spisovatelka, překladatelka, lingvistka


KNIŽNÁ REVUE 14. 12. 2016
>
Původní nezkrácený text:

Ešte 25.11. 2016 sa v Bratislave v priestoroch Mestskej knižnice udiala pozoruhodná udalosť. Keďže z príslovečnej skromnosti sa žiadny z aktérov ani z prítomných kultúrnych dejateľov zatiaľ k tomu mediálne nevyjadril, dovoľujem si ja z pozície nadšeného diváka povedať to, čo som z predstavy nenáležitej prezentácie vlastnej osoby a teda z falošnej skromnosti, nepovedal priamo na mieste, hoci mi to zreteľne rezonovalo v duši: "Pri derniére divadelnej hry Pamäť vody som fascinovane sledoval umenie Troch grácií slovenského herectva: Zuzany Kocúrikovej, Zuzany Fialovej a Zdenky Studénkovej. Snáď sa dotyčné dámy neurazia, ale tento titul im teraz odnímem a položím k Vašim nohám. Milé dámy, Vy: pani Květoslava Fulierová, pani Etela Farkašová, pani Milena Fucimanová ste tie pravé Tri grácie srdca a krásy.

Ďakujem, ďakujem, ďakujem, s úklonom postupne ku každej menovanej dáme. Ďakujem za to, že ste vo mne opäť mohutne oživili Cit, ďakujem za slzy, ktoré duša vyronila a ani o tom nevedela, ďakujem za zážitok svedectva najúžasnejšieho autorského čítania v celom mojom živote - aj v budúcom, v sugestívnom prednese pani Mileny Fucimanovej, umocňovaného citlivým sprievodom autorskej hudby jej syna Ondřeja Fucimana.

Hlboko emotívne - pani Milena a intelektuálne - pani Etela, zároveň obe v oboch týchto polohách vzájomne prepletené poézie sú významným počinom v histórii slovenského i moravského básnictva.

Ja sám patrím ku generácii, ktorá bola odchovaná prevažne na českej kultúre. S vďakou som kvitoval tento odvážny, nekonvenčný básnický počin prezentovania československej kultúry - a ja žiadnu pomlčku, otáznik ani výkričník k tomuto spojeniu nepotrebujem. Oblažili ste moju dušu, aj dušu nás všetkých. Klaniam sa.

Cesty, Etela Farkašová, Milena Fucimanová, Ilustrace Květoslava Fulierová, vydanie prvé. Vydalo nakladatelství Miroslav Klepáček-Sursum v roce 2015

Anton Závodský