnu 2014.
  Besedu je mo?né usly?et na: www.rozhlas.cz/brno/zelný/rynk/zprava/literarní-vyroci-milena-fucimanova-1345071
  Místo:Brno, Beethovenova, Český rozhlas
  Adresa:Český rozhlas Brno,Beethovenova ul.

  0. 0. 0000 00:00:00Cesty 
   Společný česko-slovenský autorský večer. Představíme básnickou sbírku Cesty.
  Spoluautorky: Etela Farka?ová a Milena Fucimanová, knihu ilustrovala Květoslava Fulierová. Večer je provázen původní hudbou Ondřeje Fucimana. na kytaru hraje Luká? Kotol, na klavír Ondřej Fuciman.
  Autorský večer uvede slovenský spisovatel a kritik Ján Tazberik.
  Akce se účastní také nakladatel knihy, pan Miroslav Klepáček, nakladatelství SURSUM, Ti?nov.
  Místo:Bratislava
  Adresa:Bratislava, Mestská kni?nica

  0. 0. 0000 00:00:00Nezabíjejte toho krocana 
   Básně z připravované básnické sbírky Nezabíjejte toho krocana:
  Teleskopické toulky, Odcházení, Schůdky ke sv. Trojici
  Z cyklu Svatořečení beduínů:
  Výdu? galaktického jádra, ?ivotodárné výtrysky nad Enceladem
  Z cyklu Divergentní posloupnost:
  Bezmocnost. Krutost, Fresiánka, Jednoho dne..., Snímání v ZOO, Třemdava bílá podpaluje les, Snímání v porubaném lese, Zápas
  Místo:Kavárna Ponava, Lu?ánky 3 , Brno
  Adresa:Kavárna Ponava, Lu?ánky 3, Brno